Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot

Tuloverotuksen tiedot verovuodelta 2022 tulevat julkisiksi 8.11.2023.

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkisia tietoja ovat:

  • henkilön nimi, syntymävuosi ja maakunta
  • valtion verotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulo
  • kunnallisverotuksessa verotettava tulo
  • tulovero
  • kunnallisvero
  • maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä
  • ennakoiden yhteismäärä
  • veronkannossa maksettava tai palautettava määrä eli jäännösvero tai veronpalautus

Tuloverotuksen julkiset tiedot eivät kerro kaikkea henkilöiden todellisista tuloista. Esimerkiksi verovapaat etuudet ja osingot sekä tuloista tehdyt vähennykset eivät käy tiedoista ilmi. Lue lisää: 

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkisten tietojen sisältö

Tiedot julkisia verotuksen päättymishetken mukaisina 

Tuloverotuksen julkiset tiedot ovat julkisia verotuksen päättymishetken mukaisina. Jos verotukseen tulee myöhemmin muutoksia esimerkiksi muutoksenhaun tai oikaisun johdosta, muutokset eivät ole tällä hetkellä julkisia.

Myös henkilön tuloverotukseen sen päättymisen jälkeen tehdyt muutokset ovat tulossa julkisiksi verovuodesta 2022 alkaen. Verovuoden 2022 muutosverotuksen tiedot julkaistaan syyskuussa 2024. Jatkossa muutosverotuksen tiedot julkaistaan muutoksen tekemistä seuraavan kuukauden 20. päivän jälkeen.

Julkiset tiedot eivät ole nähtävillä vero.fi:ssä

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot ovat henkilötietoja. Laissa on rajoitettu henkilötietojen luovuttamista, eikä tietojen vieminen internetiin kaikkien nähtäväksi ole mahdollista. Tästä syystä tiedot ovat sähköisesti nähtävillä vain Verohallinnon toimipisteissä.

Julkisia tietoja voi pyytää puhelimitse ja katsella asiakaspäätteiltä

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkisia tietoja voi kysellä puhelimitse palvelunumerosta 029 497 002 (Henkilöasiakkaan veroilmoitus).

Julkiset tiedot ovat myös nähtävillä lähes kaikissa Verohallinnon toimipisteissä. Toimipisteen asiakaspäätteeltä näkee henkilön verotustiedot verovuodesta 2009 lähtien.

Asiakaspäätteet ovat käytettävissä toimipisteiden aukioloaikoina.

Verotoimistojen yhteystiedot ja aukioloajat

Julkiset tiedot herättävät eniten kiinnostusta muutaman viikon ajan niiden julkiseksi tulon jälkeen. Näin ollen asiakaspäätteillä saattaa olla jonoa tänä aikana. Jos tietojen hakeminen ei ole välttämätöntä heti, se kannattaa siirtää myöhempään ajankohtaan.

Henkilöasiakkaan tietoja voi hakea maakunnan, henkilön nimen ja syntymävuoden perusteella. Pakollisia hakuehtoja ovat maakunta ja sukunimen kolme ensimmäistä kirjainta.

Luettelo Suomen kunnista ja mihin maakuntaan ne kuuluvat, verovuosi 2022

Asiakaspäätteeltä tietoja ei voi tulostaa tai kopioida tietovälineelle, mutta asiakas voi itse tehdä muistiinpanoja tiedoista. Verohallinto luovuttaa tietoja myös paperiotteena tai tulosteena. Otteesta veloitetaan 15 euroa.

Koska tiedot ovat julkisia, niitä voi katsella ilman tunnistautumista eikä katselukertoja rekisteröidä.

Omia tietoja ei voi poistaa julkisista tiedoista

Tuloverotuksen julkiset tiedot on säädetty laissa julkisiksi. Tämä tarkoittaa, että Verohallinnolla on lakisääteinen velvoite asettaa kaikkien Suomessa verovelvollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot nähtäville ja antaa niistä tietoa. Verohallinto ei siis voi poistaa yksittäisen asiakkaan tietoja julkisista tiedoista. Pysyvästi ulkomailla asuvat eivät useimmiten löydy tiedoista.

Verohallinto luovuttaa vuosittain henkilöiden tuloverotuksen julkisia tietoja tiedotusvälineille sähköisessä muodossa journalistisiin tarkoituksiin. Vuosina 2019–2022 asiakkailla oli mahdollisuus vastustaa tietojensa luovutusta tiedotusvälineille yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) nojalla. Korkeimman hallinto-oikeuden joulukuussa 2022 tekemän ratkaisun johdosta tämä ei ole enää mahdollista: Korkein hallinto-oikeus: Asiakkailla ei oikeutta vastustaa verotietojensa sähköistä luovutusta medialle

Lisätietoa:

Sivu on viimeksi päivitetty 2.10.2023