I Nurmijärvi och Kyrkslätt används MinSkatt mest då skattedeklarationen kompletteras, medan deklaration på papper är mest allmänt i Karvia och Kivijärvi

Skatteförvaltningens meddelande, 5.5.2022

I kranskommunerna till stora städer kompletteras skattedeklarationen nästan enbart i MinSkatt. Den första utsatta dagen för löntagares och pensionärers skattedeklaration infaller nästa veckas tisdag.

Enligt Skatteförvaltningens statistik kompletterades skattedeklarationen i fjol oftare elektroniskt i MinSkatt än på papper i alla Finlands kommuner.

Det finns stora skillnader mellan kommunerna i hur aktivt invånarna deklarerar elektroniskt: medan till och med 95 procent av alla som kompletterade skattedeklarationen i fjol i Kyrkslätt och Nurmijärvi använde MinSkatt, var motsvarande andel 70 procent i Karvia kommun i Satakunta.

-          MinSkatt öppnades för privatpersoner i slutet av år 2018 och med tanke på det har e-tjänsten slagit igenom bra i hela landet. Trenden att skatteärenden sköts elektroniskt började redan före coronan, men pandemin har ytterligare påskyndat utvecklingen, säger MinSkatt-produktägaren Joonas Jarva på Skatteförvaltningen.

I sammanlagt 65 kommuner kompletterade över 90 procent av invånarna sin skattedeklaration i MinSkatt i fjol.

Välmående kranskommuner på tio-i-topp-listan för komplettering i MinSkatt

Alla tio kommuner där MinSkatt har använts flitigast i skattedeklarationstider är kranskommuner till stora städer.

-      Det här visar att det i närheten av stora städer bor förhållandevis många människor som arbetar, som har bra datatekniska färdigheter och som är vana att sköta ärenden elektroniskt, berättar Jarva.

I dessa kommuner kompletterades skattedeklarationen mest i MinSkatt i fjol:

 1. Kyrkslätt – 95 procent av kompletteringarna gjordes i MinSkatt
 2. Nurmijärvi – 95 procent av kompletteringarna gjordes i MinSkatt
 3. Limingo – 94 procent av kompletteringarna gjordes i MinSkatt
 4. Esbo – 94 procent av kompletteringarna gjordes i MinSkatt
 5. Kempele – 94 procent av kompletteringarna gjordes i MinSkatt
 6. Muurame – 94 procent av kompletteringarna gjordes i MinSkatt
 7. Vichtis – 94 procent av kompletteringarna gjordes i MinSkatt
 8. Birkala – 94 procent av kompletteringarna gjordes i MinSkatt
 9. Tusby – 94 procent av kompletteringarna gjordes i MinSkatt
 10. Kervo – 94 procent av kompletteringarna gjordes i MinSkatt

Allt som allt använde 86 procent av dem som kompletterade sin skattedeklaration MinSkatt i fjol. 

Mest pappersdeklaranter i små kommuner med många äldre invånare

Av kommunerna i Fasta Finland kompletterades skattedeklarationen mest på papper i små kommuner med många äldre invånare.

-          Vi vet att seniorer oftare än yngre åldersklasser föredrar pappersblanketter när de sköter skatteärenden, om de över huvud taget måste göra ändringar i sin skattedeklaration. Pensionärer har klart mer sällan än andra till exempel ett behov av att ändra inkomsterna som finns på skattedeklarationen eller att deklarera avdrag, berättar Jarva.

 1. Karvia – 27 procent av kompletteringarna gjordes på papper
 2. Kivijärvi – 25 procent av kompletteringarna gjordes på papper
 3. Sysmä – 25 procent av kompletteringarna gjordes på papper
 4. Lappajärvi – 24 procent av kompletteringarna gjordes på papper
 5. Siikais – 24 procent av kompletteringarna gjordes på papper
 6. Rääkkylä – 23 procent av kompletteringarna gjordes på papper
 7. Puolanka – 23 procent av kompletteringarna gjordes på papper
 8. Heinävesi – 23 procent av kompletteringarna gjordes på papper
 9. Lestijärvi – 23 procent av kompletteringarna gjordes på papper
 10. Soini – 22 procent av kompletteringarna gjordes på papper

En liten del av uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen för företagare, skogsägare eller jordbruksidkare kan också ges via en annan elektronisk kanal än MinSkatt.

