Intressentgruppstestning

I intressentgruppstestningen testar kreditgivarna anmälan av uppgifter och förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret. Myndigheter och kreditupplysningsföretag testar å sin sida förfrågan av uppgifter.

Intressentgruppen testar alla de gränssnitt som den använder under produktionsfasen av registret. I samband med testningen av gränssnitten kan intressentgrupperna också försäkra sig om att deras egna system och processer fungerar på önskat sätt.

Data som används vid testningen får inte kunna kopplas till fysiska personer eller deras uppgifter. Förutom personbeteckningarna får under inga omständigheter inte heller några andra data som kan kopplas till fysiska personer skickas som testdata, utan testdata måste alltid vara anonymiserade.

Läs mer om testningen i anvisningarna för testning för intressentgrupper.

Adresser för testmiljöns gränssnitt

Anmälan av uppgifter:

Ny kredit: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/AddLoans

Ändring av kreditens uppgifter: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/UpdateLoans

Betalningstransaktion: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/Repayments

Betalningsdröjsmål: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/DelayedRepayments

Avslutande av kredit: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/TerminateLoans

Förfrågan om status för avsänt material: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/GetBatchStatus

Kontroll av kreditens uppgifter: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/GetLoan

Förfrågan av uppgifter

Förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/GetCreditRegisterExtract

Driftsavbrotten

Testning av driftsavbrott: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/Servicebreak

Myndigheter och kreditupplysningsföretag får separat adresserna till gränssnitten.

Ta kontakt

Blanketter för intressentgruppstestning

Med blanketterna för intressentgruppstestningen kan du göra en anmälan om inledning av intressentgruppstestning, meddela om observationer, tekniska störningar och fel under testningen samt ta kontakt i andra frågor som anknyter till testningen.

Blanketter för intressentgruppstestning

Om du har andra ärenden än sådana som anknyter till intressentgruppstestningen hittar du våra övriga kontaktuppgifter på sidan Kontaktinformation.

Sidan har senast uppdaterats 30.4.2024