Obetalade fastighetsskatter och kvarskatter för över 147 miljoner euro – de rätta betalningsuppgifterna finns i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 15.9.2022

Finländarna har obetalade fastighetsskatter för totalt 49 miljoner euro och obetalade kvarskatter för 98 miljoner euro vilka alla förfallit till betalning under sommaren och början av hösten. I höst testar Skatteförvaltningen att skicka ett textmeddelande till en del av fastighetsägarna.

Fastighetsskatten är obetalad för 330 000 personer och 180 000 personer har obetalad kvarskatt. En del har de förfallna skatterna obetalade i sin helhet medan andra har betalat den första raten av fastighets- eller kvarskatten.

– Det är beklagligt många som betalar sin fastighetsskatt först efter förfallodagen. Detta kan bero på att betalningsdagarna hinner falla i glömska eftersom beslutet om fastighetsskatt kommer flera månader före den första förfallodagen, säger överinspektör Mari Kleemola på Skatteförvaltningen.

För tillfället är beloppet av obetalade fastighetsskatter 10 miljoner euro mindre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Å andra sidan är beloppet av obetalade kvarskatter 10 miljoner euro större i år än för ett år sedan.

-       Vi har lyft fram betalningen av fastighetsskatten och beställningen av e-fakturor på många sätt, vilket säkert har hjälp människor att komma ihåg förfallodagen bättre än tidigare, säger Kleemola.

Om du betalar för sent: kontrollera betalningsuppgifterna i MinSkatt

Om du upptäcker att förfallodagen för dina skatter redan har gått, uppmanar Kleemola att kontrollera de uppdaterade betalningsuppgifterna i MinSkatt. I den ursprungliga fakturan ingår inte dröjsmålsränta.

På för sent betalade skatter läggs det till en dröjsmålsränta på 7 procent som börjar löpa genast från och med dagen efter förfallodagen.

Skatteförvaltningen uppmanar i ett textmeddelande att beställa e-faktura

Det lönar sig att beställa Skatteförvaltningens fakturor som e-fakturor för att inte glömma betalningsdagarna. E-fakturan kan beställas via den egna nätbanken, och beställningen ska göras minst tre veckor före förfallodagen på fakturan.

I höst uppmanar Skatteförvaltningen i ett textmeddelande fastighetsägare att bli beställare av e-fakturor. Det är fråga om ett test för att komma på det bästa sättet att påminna om betalningsdagarna för fastighetskatt.

-      Till exempel förra veckan skickade vi 7 500 textmeddelanden till de fastighetsägare vars andra förfallodag för fastighetsskatt infaller i oktober, säger Kleemola.

Sändaren i textmeddelandena är Vero Skatt. Textmeddelanden som Skatteförvaltningen skickar innehåller aldrig några länkar och inga uppgifter begärs i dem.

Betala fastighetsskatten även om du får skatteåterbäring senare

En del av de finländare som väntar på skatteåterbäring tror att Skatteförvaltningen automatiskt använder skatteåterbäringen till att betala fastighetsskatten. Så är det dock inte om det är fråga om en fastighetsskatt som nyligen förfallit till betalning.

– Fastighetsskatten ska betalas med de betalningsuppgifter som finns i MinSkatt även om en skatteåterbäring är på kommande mot slutet av året. Om personen däremot har obetalade skatter för en längre tidsperiod tas de dock ut från återbäringarna, säger Kleemola.

Läs mer:

Över 400 000 personer har inte betalat sin fastighetsskatt – Skatteförvaltningen uppmanar att undvika de ursprungliga betalningsblanketterna – skatt.fi

Räntorna på för sent betalade skatter uppgick till 7 miljoner euro i fjol – Skatteförvaltningen rekommenderar att beställa e-fakturor – skatt.fi

Skatteförvaltningen har skickat påminnelser som textmeddelanden – skatt.fi

Sidan har senast uppdaterats 15.9.2022