Versionspubliceringar och leveransbeskrivningar

Nya versioner som publiceras i testmiljön för intressentgrupper

Det görs hela tiden utvecklingsarbeten i systemet och därför publiceras det en ny version av systemet i testmiljön för intressentgrupper var fjärde mondag. Testmiljön för intressentgrupper har ett driftsavbrott kl. 13–17 de dagar då den nya versionen publiceras. Driftsavbrottet kan också ta slut tidigare.

Planerade driftsavbrott:

  • 7.6.2024 kl. 8–
  • 17.6.2024 kl. 13–17
  • 15.7.2024 kl. 13–17
  • 12.8.2024 kl. 13–17
  • 9.9.2024 kl. 13–17
  • 7.10.2024 kl. 13–17
  • 4.11.2024 kl. 13–17
  • 2.12.2024 kl. 13–17

Leveransbeskrivningar

I leveransbeskrivningen för intressentgruppstestningen finns information om nya funktioner som publicerats i testmiljön för intressentgrupper, om korrigeringar och om kända brister.

 

Sidan har senast uppdaterats 28.3.2024