Versionspubliceringar och leveransbeskrivningar

Nya versioner som publiceras i testmiljön för intressentgrupper

Det görs hela tiden utvecklingsarbeten i systemet och därför publiceras det en ny version av systemet i testmiljön för intressentgrupper varannan onsdag, på de veckor som har udda veckonummer. Testmiljön för intressentgrupper har ett driftsavbrott kl. 8–12 de dagar då den nya versionen publiceras. Driftsavbrottet kan också ta slut tidigare.

Planerade driftsavbrott:

  • den 7 juni 2023 kl. 8–12
  • den 21 juni 2023 kl. 8–12
  • den 5 juli 2023 kl. 8–12
  • den 19 juli 2023 kl. 8–12
  • den 2 augusti 2023 kl. 8–12
  • den 16 augusti 2023 kl. 8–12
  • den 30 augusti 2023 kl. 8–12
  • osv.

Leveransbeskrivningar

I leveransbeskrivningen för intressentgruppstestningen finns information om nya funktioner som publicerats i testmiljön för intressentgrupper, om korrigeringar och om kända brister.

 

Sidan har senast uppdaterats 2.5.2023