Verohallinnon nimeämät lahjoituksen saajat (lahjoitusvähennys)

Alla on luettelo Verohallinnon nimeämistä yhdistyksistä, laitoksista ja säätiöistä, joiden varsinaisena tarkoituksena on suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen, ja joille tehdystä lahjoituksesta yhteisö voi saada lahjoitusvähennyksen. Vähennyksestä on säädetty tuloverolain 57,1 §:n 2. kohdassa (ks. tarkemmin Lahjoitusvähennys yhteisöverotuksessa). Vähennysoikeus koskee vain yhteisöjä.

Luettelosta ilmenee nimeämispäätöksen voimassaoloaika. Luettelossa mainitun yhteisön on toimitettava vuosittain Verohallintoon tiedot saamistaan vähennyskelpoisista lahjoituksista ja niiden antajista sekä selvitys lahjoitusten käyttötarkoituksesta, toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase. 

Luettelo on päivitetty 23.8.2022

Sivu on viimeksi päivitetty 23.8.2022