Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ersättning i pengar som betalas i stället för dividend

Om dividenden felaktigt har betalats till fel mottagare och rätt dividendtagare får ersättningen i pengar ska betalaren eller förmedlaren anmäla de betalda ersättningarna till Skatteförvaltningen. Penningersättningar ska uppges med deklarationen av skatter på eget initiativ och med årsanmälan räntor och andra prestationer som omfattas av inkomstskattelagen eller med årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga.

Allmänt skattskyldiga i Finland

Ersättningar i pengar som betalas i stället för dividend utgör annan skattepliktig kapitalinkomst för mottagaren.

Enligt 33 a § och 33 b § i inkomstskattelagen utgör en del av dividendinkomsten skattefri inkomst. Därför är även en motsvarande andel av de penningersättningar som betalats i stället för dividender skattefria. På det skattepliktiga beloppet verkställs förskottsinnehållning när ersättningen betalas ut eller införs på prestationstagarens konto (11 § i lagen om förskottsuppbörd).

a) penningersättning som betalats till en fysisk person

 • Uppgifterna om förskottsinnehållningen som har verkställts på penningersättningen ska lämnas (deklaration av skatter på eget initiativ, 4001r) och skatterna betalas in exempelvis i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt.
 • Uppge uppgifterna vid punkten ”Uppgifter om andra skatter som betalas på eget initiativ”:
  • skattens kod 68, skatteperioden, året och beloppet som ska betalas.

Läs mer
Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ
Att deklarera skatter på eget initiativ, detaljerade anvisningar

 • Årsanmälan ska lämnas in före utgången av januari året efter betalningsåret antingen elektroniskt i form av en fil enligt postbeskrivningen för räntor enligt ISkL (VSTVERIE), på webblankett eller på blankett (7805r Årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL ).
  • Prestationsslaget är 2D.
  • Det skattepliktiga ersättningsbeloppet uppges i punkt 534.
  • Förskottsinnehållningen uppges i punkt 535.

b) penningersättning som betalats till samfund

 • Ingen förskottsinnehållning, deklaration av skatter på eget initiativ eller årsanmälan.

Ersättning i pengar som betalats till en begränsat skattskyldig

Enligt skatteavtal beskattas dessa inkomster i allmänhet i mottagarens hemviststat och då påförs inte någon källskatt. Om inkomsten enligt skatteavtalet ska beskattas i källstaten (i detta fall i Finland), påförs källskatten.

 • Uppgifterna om källskatten som tagits ut på penningersättningen ska lämnas (deklaration av skatter på eget initiativ) och skatten inbetalas exempelvis i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt.
 • Ange ersättningens belopp i punkten Källskattepliktiga förmåner.
 • Ange skatten som tagits ut på penningersättningen i punkten Källskatt på förmåner.
 • Ange skatteperioden och året i punkten Uppgifter om pensioner och förmåner.

Läs mer
Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ
Att deklarera skatter på eget initiativ, detaljerade anvisningar

 • Årsanmälan ska lämnas in före utgången av januari året efter betalningsåret antingen elektroniskt i form av en fil enligt postbeskrivningen Övriga prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (VSRMUERI, till och med 2020 VSRAERIE), på webblankett eller på blankett (7809r, Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga).
 • Årsanmälan ska lämnas in även om någon källskatt inte har påförts.
  • Prestationsslaget är D3 när betalningsåret är 2022 eller senare (tidigare betalningsår: D1).
  • Det skattepliktiga ersättningsbeloppet uppges i punkt 317.
  • Den eventuellt uttagna källskatten uppges i punkt 318.
Sidan har senast uppdaterats 14.11.2023