Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot

Tuloverotuksen tiedot verovuodelta 2018 tulevat julkisiksi maanantaina 4.11.2019. Määräaika vastustaa omien tietojensa luovuttamista medialle on päättynyt eikä pyyntöjä enää hyväksytä.

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkisia tietoja ovat valtion verotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulo, kunnallisverotuksessa verotettava tulo, tulovero, kunnallisvero, maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä sekä veronkannossa maksettava tai palautettava määrä eli jäännösvero tai veronpalautus.

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot ovat julkisia verotuksen päättymishetken mukaisina. Muutoksenhaun tai oikaisun johdosta verotukseen tehdyt muutokset eivät ole julkisia.

Julkisten tietojen katsominen

Tiedot ovat nähtävillä lähes kaikissa Verohallinnon toimipisteissä. Asiakaspäätteet ovat käytettävissä toimipisteiden aukioloaikoina.

Henkilöasiakkaan tietoja voi hakea maakunnan, henkilön nimen ja syntymävuoden perusteella. Pakollisia hakuehtoja ovat maakunta ja sukunimen kolme ensimmäistä kirjainta.

Asiakaspäätteeltä tietoja ei voi tulostaa tai kopioida tietovälineelle, mutta asiakas voi itse tehdä muistiinpanoja tiedoista. Verohallinto luovuttaa tietoja puhelimitse ja yksittäisinä otteina. Otteesta veloitetaan 15 euroa.

Tuloverotuksen julkiset tiedot herättävät eniten kiinnostusta muutaman viikon ajan niiden julkiseksi tulon jälkeen. Näin ollen asiakaspäätteillä saattaa olla jonoa tänä aikana.

Tuloverotuksen julkisia tietoja voi kysellä myös puhelimitse:

  • Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot: 029 497 002 (suomi) ja 029 497 003 (ruotsi)

Tiedot eivät nähtävillä Internetissä

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot ovat henkilötietoja. Jos Verohallinto veisi tiedot Internetiin, tarkoittaisi se koko julkisten tietojen luettelon luovuttamista kaikille Internetin käyttäjille. Laissa on rajoitettu henkilötietojen luovuttamista, eikä tällainen luovuttaminen ole mahdollista. Tästä syystä tiedot ovat sähköisesti nähtävillä vain Verohallinnon toimipisteissä.

Omia tietoja ei voi poistaa julkisista tiedoista

Tuloverotuksen julkiset tiedot on säädetty laissa julkisiksi, eli Verohallinnolla on lakisääteinen velvoite asettaa kaikkien verovelvollisten julkiset verotustiedot nähtäville ja antaa niistä tietoa. Verohallinto ei siis voi poistaa yksittäisen verovelvollisen tietoja julkisista tiedoista.

Oikeus vastustaa tietojensa luovutusta journalistisiin tarkoituksiin

Verohallinto luovuttaa vuosittain henkilöiden tuloverotuksen julkisia tietoja sähköisessä muodossa journalistiseen tarkoitukseen. Tiedotusvälineet voivat tilata tietoja niistä henkilöistä, jotka ovat saaneet yhteensä vähintään 100 000 euroa valtionverotuksessa verotettavaa ansiotuloa ja pääomatuloa.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla Verohallinnon asiakkaalla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa sitä, että hänen tietonsa luovutetaan journalistiseen tarkoitukseen sähköisessä muodossa.

Verovuoden 2018 henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot luovutetaan tiedotusvälineille 4.11.2019 näiden tekemien tilausten mukaisesti. Määräaika vastustaa omien tietojensa luovuttamista medialle menevissä listauksissa on päättynyt 28.10.2019. Pyyntölomake ei ole enää käytössä eikä pyyntöjä enää hyväksytä.

Verovuotta 2019 koskevat ohjeet annetaan myöhemmin.

Lisätietoa: