Identifiering i e-tjänsten

Inloggningen i inkomstregistrets e-tjänst sker genom att klicka på länken Logga in till inkomstregistret uppe på webbsidan inkomstregistret.fi. Du måste identifiera dig varje gång du loggar in i tjänsten. Vid identifiering används stark personlig autentisering.

Du kan logga in i e-tjänsten med hjälp av nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Nätbankskoder

Du får nätbankskoder genom att ingå ett avtal med din bank. Du kan identifiera dig i e-tjänsten med följande bankers nätbankskoder:

  • Andelsbanken
  • Nordea
  • Danske Bank
  • Handelsbanken
  • Ålandsbanken
  • S-Banken
  • Aktia
  • POP Banken
  • Sparbanken
  • Oma Säästöpankki

Du kan endast använda dina personliga nätbankskoder för identifiering. Du kan inte identifiera dig i inkomstregistrets e-tjänst till exempel med företagets nätbankskoder.

Mobilcertifikat

Mobilcertifikatet är en elektronisk kod i mobiltelefonens SIM-kort, vilket bekräftar din identitet. Mobilcertifikatet erbjuds av vissa mobiltelefonoperatörer.

Läs mera: www.mobiilivarmenne.fi/sve

Certifikatkort

Det elektroniska identitetskortet som beviljats av polisen samt organisationskortet som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och yrkeskortet för social- och hälsovården är certifikatkort.

Du behöver en kortläsare och ett kortläsarprogram för att kunna identifiera dig med certifikatkortet.

Sidan har senast uppdaterats 12.1.2020