Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Nästan en halv miljon personer har den utsatta dagen för skattedeklarationen genast efter påsk – kontrollera uppgifterna i deklarationen och komplettera den vid behov

Skatteförvaltningens meddelande, 26.3.2024

Jordbruksidkare, firmaföretagare och deras makar ska kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen för personliga inkomster senast den 2 april. Tisdagen nästa vecka är också den utsatta dagen för skattedeklarationen för jordbruk och näringsverksamhet.

I vår infaller den första utsatta dagen för förhandsifyllda skattedeklarationer på tisdagen den 2 april. Senast då ska jordbruksidkare, firmaföretagare och deras makar kontrollera och vid behov komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Det är lätt att granska och komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen i MinSkatt.

– När endast en vecka är kvar till den utsatta dagen för skattedeklarationen för den här kundgruppen och påsken infaller under denna vecka, ska ändringarna och kompletteringarna göras i MinSkatt för att de ska hinna fram till Skatteförvaltningen inom den utsatta tiden, säger överinspektör Hanna Nykter-Terävä.

Bilagor som hänför sig till skattedeklarationen ska inte skickas till Skatteförvaltningen utan var och en ska bevara dem själv. Skatteförvaltningen ber om att få se bilagorna vid behov.

Det finns allt som allt cirka 480 000 jordbruksidkare och firmaföretagare med makar. För andra privatpersoner infaller den utsatta dagen för skattedeklarationen i maj.

Kontrollera att avdragen stämmer

Vid behov ska de inkomster och avdrag som Skatteförvaltningen inte automatiskt har fyllt i läggas till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Samtidigt ska personen kontrollera att de uppgifter som Skatteförvaltningen fyllt i är rätt.

Om hen exempelvis på basis av en uppskattning ansökte om elavdrag för höga elräkningar förra våren ska hen nu i skattedeklarationen korrigera de realiserade kostnaderna för elenergin.

– Det är visserligen fortfarande möjligt att ansöka om elavdrag för i fjol även om du inte har lämnat uppgifter om höga kostnader för elenergi tidigare, säger Nykter-Terävä.

Det går att få elavdrag om kostnaderna för elenergin för den stadigvarande bostaden översteg 2 000 euro för januari–april 2023. Avdraget är 60 procent av de kostnader som överstiger 2 000 euro, högst 2 400 per stadigvarande bostad.

Elavdraget anges i samband med hushållsavdraget.

Fyll i de inkomster som saknas i skattedeklarationen

Det kan också hända att den förhandsifyllda skattedeklarationen saknar en del av inkomsterna för 2023.

– Om du exempelvis har fått hyresinkomster av att hyra ut en bostad eller båt eller inkomster av att handla med kryptovalutor måste du lägga till inkomstuppgifterna i skattedeklarationen, säger Nykter-Terävä.

Om alla uppgifter är rätt på den förhandsifyllda skattedeklarationen behöver personen inte göra någonting.

Firmaföretagare och jordbruksidkare: kom också ihåg skattedeklarationen för näringsverksamhet eller jordbruk

Firmaföretagarna ska utöver sin personliga förhandsifyllda skattedeklaration också fylla i skattedeklarationen för näringsverksamhet. Jordbruksidkarna har däremot skattedeklarationen för jordbruk som de ska fylla i och många jordbruksidkare ska utöver den också fylla i en skattedeklaration för skogsbruk.

Den utsatta dagen för alla dessa är den 2 april.

Ange jordbruks-, skogsbruks- och näringsverksamhetsstöd i skattedeklarationen

Om någon har fått offentligt stöd till jordbruk, skogsbruk eller näringsverksamhet år 2023 ska uppgifterna om dessa stöd själv anges i skattedeklarationen för jordbruk, skogsbruk eller näringsverksamhet, även om beloppen visas i den personliga förhandsifyllda skattedeklarationen.

– Mottagna offentliga stöd visas på utskriften av skattedeklarationen och därför tror många att uppgifterna överförs automatiskt till beskattningen. Men så är det inte, utan uppgifterna ska separat anges i skattedeklarationen för jordbruk, skogsbruk eller näringsverksamhet, säger Nykter-Terävä.

Tidigare om temat:

Skattedeklarationstiden börjar: de första förhandsifyllda är i MinSkatt i dag – det går ännu att ansöka om elavdrag för stora elräkningar för i fjol

Mer information till kunder:

Gör så här när du får den förhandsifyllda skattedeklarationen

Skattedeklaration för jordbruk

Skattedeklaration för skogsbruk

Skattedeklaration över näringsverksamhet

Sidan har senast uppdaterats 26.3.2024