Intressentgruppstestning

Avsikten med intressentgruppstestningen är att erbjuda en testmiljö där det går att testa hur de tekniska gränssnitten fungerar. Vid intressentgruppstestningen testar kreditgivarna anmälan av uppgifter och förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret. Myndigheter och kreditupplysningsföretag testar å sin sida förfrågan av uppgifter.

Intressentgruppen testar alla de gränssnitt som det tänker använda under produktionsfasen av registret. I samband med testningen av gränssnitten kan intressentgrupperna också försäkra sig om att deras egna system och processer fungerar på önskat sätt. Ibruktagandet och verksamheten under produktionsfasen går smidigare och mer felfritt för alla parter om funktionerna har prövats och testats i förväg. Det går då att reagera i tid på fel och ändringsbehov som upptäcks i testningsfasen.

Adresser för testmiljöns gränssnitt

Anmälan av uppgifter:

Ny kredit: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/AddLoans

Ändring av kreditens uppgifter: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/UpdateLoans

Betalningstransaktion: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/Repayments

Betalningsdröjsmål: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/DelayedRepayments

Avslutande av kredit: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/TerminateLoans

Förfrågan om status för avsänt material: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/GetBatchStatus

Kontroll av kreditens uppgifter: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/GetLoan

Förfrågan av uppgifter

Förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/GetCreditRegisterExtract

Driftsavbrotten

Testning av driftsavbrott: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/Servicebreak

Myndigheter och kreditupplysningsföretag får separat adresserna till gränssnitten.

Tidsplan

Testningen pågår 2.5.2023–31.1.2024 och man ska anmäla sig till testningen i förväg. Testningen har delats in i två faser enligt följande:

  • Testning av anmälan av uppgifter 2.5–31.10.2023
  • Testning av förfrågan om uppgifter 1.9.2023–31.1.2024

När testningen schemaläggs enligt tidsplanen går det att beakta de observationer som gjorts under testningsfasen, så att behövliga korrigeringar och versionsuppdateringar kan göras i gränssnitten före övergången till produktionsfasen. Efter att den egentliga tiden då testen utförs har avslutats är testmiljön fortfarande tillgänglig och intressentgrupperna kan testa de senaste versionerna av gränssnitten.

Närmare information om testningen och tidsplanerna finns i anvisningarna för intressentgruppstestning.

Kontakt

Enter-portalen är kanalen för att hålla kontakt. Den är primär kontaktkanal mellan intressentgruppen och projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret i frågor som gäller testningen. En person i organisationen som deltar i intressentgruppstestningen för det positiva kreditupplysningsregistret registrerar sig som administratör för sin organisation i Enter-portalen. Läs mer om registrering och användning av Enter-portalen i bruksanvisningen för Enter-portalen.

Logga in i Enter-portalen

Sidan har senast uppdaterats 9.1.2024