Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skattenumret blir obligatoriskt inom skeppsbyggnadsbranschen den 1 juli 2022

Nyhet, 15.6.2022

Skattenumret tas utöver byggbranschen också i bruk inom skeppsbyggnadsbranschen. De arbetstagare och egenföretagare som arbetar på ett varvsområde ska ha ett skattenummer som är infört i skattenummerregistret från och med den 1 juli 2022. Arbetstagaren ska också ha ett fotoförsett personkort med sitt skattenummer synligt då hen arbetar på ett varv.

Anteckningen i skattenummerregistret för skeppsbyggnadsbranschen kan göras redan nu. Från och med den 1 juli 2022 besvarar Skatteförvaltningen frågor om huruvida en arbetstagare är införd i skattenummerregistret eller inte.

För att få ett skattenummer ska arbetstagaren ha en finsk personbeteckning.

Om arbetstagaren redan har en finsk personbeteckning och ett skattenummer

Om arbetstagaren redan har en finsk personbeteckning och ett skattenummer behöver hen inte besöka skattebyrån. Arbetstagaren eller arbetsgivaren kan i MinSkatt eller genom att ringa telefonservicen /servicenumret 029 497 070 begära en anteckning i skattenummerregistret som arbetstagare inom skeppsbyggnadsbranschen. Om arbetstagaren redan är införd i skattenummerregistret som arbetstagare inom byggbranschen ska hen eller arbetsgivaren separat begära en anteckning som arbetstagare också inom skeppsbyggnadsbranschen.

Så här antecknar du i MinSkatt själv skattenumret i skattenummerregistret

Om arbetstagaren ännu inte har en finsk personbeteckning

De skattebyråer där du kan få en personbeteckning 

Arbetstagaren ska se till att hen har alla de handlingar med sig som behövs så att registreringen lyckas under ett besök.

Vilka handlingar behövs på skattebyrån?

Läs mer:

Mer information:

Tommi Lehtinen, överinspektör, tfn 0295 130 162
fornamn.efternamn@vero.fi

Kundrelationsenheten, Skatteförvaltningen