Sidosryhmätestaus

Sidosryhmätestauksen tarkoitus on tarjota testausympäristö, jossa sidosryhmät voivat testata teknisten rajapintojen toimivuutta.

Sidosryhmätestauksessa luotonantajat testaavat tietojen ilmoittamista ja luottotietorekisteriotteen kyselyä. Viranomaiset ja luottotietoyhtiöt puolestaan testaavat tietojen kyselyä.

Sidosryhmä testaa kaikki ne rajapinnat, joita se aikoo käyttää rekisterin tuotantoaikana. Rajapintojen testaamisen yhteydessä sidosryhmät voivat myös varmistaa, että niiden omat järjestelmät ja prosessit toimivat halutulla tavalla. Käyttöönotto ja tuotannonaikainen toiminta ovat sujuvampia ja virheettömämpiä kaikille osapuolille, kun toimintoja on kokeiltu ja testattu ennakkoon. Testausvaiheessa havaittuihin virheisiin ja muutostarpeisiin voidaan reagoida ajoissa.

Aikataulu

Testaus tapahtuu 2.5.2023–31.1.2024 ja testaukseen pitää ilmoittautua ennakkoon. Testaaminen on jaettu kahteen vaiheeseen seuraavasti:

  • Tietojen ilmoittamisen testaus 2.5.–31.10.2023
  • Tietojen kyselyn testaus 1.9.2023–31.1.2024

Kun testaus ajoitetaan aikataulun mukaisesti, voidaan testauksen aikaiset havainnot huomioida ja tehdä tarvittavat korjaukset ja versiopäivitykset rajapintoihin ennen tuotantoon siirtymistä. Varsinaisen testausajan jälkeen testausympäristö on edelleen käytössä ja sidosryhmät voivat testata viimeisintä versiota rajapinnoista.

Tarkempia tietoja testaamisesta ja aikatauluista on sidosryhmätestauksen ohjeissa.

Yhteydenotot

Yhteydenpitoa varten käytössä on Enter-portaali. Tämä on ensisijainen yhteydenpitokanava sidosryhmän ja Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hankkeen välillä testaukseen liittyvissä asioissa. Enter-portaali otetaan käyttöön testaukseen osallistuville sidosryhmille 1.3.2023. Enter-portaalin käytännön ohjeet julkaistaan ennen portaalin käyttöönottoa. 

Ennen Enter-portaalin käyttöönottoa sidosryhmät voivat olla yhteydessä testaukseen liittyvissä asioissa sähköpostitse: luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.1.2023