Sidosryhmätestaus

Sidosryhmätestauksessa luotonantajat testaavat tietojen ilmoittamista ja luottotietorekisteriotteen kyselyä. Viranomaiset ja luottotietoyhtiöt puolestaan testaavat tietojen kyselyä.

Sidosryhmä testaa kaikkia niitä rajapintoja, joita se käyttää rekisterin tuotantoaikana. Rajapintojen testaamisen yhteydessä sidosryhmät voivat myös varmistaa, että niiden omat järjestelmät ja prosessit toimivat halutulla tavalla.

Testauksessa käytettävä aineisto ei saa olla yhdistettävissä luonnollisiin henkilöihin tai heidän tietoihinsa. Henkilötunnusten lisäksi mitään muutakaan luonnollisiin henkilöihin yhdistettävää aineistoa ei missään tilanteessa saa lähettää testiaineistona, vaan testiaineiston on oltava aina anonymisoitua.

Lue lisää testauksesta sidosryhmätestauksen ohjeista.

Testausympäristön rajapintojen osoitteet

Tietojen ilmoittaminen

Uusi luotto: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/AddLoans

Luoton tietojen muutos: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/UpdateLoans

Maksutapahtuma: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/Repayments

Maksuviive: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/DelayedRepayments

Luoton päättyminen: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/TerminateLoans

Lähetetyn aineiston tilan kysely: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/GetBatchStatus

Luoton tietojen tarkistaminen: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/GetLoan

Tietojen kysely

Luottotietorekisteriotteen kysely: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/GetCreditRegisterExtract

Käyttökatkot

Käyttökatkon testaaminen: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/Servicebreak

Viranomaiset ja luottotietoyhtiöt saavat rajapintojen osoitteet erikseen.

Ota yhteyttä

Sidosryhmätestauksen lomakkeet

Sidosryhmätestauksen lomakkeilla voit tehdä sidosryhmätestauksen aloitusilmoituksen, ilmoittaa testauksen aikaisista havainnoista, teknisistä häiriöistä ja virheistä sekä ottaa yhteyttä muissa testaukseen liittyvissä asioissa.

Sidosryhmätestauksen lomakkeet

Jos sinulla on muuta kuin sidosryhmätestaukseen liittyvää asiaa, löydät muut yhteystietomme Yhteystiedot ja asiointi -sivulta.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.4.2024