Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

För programutvecklarna – 2/2024

Nyhet, 27.3.2024

En ny version av tjänsten Ilmoitin.fi har publicerats ut den 26 mars 2024

De viktigaste ändringarna:

 • Du kan kontrollera och skicka årsanmälningar för 2024.
  • Det läggs till kontroller enligt postbeskrivningarna i årsanmälningarna 2024 (postbeskrivningen finns på vero.fi).
 • Ett fel i raderingsanmälan för årsanmälan om förmedlade utländska dividender (VSULKOSE) har korrigerats. Felet förhindrade sändningen av raderingsanmälan för år 2023.
 • Behandlingen av samfundens inkomstskattebilagetyper ”Tilinpaatos" (t.o.m. skatteåret 2023) och ”Vahvistettu tilinpaatos" (fr.o.m. skatteåret 2024) har korrigerats.
 • Bankgruppsuppgiften 798 för VIVA Bank har lagts till bland de godkända bankgrupperna i CRS/DAC2- och WHT-anmälningarna.
 • Det har lagts till i översikten av elektroniska deklarationer och anmälningar
  • ddmmååAUUUU som ett tillåtet konstgjort värde för personbeteckningen. Tillåtna former är sålunda ddmmåå-UUUUUU och ddmmååAUUUU.

Aktuellt om Vero API

En ändring i behandlingen av Suomi.fi-fullmakter i gränssnitten Vero API

För tillfället kontrollerar gränssnitten Suomi.fi-ärendehanteringsfullmakten i samband med varje gränssnittsanrop i de gränssnitt som kräver en Suomi.fi-fullmakt.
I fortsättningen sker kontrollen av fullmakten med en Suomi.fi-fullmaktstoken vars användning blir obligatorisk den 1 maj 2024.
Suomi.fi-fullmakterna ska hämtas med GetToken-gränssnittet innan de gränssnitt anropas som kräver en Suomi.fi-fullmakt.

 • Fullmaktstoken är en undertecknad teknisk datastruktur som innehåller de Suomi.fi-fullmakter som beviljats gränssnittsanvändaren. Fullmaktstoken ger rätt att uträtta ärenden för en annan organisations räkning i 60 minuter från och med den tidpunkt då token skapats.

Att fullmaktstoken blir obligatorisk gäller inte de gränssnitt där ingen Suomi.fi-fullmakt förutsätts för tillfället.
Läs mer på sidan Vero API att sköta ärenden för någon annans räkning och bekanta dig med gränssnittsdokumentationen på API-portalen.


Tidsscheman

Kontaktuppgifter och frågor

 • ohjelmistotalot(at)vero.fi

Till programvaruleverantörernas e-post kan man i fortsättningen även skicka programvaruleverantörerna frågor som gäller inkomstregistret. Frågorna skickas vidare till Inkomstregisterenheten, men det är bra att komma ihåg att

 • e-posten är avsedd endast för programvaruleverantörerna
 • e-posten är avsedd för rådgivning till stöd för utvecklingen
 • e-posten inte är avsedd för hantering av fel i produktionen
 • tekniska störningar eller observationer ska fortfarande rapporteras på observationsblanketten för inkomstregistret
Sidan har senast uppdaterats 27.3.2024