Anvisningar för testning

På denna sida har vi samlat länkar till anvisningar för intressentgruppstestningen som gäller det positiva kreditupplysningsregistret. Anvisningarna kan uppdateras i takt med att projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret framskrider.

 

Anvisningar för testning för intressentgrupper

I anvisningen finns bland annat tidsplanen för intressentgruppstestningen, anvisningar för anmälan till testning och annan praktisk information om intressentgruppstestningen.

 

Bruksanvisning för Enter-portalen

Anvisningen är avsedd för användare av Enter-portalen i intressentgruppstestningen. Via Enter-portalen kan intressentgrupperna anmäla sig till testningen samt skicka frågor och testobservationer till projektet.

 

Anvisning för anonymisering av testdata

I anvisningen finns information om hur de testdata som används vid testningen anonymiseras.

 

Anvisningar för testcertifikat

Anvisningen gäller det testcertifikat som används vid intressentgruppstestningen.

 

Vanliga frågor

På sidan har vi det samlats vanliga frågor om intressentgruppstestningen och svaren på dessa frågor.

Sidan har senast uppdaterats 2.6.2023