Ibruktagandet av det positiva kreditupplysningsregistret

Det ingår tre delar i den första fasen av ibruktagandet av det positiva kreditupplysningsregistret:

2.10.2023 Kreditgivarna anmäler sig som lämnare av kredituppgifter och ansöker om dataanvändningstillstånd.

 • E-tjänst för kreditgivare:
  • anmälan som lämnare av uppgifter
  • ansökan om dataanvändningstillstånd
  • upprätthållande av kontaktuppgifter

1.2.2024 Kreditgivarna börjar anmäla uppgifter till registret.

 • Gränssnitt för kreditens uppgifter:
  • ny kredit, ändring av kreditens uppgifter och avslutande av kredit
  • betalningstransaktion och betalningsdröjsmål
  • kontroll av kreditens uppgifter

1.4.2024 Utlämnandet av uppgifter ur registret inleds.

 • Skickande av utdraget ur kreditupplysningsregistret till kreditgivare
 • E-tjänsten för privatpersoner:
  • uppgifter om krediter som har sparats i registret och uppgifter om borgen som ställts av personen
  • utdrag ur kreditupplysningsregistret som beställts om personen
  • frivilligt kreditförbud
 • Skickande av uppgifter som gäller det frivilliga kreditförbudet till kreditupplysningsföretag
 • Skickande av uppgifter till myndigheter

Projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret följer upp intressentgruppernas beredskap att ta i bruk registret genom beredskapsutvärderingar. Genom beredskapsutvärderingarna fås en helhetsbild av intressentgruppernas beredskap att ta i bruk registret. De egentliga beredskapsutvärderingarna som gäller ibruktagandet inleddes i februari 2023. Beredskapsutvärderingarna genomförs

 • 12, 6, 2 och 1 månad innan anmälan av uppgifter inleds (den 1 februari 2024)
 • 1 månad innan utlämnandet av uppgifter inleds (den 1 april 2024).

Projektet samarbetar nära med intressentgrupperna under ibruktagandena och även därefter.  Projektet ordnar evenemang om ibruktagandet och håller kontakt med intressentgrupperna per e-post och på andra sätt.

 

Sidan har senast uppdaterats 3.4.2023