Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

6C Skattedeklaration – förening, stiftelse, kommun, församling m.m. (3067r)

Denna skattedeklarationsblankett är avsedd för 

 • ideella föreningar 
 • föreningar som grundar sig på speciallagstiftning 
 • skogsvårdsföreningar 
 • ekonomiska föreningar 
 • övriga föreningar 
 • stiftelser enligt lagen om stiftelser och övriga stiftelser.

Bilaga 76 (Allmännyttiga föreningars och stiftelsers fastigheter) har slopats.

Läs när föreningar och stiftelser ska lämna in skattedeklarationen.

Från och med skatteåret 2017 ska även kommunerna och samkommunerna, församlingarna och övriga registrerade religionssamfund, studentkårerna och -nationerna, yrkeshögskolorna och universiteten använda denna deklarationsblankett.

Pensionsstiftelser och ömsesidiga försäkringsföreningar samt allmännyttiga aktiebolag och andelslag ska dock deklarera med deklarationsblankett 6B och hypoteksföreningar med deklarationsblankett 6.

Deklarera på webben

Lämna skattedeklarationen i MinSkatt

Det går också att lämna skattedeklarationen som en fil i webbtjänsten Ilmoitin.fi. Du kan skapa filen i ert ekonomiprogram om det har denna funktion. Läs mer om inlämnandet av skattedeklaration.

Allmännyttiga föreningar eller stiftelser: Så här lämnar du skattedeklaration i MinSkatt

Andra än allmännyttiga föreningar eller stiftelser: Så här lämnar du skattedeklaration i MinSkatt 

När får man använda en pappersblankett?

Skattedeklarationen får lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Om du lämnar skattedeklarationen på en pappersblankett behöver du inte ansöka om ett särskilt tillstånd eller uppge orsaken på förhand. Men i samband med en skattekontroll kan Skatteförvaltningen fråga varför ansökan lämnades in på papper.

En pappersdeklaration ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen kl. 16.15. Kom ihåg att reservera tid för postens gång.

Blankettens returadress finns på första sidan av blanketten.

Observera följande när du fyller i skattedeklarationen: 

 • Om du tänker skicka skattedeklarationen med posten, lönar det sig att fylla i blanketten på dator innan du skriver ut den. Det är viktigt att uppgifterna fylls i tydligt eftersom blanketterna läses maskinellt. 
 • Kommunerna, samkommunerna, församlingarna och övriga registrerade religionssamfund, yrkeshögskolorna och universiteten ska inte fylla i följande punkter i skattedeklarationen:
  • Specifikationsuppgifter om förening och stiftelse
  • Specifikationsuppgifter om allmännyttig förening och stiftelse
  • Andra än allmännyttiga föreningar eller stiftelser: vinster och förluster från överlåtelse av sådana sammanslutningsandelar och aktier som ingår i övriga tillgångar. 
 • Blanketterna 7A och 2C används inte som bilaga till skattedeklaration 6C. 
 • Använd bilaga 7M för att deklarera intäkter från och kostnader för jordbrukets förvärvskälla. 
 • Använd bilaga 62 för att deklarera avskrivningar, reserveringar och upp- och nedskrivningar för skattepliktig verksamhet. Lämna uppgifterna om alla förvärvskällor på samma blankett. 
 • Bifoga alltid en kopia av räkenskapsperiodens resultaträkning och balansräkning som upprättats enligt bokföringslagen. Föreningar och stiftelser ska dessutom alltid bifoga en verksamhetsberättelse eller annan fritt formulerad redogörelse om verksamheten.
 • Yrkeshögskolor i aktiebolagsform ska använda blankett 63 som pärmblad när de lämnar in bokslutsuppgifterna på papper till Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen (PRS). Blankett 63 och bokslutsuppgifterna ska häftas ihop. Alla dokument som fogats till blankett 63 förmedlas av Skatteförvaltningen till PRS, som offentliggör uppgifterna i handelsregistret.
Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023