Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Työyhteenliittymän verotus

Työyhteenliittymän elinkeinotoiminnasta vastaavat sen osakkaana olevat yritykset. Yleensä osakkaiden yhteiseen lukuun elinkeinotoimintaa harjoittavaa yhteenliittymää pidetään verotuksessa elinkeinoyhtymänä.  Työyhteenliittymä on kuitenkin poikkeus tähän pääsääntöön. 

Osakkaat vastaavat työyhteenliittymän tuloveroista

Työyhteenliittymä ei ole itsenäinen tuloverovelvollinen, eikä se anna omaa veroilmoitusta. Työyhteenliittymän osakkaat käsittelevät osuutensa työyhteenliittymän tuloista ja menoista osana omaa elinkeinotoimintaansa. Nämä tulot ja menot sisältyvät osakkaan kirjanpitoon, ja osakkaan on ilmoitettava ne omalla veroilmoituksellaan. 

Työyhteenliittymä on yleensä arvonlisäverovelvollinen

Työyhteenliittymä on yleensä arvonlisäverovelvollinen, ja sen on ilmoittauduttava Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Arvonlisäverovelvollista työyhteenliittymää koskevat yleiset arvonlisäverotuksen ilmoittamis- ja maksuvelvollisuudet. Työyhteenliittymän osakkaat vastaavat yhteisvastuullisesti yhteenliittymän arvonlisäverosta. 

Lue lisää arvonlisäverotuksesta

Työnantajana toimivan työyhteenliittymän on ilmoittauduttava työnantajarekisteriin

Työyhteenliittymä voi maksaa palkkaa projektissa työskenteleville henkilöille. Säännöllisesti palkkaa maksavan työyhteenliittymän on ilmoittauduttava Verohallinnon työnantajarekisteriin. 

Työyhteenliittymän osakkaat ovat yhteisesti vastuussa yhteenliittymän toimintaan liittyvistä työnantajavelvoitteista. Esimerkiksi jos työyhteenliittymä ei toimita ennakonpidätystä maksamastaan palkasta, Verohallinto voi määrätä maksuvelvolliseksi yhden tai useamman työyhteenliittymän osakkaan.

Lue lisää työnantajana toimimisesta

Ennakonpidätys työyhteenliittymälle maksettavasta työkorvauksesta 

Koska työyhteenliittymä ei harjoita itsenäistä elinkeinotoimintaa, sitä ei merkitä ennakkoperintärekisteriin. Ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuus työyhteenliittymälle maksettavasta työkorvauksesta riippuu siitä, onko työyhteenliittymän osakkaat merkitty ennakkoperintärekisteriin vai ei.

Jos kaikki työyhteenliittymän osakkaat on merkitty ennakkoperintärekisteriin, ennakonpidätystä ei tarvitse toimittaa. Ennakonpidätys on toimitettava siinä tapauksessa, jos joku osakkaista ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Maksaja voi kuitenkin jättää ennakonpidätyksen toimittamatta ennakkoperintärekisteriin merkitylle työyhteenliittymän osakkaalle kohdistuvasta osasta työkorvausta. Edellytyksenä on, että maksajalle esitetään selvitys siitä, miten työkorvaus jakaantuu työyhteenliittymän osakkaiden kesken.

Lue lisää ennakonpidätyksen toimittamisesta

Lue lisää ennakkoperintärekisteristä

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017