Anvisningar för testning

På denna sida har vi samlat länkar till anvisningar för intressentgruppstestningen som gäller det positiva kreditupplysningsregistret. Anvisningarna kan uppdateras i takt med att projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret framskrider.

Anvisningar för testning för intressentgrupper

I anvisningen finns bland annat tidsplanen för intressentgruppstestningen, anvisningar för anmälan till testning och annan praktisk information om intressentgruppstestningen.

Bruksanvisning för Enter-portalen

Anvisningen är avsedd för användare av Enter-portalen i intressentgruppstestningen. Via Enter-portalen kan intressentgrupperna anmäla sig till testningen samt skicka frågor och testobservationer till projektet.

Anvisning för anonymisering av testdata

I anvisningen finns information om hur de testdata som används vid testningen anonymiseras.

Anvisningar för testcertifikat

Anvisningen gäller det testcertifikat som används vid intressentgruppstestningen.

Sidan har senast uppdaterats 14.3.2024