Skatteintäkternas utveckling: I januari–maj 2022 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 35 371 miljon euro i skatter

Nyhet, 13.6.2022

I Skatteförvaltningens intag har det inte beaktats sådana skatter som andra myndigheter tar ut. Fordonsskatten som Traficom samlar in är i fråga om eurobeloppet den mest betydande av dessa skatter.

Intaget av inkomstskatt av privatpersoner uppgick till 15 879 miljoner i januari-maj vilket är 976 miljoner (+6,5 %) mer än i fjol. Det skatteslag som i fråga om eurobeloppet är det mest betydande av inkomstskatterna är förskottsinnehållningen på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner. Av dessa var intaget 13 598 miljoner, vilket är 620 miljoner (+4,8 %) mer än året innan.

I januari-maj var intaget av samfundsskatter 3 877 miljoner, vilket är 737 miljoner (+23,5 %) mer än i fjol.

Intaget av moms var 8 762 miljoner i januari-maj vilket är 667 miljoner (+8,2 %) mer än i fjol.

Sidan har senast uppdaterats 13.6.2022