Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot ovat julkisia verotuksen päättymishetken mukaisina. Muutoksenhaun tai oikaisun johdosta verotukseen tehdyt muutokset eivät ole julkisia.

Henkilöasiakkaan tietoja voi hakea maakunnan, henkilön nimen ja syntymävuoden perusteella. Pakollisia hakuehtoja ovat maakunta ja sukunimen kolme ensimmäistä kirjainta.

Julkisten tietojen katsominen

Tiedot ovat nähtävillä lähes kaikissa Verohallinnon toimipisteissä. Asiakaspäätteet ovat käytettävissä toimipisteiden aukioloaikoina.

Asiakaspäätteeltä tietoja ei voi tulostaa tai kopioida tietovälineelle, mutta asiakas voi itse tehdä muistiinpanoja tiedoista. Verohallinto luovuttaa tietoja puhelimitse ja yksittäisinä otteina. Otteesta veloitetaan 15 euroa.

Tuloverotuksen julkiset tiedot herättävät eniten kiinnostusta muutaman viikon ajan niiden julkiseksi tulon jälkeen. Näin ollen asiakaspäätteillä saattaa olla jonoa tänä aikana.

Tuloverotuksen julkisia tietoja voi kysellä myös puhelimitse:

  • Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot: 029 497 002 (suomi) ja 029 497 003 (ruotsi)

Verohallinto voi lain mukaan luovuttaa tuloverotuksen julkiset tiedot sähköisessä muodossa journalistiseen tarkoitukseen.

Tiedot eivät nähtävillä Internetissä

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot ovat henkilötietoja. Jos Verohallinto veisi tiedot Internetiin, tarkoittaisi se koko julkisten tietojen luettelon luovuttamista kaikille Internetin käyttäjille. Laissa on rajoitettu henkilötietojen luovuttamista, eikä tällainen luovuttaminen ole mahdollista. Tästä syystä tiedot ovat sähköisesti nähtävillä vain Verohallinnon toimipisteissä.

Omia tietoja ei voi poistaa luettelolta

Tuloverotuksen julkiset tiedot on säädetty laissa julkisiksi, ja julkisuus kattaa kaikkien verovelvollisten laissa säädetyt tiedot. Verohallinto ei siis voi poistaa yksittäisen verovelvollisen tietoja luettelosta.

Lisätietoa: