Anvisningar för testning

På denna sida har vi samlat länkar till anvisningar för intressentgruppstestningen som gäller det positiva kreditupplysningsregistret. 

Anvisningar för testning för intressentgrupper

I anvisningen finns bland annat tidsplanen för intressentgruppstestningen, anvisningar för anmälan till testning och annan praktisk information om intressentgruppstestningen.

Anvisning för anonymisering av testdata

I anvisningen finns information om hur de testdata som används vid testningen anonymiseras.

Data som används vid testningen får inte kunna kopplas till fysiska personer eller deras uppgifter. Förutom personbeteckningarna får under inga omständigheter inte heller några andra data som kan kopplas till fysiska personer skickas som testdata, utan testdata måste alltid vara anonymiserade.

Anvisningar för testcertifikat

Anvisningen gäller det testcertifikat som används vid intressentgruppstestningen.

Sidan har senast uppdaterats 30.4.2024