Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 november kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Ta Suomi.fi-meddelanden i bruk nu och du får ett meddelande genast när skattekortet för nästa år finns i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 21.11.2023

I december–januari skickar Skatteförvaltningen nästan fyra miljoner skattekort på papper till finländare även om de flesta av dem inte har någon användning för skattekortet på papper. Skatteförvaltningen uppmanar att ta Suomi.fi-meddelandena i bruk nu, det vill säga övergå till elektronisk kommunikation med myndigheterna. Då kommer det ett meddelande i appen Suomi.fi eller i e-posten genast när det nya skattekortet finns i MinSkatt.

Skattekorten för 2024 kommer till MinSkatt senast den 13 december. Genom att ta i bruk Suomi.fi-meddelandena senast den 24 november kommer meddelandet om det nya skattekortet genast när skattekortet finns i MinSkatt.

– Skattekortet för cirka två miljoner personer överförs till utbetalaren av inkomst automatiskt via ett gränssnitt, och största delen av dem som själv ska ge sitt skattekort till utbetalaren skickar kortet i elektroniskt format. Skattekortet på papper är alltså helt onödigt för många, säger överinspektör Heikki Koskela från Skatteförvaltningen.

Många som har digitala kunskaper får fortfarande papperspost från Skatteförvaltningen

Största delen av finländarna sköter sina skatteärenden i MinSkatt. Trots detta har endast 1,2 miljoner personer beställt Suomi.fi-meddelanden, alltså övergått till att sköta alla sina skatteärenden elektroniskt. Suomi.fi-meddelanden är en tjänst som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller.

– Många tror felaktigt att de sköter alla sina skatteärenden elektroniskt när de smidigt använder MinSkatt till många skatteärenden. Även om de flesta finländare har goda digitala kunskaper får många fortfarande sin skattepost hem på papper, säger Heikki Koskela.

I 2022 postningen av skattekorten på papper kostade cirka 3,9 miljoner euro.

När en person börjar använda Suomi.fi-meddelanden avstår hen samtidigt också från papperspost av andra myndigheter som använder tjänsten. Förutom skattepost kommer exempelvis meddelanden om rösträtt och brev från utsökningsmyndigheten elektroniskt till användarna av Suomi.fi-meddelanden.

Fakta: Så här tar du i bruk Suomi.fi-meddelanden via MinSkatt

  1. Logga in i MinSkatt med bankkoder.
  2. Välj fliken Kontakt.
  3. I punkten Ibruktagande av Suomi.fi-meddelanden ska du välja länken Fortsätt till ibruktagandet av Suomi.fi-meddelanden.
  4. Välj punkten ”Jag bekräftar att jag vill ta i bruk Suomi.fi-meddelanden och av organisationer få meddelanden som kräver kvittering av mottagandet och övriga meddelanden i elektronisk form”. Klicka på knappen Fortsätt.
  5. Ange den personliga e-postadress som du vill använda för att ta emot Suomi.fi-meddelanden om exempelvis nya brev i MinSkatt och i andra myndigheters e-tjänster. Välj också om du vill ha meddelandena i din e-post på finska, svenska eller engelska. Klicka på knappen Fortsätt.
  6. Kontrollera att uppgifterna som du angett är rätt. Välj därefter knappen Skicka.

Läs mer: 

Ta i bruk Suomi.fi-meddelanden – du får post endast i elektroniskt format

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2023