Dokumentation

På denna sida har vi samlat de senaste versionerna av de tekniska anvisningarna för programutvecklare. Anvisningarna uppdateras i takt med att projektet framskrider.

Allmänna anvisningar för programutvecklare (pdf)

I de allmänna anvisningarna för programutvecklare beskrivs riktlinjerna för implementeringen av det tekniska gränssnittet för det positiva kreditupplysningsregistret ur systemintegratörens synvinkel.

Anmälan om kredituppgifter – gränssnittsbeskrivning (pdf)

I gränssnittsbeskrivningen beskrivs det informationsinnehåll som anmäls och strukturen för det meddelande som skickas till gränssnittet.

Innehållet i exemplen på meddelanden (pdf)

Exempel på meddelanden (zip)

I exemplen på meddelanden visas det exempel på meddelanden som skickas till olika gränssnitt.

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2022