Skatteåterbäringssommaren börjar: de första kunderna får sin återbäring på måndagen den 4 juli

Skatteförvaltningens meddelande, 28.6.2022

De första skatteåterbäringarna kommer in på kontona måndagen den 4 juli och den första förfallodagen för kvarskatt infaller den här veckan på fredagen den 1 juli. Skatteförvaltningen påminner att skatteåterbäringarna inte nödvändigtvis syns på kontot genast på morgonen.

I juli betalar Skatteförvaltningen ut skatteåterbäringen till 183 000 kunder för ett totalbelopp på cirka 170 miljoner euro.

Beskattningen av privatpersoner slutförs flexibelt nu för fjärde året i rad, det vill säga vid olika tidpunkter för olika kunder. Därför finns det flera utsatta dagar för betalningen av eventuella skatteåterbäringar eller kvarskatter även i år. De första skatteåterbäringarna betalas ut i juli och de sista i december.

Mest skatteåterbäringar betalas ut i augusti. På onsdagen den 3 augusti får 1,7 miljoner kunder återbäring för ett totalbelopp på 724 miljoner euro.

Om skatteåterbäringen inte syns på kontot, vänta och kontrollera läget på nytt på eftermiddagen

– På morgonen på skatteåterbäringsdagen lönar det inte sig att bli nervös om pengarna inte syns på kontot. Skatteåterbäringarna betalas under dagens lopp och därför kan det hända att pengarna finns på kontot först på eftermiddagen, berättar överinspektör Juha Villman på Skatteförvaltningen.

För en del av dem som väntar på skatteåterbäring kan utbetalningsdagen ha flyttats till en senare tidpunkt än vad som meddelats i det ursprungliga beskattningsbeslutet. På beskattningsbeslutet står det datum då personens beskattning slutförs. Om det sker ändringar i beskattningsuppgifterna innan beskattningen slutförs kan slutdatumet för beskattningen, beloppet av skatteåterbäringen eller kvarskatterna samt betalnings- eller förfallodagarna ännu ändras.

Om skatteåterbäringen inte finns på kontot på kvällen kan utbetalningsdagen ha flyttats framåt

Utbetalningsdagen för skatteåterbäringarna kan ha flyttats framåt exempelvis om

  • kunden eller hens make eller maka har kompletterat eller korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen
  • Skatteförvaltningen har fått in sådana uppgifter från annat håll som påverkar beskattningen efter att den förhandsifyllda skattedeklarationen har skickats in
  • Skatteförvaltningen inte har rätt kontonummer
  • skatteåterbäringen har använts till att betala skatter
  • skatteåterbäringen har utmätts.

Anmäl ditt kontonummer i MinSkatt och beställ en e-faktura

Skatteförvaltningen påminner kunderna att i MinSkatt kontrollera på vilket konto skatteåterbäringarna kommer att betalas. Till exempel i fjol fick 30 000 personer skatteåterbäringen i form av en betalningsanvisning, alltså en penningförsändelse, eftersom Skatteförvaltningen inte fick de här personernas kontonummer i tid.

– En skatteåterbäring som betalats som betalningsanvisning kan senare lösas in på Nordeas kontor, men det går inte att få pengarna på skatteåterbäringsdagen, berättar Villman.

För tillfället finns det ännu 550 personer som ska få skatteåterbäring i juli men vars kontonummer Skatteförvaltningen inte har. Bland dem som får skatteåterbäring i augusti saknas det ännu 28 200 kontonummer.

Skatteförvaltningen rekommenderar att beställa Skatteförvaltningens e-fakturor via sin egen nätbank för dem som har kvarskatt och fastighetsskatt att betala.

– På detta sätt försäkrar du dig om att skatterna blir betalade i tid och då behöver du inte betala dröjsmålsränta, säger Villman.

Betalningsdagar för skatter sommaren 2022

Fastighetsskatt

8.8.2022: Betalningsdag för fastighetsskatt för 1,9 miljoner kunder. Sammanlagt 353 miljoner euro att betala.

Kvarskatt

1.7.2022: Betalningsdag för kvarskatt för 89 000 kunder. Sammanlagt 85 miljoner euro att betala.
1.8.2022: Betalningsdag för kvarskatt för 300 000 kunder. Sammanlagt 108 miljoner euro att betala.

Skatteåterbäring

4.7.2022: Skatteåterbäring betalas ut till 183 000 kunder för ett totalbelopp på 170 miljoner euro.
3.8.2022: Skatteåterbäring betalas ut till 1,7 miljoner kunder för ett totalbelopp på 724 miljoner euro.

Mer information:
Varför fick jag inte skatteåterbäring?
Till vilket konto betalas skatteåterbäringen?
Anmälan och ändring av kontonummer

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2022