Användarvillkor, dataskyddsbeskrivning och tillgänglighetsutlåtande för testningen

På denna sida finns användarvillkoren, dataskyddsbeskrivningen och tillgänglighetsutlåtandet som tillämpas på intressentgruppstestningen.

Användarvillkor

Organisationen som genomför testningen godkänner användarvillkoren i anmälan om inledning av testning.

Användarvillkor för intressentgruppstestning

Dataskyddsbeskrivning och tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivningen och tillgänglighetsutlåtandet innehåller också information som anknyter till intressentgruppstestningen. 

Vår dataskyddspraxis: Intressentgruppstestning och kommunikation

Vår dataskyddspraxis: Webblanketter

Sidan har senast uppdaterats 30.4.2024