Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Räntorna på för sent betalade skatter uppgick till 7 miljoner euro i fjol – Skatteförvaltningen rekommenderar att beställa e-fakturor

Skatteförvaltningens meddelande, 27.7.2022

Skatteförvaltningen påminner att det lönar sig att betala skatterna i tid för att undvika ränta. I fjol betalade allt som allt 855 000 finländare sin kvarskatt eller fastighetsskatt för sent. Nästa vecka, den 1 augusti, har 300 000 personer förfallodagen för kvarskatten och den 8 augusti har 1,9 miljoner personer förfallodagen för fastighetsskatten. De egna betalningsdagarna och övriga betalningsuppgifterna finns i MinSkatt.

I fjol betalade 300 000 personer sin kvarskatt för sent och 555 000 personer fastighetsskatten för sent.

Beräkningen inkluderar också de personer som har gjort ett betalningsarrangemang med Skatteförvaltningen.

På grund av de för sent betalade kvarskatterna löpte det nästan 6 miljoner euro i ränta. Räntan på för sent betalade fastighetsskatter uppgick till cirka en miljon euro.

– Även om merparten av finländarna är omsorgsfulla skattebetalare, kan exempelvis betalningen av en kvarskatt som kommit som överraskning dröja en god stund för en del betalare. Till exempel cirka 40 000 finländare har fortfarande inte betalat den kvarskatt vars förfallodag inföll under fjolåret, säger överinspektör Irene Laine på Skatteförvaltningen.

På en skatt vars betalning blir för sen börjar ränta löpa från och med dagen efter förfallodagen. Dröjsmålsräntan är 7 procent.

Beställningen av e-fakturor hjälper med att komma ihåg

För att inte i misstag glömma att betala kvarskatten och fastighetsskatten rekommenderar Skatteförvaltningen att använda e-fakturor. Det går att ta i bruk e-fakturan i nätbanken när som helst, dock senast tre veckor före förfallodagen på fakturan för att få den som e-faktura.

– Speciellt om betalningsdagarna infaller under semestern tänker vi nödvändigtvis inte så mycket på just skatter. Genom att ta i bruk e-fakturor skickar Skatteförvaltningen fakturorna till den egna nätbanken i fortsättningen, säger Laine.

Om förfallodagen för skatterna infaller i början av augusti och e-fakturan beställs nu, hinner fakturan inte till nätbanken som e-faktura i augusti.

Om den ekonomiska situationen är svår ska du söka betalningsarrangemang

Förfallodagarna för betalningen av både kvarskatter och fastighetsskatter infaller även i år vid olika tidpunkter för olika personer beroende på när personens beskattning slutförs. De egna förfallodagarna och övriga betalningsuppgifter kan kontrolleras i MinSkatt.

Den vanligaste förfallodagen för kvarskatt är den 1 augusti då kvarskatterna för 300 000 personer förfaller till betalning. Också den vanligaste förfallodagen för fastighetsskatt infaller i augusti, den 8 augusti.

– En del ska betala både kvarskatt och fastighetsskatt i augusti, då det kan finnas mindre med pengar än vanligt på grund av semester och semesterresor. Därför är det bra att komma ihåg att det vid behov går att komma överens om betalningsarrangemang med Skatteförvaltningen, säger Laine.

Betalningsarrangemang kan sökas om betalningssvårigheterna är tillfälliga, personen har skött sina tidigare betalningsarrangemang med Skatteförvaltningen och inte har några skulder i utsökning.

Fakta: Betalningsdagarna för kvarskatter och fastighetsskatter 2022

  • Beskattningen blir färdig vid olika tidpunkter för olika personer och därför finns det flera betalningsdagar för fastighetsskatt och eventuell kvarskatt. Betalningsdagarna infaller mellan juli 2022 och februari 2023.
  • De egna betalningsdagarna och övriga betalningsuppgifterna finns i MinSkatt.
  • Den vanligaste betalningsdagen för kvarskatt är den 1 augusti. Den vanligaste betalningsdagen för fastighetsskatt är den 8 augusti.
  • Om fastighetsskatten eller kvarskatten överstiger 170 euro kan skatterna betalas i två rater.

Läs mer:

Anvisningar om att betala skatter

Betalning av skatter med en e-faktura

Så här ansöker du om betalningsarrangemang för skatter

Sidan har senast uppdaterats 27.7.2022