Bara var fjärde person behövde komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Enligt Skatteförvaltningens statistik behövde bara var fjärde person komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen i fjol. Skatteförvaltningen får många uppgifter som anknyter till beskattningen direkt till skattedeklarationen och sålunda behöver de flesta bara kontrollera att uppgifterna är rätt.

-      Dock ska till exempel hyresinkomster och inkomster från virtuella valutor separat deklareras på skattedeklarationen. Också uppgifter om eventuella resekostnader mellan hemmet och arbetsplatsen samt hushållsavdrag ska kontrolleras och vid behov kompletteras i skattedeklarationen om de inte har angetts tidigare, säger ledande skattesakkunnig Mervi Hakkarainen på Skatteförvaltningen.

Största delen av löntagarna och pensionärerna ska kontrollera och vid behov komplettera sin egen skattedeklaration senast på en utsatt dag som infaller i maj. De utsatta datumen för skattedeklarationerna är den 10 maj, den 17 maj och den 24 maj. Den egna utsatta dagen syns i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

För en liten mängd löntagare – makar och makor till firmaföretagare – inföll skattedeklarationens utsatta datum redan den 1 april.

Kontrollera i synnerhet detta i skattedeklarationen:

 • Stämmer skattedeklarationens automatiskt insamlade uppgifter om inkomster, avdrag och tillgångar?
 • Hade du i fjol resekostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen för över 750 euro? Om du hade det ska du deklarera resekostnaderna.
 • Använde du ett munskydd som du själv hade köpt för arbetsresor mellan hemmet och arbetsplatsen i kollektivtrafik? Om du använde kan du dra av 2 euro per dag för användning av munskydd som en del av resekostnaderna.
 • Jobbade du på distans i fjol? Om du gjorde det kan du göra ett avdrag för arbetsrum, vars storlek beror på antalet distansarbetsdagar.
 • Lät du utföra arbete som ger rätt till hushållsavdrag, såsom renoveringsarbete, städarbete eller vårdarbete? Du kan göra ett hushållsavdrag.
 • Fick du hyresinkomster exempelvis från uthyrning en placeringsbostad, AirBnB-verksamhet eller uthyrning av annan egendom? Ange hyresinkomsterna på skattedeklarationen.
 • Sålde du virtuella valutor eller bytte virtuella valutor till en annan valuta? Uppge dina inkomster från virtuella valutor i skattedeklarationen.

FAKTA: Skattedeklarationsvåren 2022

 • Tiden för att kontrollera och komplettera skattedeklarationen är nu inne för de flesta. De förhandsifyllda skattedeklarationerna för löntagare och pensionärer finns i MinSkatt. För dem som får skattepost på papper har skattedeklarationen också kommit hem som ett brev.
 • För löntagare och pensionärer är de utsatta dagarna för att komplettera skattedeklarationen den 10, 17 och 24 maj. Den egna utsatta dagen visas på den förhandsifyllda skattedeklarationen.  I MinSkatt är det möjligt att komplettera skattedeklarationen ännu på den sista inlämningsdagen. Om skattedeklarationen kompletteras på en pappersblankett ska blanketten vara framme hos Skatteförvaltningen på den egna utsatta dagen.
 • Den utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för firmaföretagare, jord- och skogsbruksidkare samt deras makor och makar var den 1 april. Om du har glömt att deklarera uppgifter ska du läsa anvisningarna här och agera genast.

Tidigare om detta:

De utsatta datumen för att komplettera skattedeklarationen för löntagare närmar sig – avdragen för distansarbete väcker frågor andra året i rad

Över 80 000 fler placerare deklarerar hyresinkomster i vår än för sex är sedan – skattedeklarationerna ska kompletteras nu

Så här går det att få skatteförmån för bland annat vårdarbete, städning eller renoveringsarbete – särskilt över 50-åringar gör hushållsavdrag

Det lönar sig för distansarbetare att ansöka om dessa skatteförmåner nu – användningen av avdraget för arbetsrum ökade kraftigt under det första coronaåret

Skatteförvaltningen inväntar rekordmånga deklarationer med vinster av virtuella valutor