Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
16.10.2019 Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang Skatteförvaltningen har 17.4.2020 temporärt ersatt 2 § 1 och 2 mom. samt 7 § 1 mom. i beslutet (1017/2019). Skatteförvaltningen har 24.6.2020 temporärt fogat till 6 § i beslutet (1017/2019) ett nytt 2 mom.

Ersätter anvisningen:
Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av 6 § i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang

26.4.2018 Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang
14.12.2016 Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang