Versionspubliceringar och leveransbeskrivningar

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2024. Uppdateringen gäller en förflyttning av publiceringstidpunkten av nya versioner från tisdag till mondag. Det första driftsavbrottet enligt den nya tidsplanen infaller mondagen den 15 januari 2024 kl. 13–17.

Nya versioner som publiceras i testmiljön för intressentgrupper

Det görs hela tiden utvecklingsarbeten i systemet och därför publiceras det en ny version av systemet i testmiljön för intressentgrupper varannan mondag, på de veckor som har udda veckonummer. Testmiljön för intressentgrupper har ett driftsavbrott kl. 13–17 de dagar då den nya versionen publiceras. Driftsavbrottet kan också ta slut tidigare.

Planerade driftsavbrott:

  • den 11 mars 2024 kl. 13—17

  • den 25 mars 2024 kl. 13—17

  • den 8 april 2024 kl. 13—17

  • den 22 april 2024 kl. 13—17

  • den 6 maj 2024 kl. 13—17

Leveransbeskrivningar

I leveransbeskrivningen för intressentgruppstestningen finns information om nya funktioner som publicerats i testmiljön för intressentgrupper, om korrigeringar och om kända brister.

 

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2024