Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Över 90 miljoner euro i skatter som förfallit till betalning i augusti är obetalade

Skatteförvaltningens meddelande, 15.8.2023

Circa 400 000 personer har inte betalat sina skatter som förfallit till betalning i augusti. Totalt 91 miljoner euro i skatter är obetalade för augusti.

Det är mest fastighetsskatter som ännu saknas, cirka 59 miljoner euro. Cirka 1,9 miljoner fastighetsägare hade förfallodagen för fastighetsskatten på måndagen den 7 augusti. Av dem har cirka 329 000 inte betalat skatten.

Det finns också rejält med obetalade kvarskatter för augusti. Sammanlagt 32,4 miljoner euro i kvarskatter för cirka 72 000 kunder har ännu inte betalats. På tisdagen den 1 augusti förföll kvarskatt till betalning för 280 000 kunder till ett belopp på sammanlagt 96,3 miljoner euro.

Du som betalar för sent: kontrollera betalningsuppgifterna i MinSkatt

Skatteförvaltningen uppmanar dem som betalar för sent att kontrollera betalningsuppgifterna i MinSkatt, så att även dröjsmålsräntan för skatten blir betalad. Det lönar sig inte att använda uppgifterna på den ursprungliga giroblanketten om du betalar för sent.

– En skatt som betalats med den ursprungliga giroblanketten kommer visserligen fram, men dröjsmålsräntan för förseningen ingår inte i den. Genom att kontrollera uppgifterna i MinSkatt blir hela beloppet inklusive räntan betalad på en gång, säger överinspektör Irene Laine från Skatteförvaltningen.

Skatten kan också betalas som nätbetalning direkt via MinSkatt. Då innehåller betalningsunderlaget färdigt alla uppgifter som behövs och det rätta beloppet. När du betalar via MinSkatt debiteras betalningen från ditt konto samma dag. I MinSkatt syns betalningen inom 1–2 dagar.

Dröjsmålsräntan på en obetalad skatt börjar löpa genast dagen efter förfallodagen. Dröjsmålsräntan är 7 procent.

En e-faktura hjälper att komma ihåg

Betalningsdagarna för kvar- och fastighetsskatterna infaller vid olika tidpunkter för olika personer. För de flesta av fastighetsägarna infaller förfallodagarna för fastighetsskatten i augusti och oktober eller i september och november. De vanligaste förfallodagarna för kvarskatt är i augusti och september.

Med tanke på kommande förfallodagar rekommenderar Irene Laine att beställa en e-faktura på skatter i sin egen nätbank.
– Det lönar sig att beställa en e-faktura senast tre veckor före skatten förfaller till betalning. Då kommer e-fakturan till nätbanken cirka två veckor före förfallodagen. Personer för vilka betalningsdagen för fastighets- eller kvarskatten infaller i september eller senare hinner ännu beställa en e-faktura, säger Laine.

Om den ekonomiska situationen är svår går det att ansöka om betalningsarrangemang

Om den ekonomiska situationen försvårar betalningen av en skatt går det att komma överens om ett betalningsarrangemang med Skatteförvaltningen. Betalningsarrangemang kan ansökas i MinSkatt om betalningssvårigheterna är tillfälliga, personen har skött sina tidigare betalningsarrangemang med Skatteförvaltningen och hen inte har några skulder i utsökning.

Läs mer:

Det samlades 8,7 miljoner euro i ränta på för sent betalade skatter i fjol – Skatteförvaltningen rekommenderar att beställa e-fakturan

Betalning av skatter med en e-faktura

Så här ansöker du om betalningsarrangemang för skatter

Sidan har senast uppdaterats 15.8.2023