Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Utför ditt företag arbete som berättigar till hushållsavdrag? Du kan nu anmäla avdragsuppgifterna till Skatteförvaltningen på din kunds vägnar

Skatteförvaltningens meddelande, 30.1.2023

Skatteförvaltningen har öppnat ett gränssnitt för företag som utför arbeten som berättigar till hushållsavdrag. Via gränssnittet kan företagen anmäla nödvändiga hushållsavdragsuppgifter till Skatteförvaltningen på sina kunders vägnar.

Med hjälp av Skatteförvaltningens gränssnitt (API) i realtid överförs beskattningsrelaterade uppgifter automatiskt mellan systemen hos Skatteförvaltningen och andra aktörer.

– Det nya gränssnittet för hushållsavdrag är en stor lättnad exempelvis för äldre personer som i och med gränssnittet inte behöver deklarera hushållsavdraget själv, när företaget som utfört arbetet anmäler uppgifterna på deras vägnar, berättar Mika Hyyrynen som koordinerar utvecklingen av gränssnitten på Skatteförvaltningen.

Användning av hushållsavdraget har ökat i alla åldersgrupper. Mest avdras kostnader för underhålls- och ombyggnadsarbeten i bostaden men i de äldre åldersgrupperna når hushållsarbete och omsorgs- eller vårdarbete upp till samma nivå.

Användningen av hushållsavdraget per åldersklass 2014 och 2021

Arbeten som berättigar till hushållsavdrag enligt åldersklass 2021

Kom med kunden överens om att anmäla avdraget

Företaget och kunden ska separat komma överens om vem det är som anmäler hushållsavdragsuppgifterna till Skatteförvaltningen.

Företaget behöver samma uppgifter av kunden som kunden själv lämnar till Skatteförvaltningen om hen själv ansöker om avdraget. Dessa uppgifter är till exempel om arbetet utförts i kundens egen eller exempelvis hens föräldrars bostad och om kostnaderna har delats mellan flera personer.

– I praktiken ska alltså företaget be om dessa uppgifter av sin kund, konstaterar Hyyrynen.

Nyttan direkt på skattekortet eller efteråt på skattedeklarationen

Via gränssnittet kan företaget anmäla hushållsavdraget för ett arbete för vilket fakturan eller lönen betalats under 2023. Arbeten som betalats i fjol kan alltså inte anmälas via gränssnittet.

Ett hushållsavdrag som företaget anmält via gränssnittet visas i kundens uppgifter i MinSkatt. Avdraget förmedlas också direkt till kundens förhandsifyllda skattedeklaration för nästa vår. Om kunden vill dra nytta av hushållsavdraget genast lönar det sig att göra ett nytt skattekort där avdraget beaktas.

Införandet av gränssnittet förutsätter ändringar i ekonomisystemet

Införandet av Skatteförvaltningens gränssnitt, alltså också gränssnittet för hushållsavdrag, förutsätter ändringar i företagets ekonomiprogram.

Om företaget köper sina ekonomiförvaltningstjänster av en bokförare lönar det sig att fråga bokföraren om användningen av gränssnittet. Men om företaget använder ett externt ekonomiprogram lönar det sig att fråga programvaruleverantören om möjligheten att använda gränssnittet.

Kostnaderna för att införa gränssnittet beror på avtalet mellan företaget och bokföraren eller programvaruleverantören. Själva användningen av Skatteförvaltningens gränssnitt är gratis.

Tillväxt i användningen av Skatteförvaltningens gränssnitt

Skatteförvaltningens gränssnitt hade använts mer än 122 miljoner gånger vid utgången av 2022. Populärast är gränssnittet för överföring av uppgifter om arbetstagares giltiga skattesats direkt från Skatteförvaltningens system till arbetsgivaren. Detta gränssnitt har använts totalt 71,6 miljoner gånger.

De populäraste enskilda gränssnitten, miljoner användningar

Användningen per månad av gränssnittet för förfrågan om skattesats

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 30.1.2023