Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

6C Skattedeklaration – förening, stiftelse, kommun, församling m.m. (3067r)

Denna skattedeklarationsblankett är avsedd för 

  • ideella föreningar 
  • föreningar som grundar sig på speciallagstiftning 
  • skogsvårdsföreningar 
  • ekonomiska föreningar 
  • övriga föreningar 
  • stiftelser enligt lagen om stiftelser och övriga stiftelser.

Bilaga 76 (Allmännyttiga föreningars och stiftelsers fastigheter) har slopats.

Läs när föreningar och stiftelser ska lämna in skattedeklarationen.

Från och med skatteåret 2017 ska även kommunerna och samkommunerna, församlingarna och övriga registrerade religionssamfund, studentkårerna och -nationerna, yrkeshögskolorna och universiteten använda denna deklarationsblankett.

Pensionsstiftelser och ömsesidiga försäkringsföreningar samt allmännyttiga aktiebolag och andelslag ska dock deklarera med deklarationsblankett 6B och hypoteksföreningar med deklarationsblankett 6.

Deklarera på webben

Lämna skattedeklarationen i MinSkatt

Det går också att lämna skattedeklarationen som en fil i webbtjänsten Ilmoitin.fi. Du kan skapa filen i ert ekonomiprogram om det har denna funktion. Läs mer om inlämnandet av skattedeklaration.

När får man använda en pappersblankett?

Skattedeklarationen får lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Om du lämnar skattedeklarationen på en pappersblankett behöver du inte ansöka om ett särskilt tillstånd eller uppge orsaken på förhand. Men i samband med en skattekontroll kan Skatteförvaltningen fråga varför ansökan lämnades in på papper.

En pappersdeklaration ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen kl. 16.15. Kom ihåg att reservera tid för postens gång.

Om du tänker skicka skattedeklarationen med posten, lönar det sig att fylla i blanketten på dator innan du skriver ut den. Det är viktigt att uppgifterna fylls i tydligt eftersom blanketterna läses maskinellt. 

Blankettens returadress finns på första sidan av blanketten.


Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023