Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om ändring av 1 § i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang

Har getts
31.5.2021
Diarienummer
VH/2693/00.01.00/2021
Giltighet
1.7.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen fogar till 1 § i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang (4/2021) ett nytt mom. 4 enligt följande:

1 §

Betalningsarrangemang


Det som i detta beslut bestäms om den skattskyldige tillämpas också på förmedlare som avses i 133 s § 1 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993).


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2021.

Helsingfors den 31 maj 2021

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 2.6.2021