Dokumentation

På denna sida har vi samlat de senaste versionerna av de tekniska anvisningarna för programutvecklare. Anvisningarna uppdateras i takt med att projektet framskrider.

Anvisningar

Allmänna anvisningar för programutvecklare (pdf) version 1.4

I de allmänna anvisningarna för programutvecklare beskrivs riktlinjerna för implementeringen av det tekniska gränssnittet för det positiva kreditupplysningsregistret ur systemintegratörens synvinkel.

Gränssnittsbeskrivningar

Anmälan om kredituppgifter – gränssnittsbeskrivning (pdf) version 1.8

Kontroll av kreditens uppgifter – gränssnittsbeskrivning (pdf) version 1.4

Förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret – gränssnittsbeskrivning (pdf) version 1.5

I gränssnittsbeskrivningarna beskrivs det informationsinnehåll som anmäls samt strukturen för det meddelande som skickas till gränssnittet och det svarsmeddelande som returneras från gränssnittet.

Gränssnittets behandlingsregler och felkoder (xls) version 1.4

Exempel på meddelanden

Innehållet i exemplen på meddelanden (pdf) version 1.3

Exempel på meddelanden (zip) version 1.3

I exemplen på meddelanden visas det exempel på meddelanden som skickas till olika gränssnitt.

Schemabeskrivningar

Schemabeskrivningar (zip) uppdaterad 31.1.2024

I schemabeskrivningarna för de olika gränssnitten beskrivs formen för och innehållet i meddelandena samt de enklaste reglerna för vad som är obligatoriskt. Schemabeskrivningarna innehåller inga villkorliga regler för vad som är obligatoriskt för datafält eller mer komplicerade valideringar som gäller systemets datainnehåll. Dessa beskrivs närmare i gränssnittsbeskrivningarna.

Övrig dokumentation

Beräkning av inkomstuppgifter (xls) version 1.1

Dokumentet beskriver hur personers inkomstuppgifter som visas på utdraget ur kreditupplysningsregistret beräknas utifrån de löne- och förmånsuppgifter som har anmälts till inkomstregistret.

Sidan har senast uppdaterats 31.1.2024