Kontaktblankett för intressentgruppstestning

Med den här blanketten kan du ta kontakt om sådant som gäller intressentgruppstestningen som inte anknyter till observationer under testandet. Meddela om observationer, tekniska störningar och fel under testningen på observationsblanketten för intressentgruppstestning.

Med den här blanketten kan du bland annat

fråga om testdata och testbeteckningar

beställa nya testcertifikat eller spärra ett befintligt testcertifikat

meddela om ändringar i kontaktpersonernas uppgifter.

Om du har andra ärenden än sådana som anknyter till intressentgruppstestningen hittar du våra övriga kontaktuppgifter på sidan Kontaktinformation.

Du får en bekräftelse per e-post om sändningen av blanketten lyckades.

När du lämnar dina kontaktuppgifter godkänner du att uppgifterna får användas enligt dataskyddsbeskrivning: Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret och i kundtjänsten.

Sidan har senast uppdaterats 4.3.2024