Användarvillkor, dataskyddsbeskrivning och tillgänglighetsutlåtande för testningen

På denna sida finns användarvillkoren, dataskyddsbeskrivningen och tillgänglighetsutlåtandet som tillämpas på intressentgruppstestningen.

Användarvillkor

Organisationen som genomför testningen godkänner användarvillkoren i anmälan om inledning av testning.

Användarvillkor för intressentgruppstestning

I användarvillkoren för intressentgruppstestningen beskrivs de användarvillkor som tillämpas på testningen. Dessa anknyter till exempel till testmiljön och data som används vid testningen.

Användarvillkor för Skatteförvaltningens och inkomsregistrets gränssnittstjänster

I användarvillkoren för gränssnittstjänsterna beskrivs de användarvillkor som tillämpas på testningen av Skatteförvaltningens gränssnitt och användningen av Skatteförvaltningens certifikat.

Dataskyddsbeskrivning och tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivningen och tillgänglighetsutlåtandet innehåller också information som anknyter till intressentgruppstestningen. I dessa dokument beskrivs observationer om dataskydd och tillgänglighet som gäller Enter-portalen. Enter-portalen används för kontakter under intressentgruppstestningen.

Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen positivakreditupplysningsregistret.fi och Enter-portalen

Sidan har senast uppdaterats 22.3.2023