Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Näin kunta tilaa vuoden 2024 kiinteistöverotietoja

Kunnat voivat tilata vuoden 2024 kiinteistöverotiedot Verohallinnolta. Tilaathan kiinteistöverotiedot viimeistään 31.5.2024.

Verohallinto on välittänyt linkin tilauslomakkeelle sekä tilauksessa tarvittavan koodin kunnille Kuntaliiton ja Ålands kommunförbundin kautta. Tilausohjeet voi pyytää tarvittaessa Verohallinnolta osoitteesta YHT.Kivekunnat_TIPA@vero.fi.

Kiinteistöverotuksen valmistuminen ja  muutoksenhakuoikeus

Kiinteistöverotus päättyy eri aikaan eri verovelvollisilla. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista ja yhteisöistä kiinteistöverotus päättyy jo kesäkuussa. Kiinteistöverotus päättyy kuitenkin viimeistään lokakuun lopussa.

Kiinteistöverotiedot lähetetään kolmessa erässä

Kiinteistöverotiedot luovutetaan kunnille kolmessa erässä, jotta kunnat ehtivät tarvittaessa käyttää muutoksenhakuoikeuttaan. Kunta saa kaikki erät yhdellä tilauksella. Kolmas eli viimeinen erä sisältää kaikki 1. ja 2. erässä jo toimitetut kiinteistöverotiedot sekä 1. ja 2. erään mahdollisesti tehdyt päivitykset kiinteistöveropäätöksiin.

Vuoden 2024 kiinteistöverotietojen luovutusajat:

  • 1. erä viikolla 25 (17.−21.6.2024)
  • 2. erä viikolla 34 (19.−23.8.2024)
  • 3. erä viikolla 47 (18.−22.11.2024)

Muutoksenhakuaika on neljä kuukautta. Se lasketaan kunkin verovelvollisen verotuksen päättymispäivästä. Esimerkiksi kesäkuussa päättyvään kiinteistöverotukseen tulee hakea muutosta viimeistään lokakuussa.

Kunta tekee oikaisuvaatimuksen vapaamuotoisesti. Kunta ilmoittaa oikaisuvaatimuksella aina seuraavat tiedot:

  • muutoksenhakija on kunta veronsaajana
  • kiinteistötunnus
  • verovelvollisen nimi, jos se on tiedossa
  • minkä verovuoden kiinteistöverosta on kyse
  • miten verotusta vaaditaan muutettavaksi
  • mitkä ovat perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Kunta voi hakea samalla oikaisuvaatimuksella muutosta usean eri kiinteistön kiinteistöverotukseen. Oikaisuvaatimuksen palautusosoite on Verohallinto, PL 650, 00052 VERO.

Ilmoita yhteyshenkilön muutoksesta

Kaikki kolme erää lähetetään kunnan tilauksessaan ilmoittaman yhteyshenkilön virkasähköpostiosoitteeseen. Mahdolliset yhteystietojen muutokset pitää ilmoittaa Verohallinnolle hyvissä ajoin ennen kiinteistöverotietojen luovuttamista. Ilmoita muuttuneet tiedot osoitteeseen YHT.Kivekunnat_TIPA@vero.fi.

Turvakieltoselvitys

Turvakieltoasiakkailta on poistettu kiinteistöveron tiedoista kiinteistötunnus, kiinteistön sijaintikunta, kiinteistön sijaintikunnan numero ja kiinteistön nimi. Näiden turvakiellon kohteena olevien tietojen luovuttaminen kunnalle edellyttää, että kunta vahvistaa tilauksen yhteydessä, että tietojen käsittelyyn sovelletaan julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (661/2009, tiedonhallintalaki) säännöksiä tai antaa erillisen turvakieltoselvityksen. Turvakieltoselvitystä ei tarvitse antaa, jos kunta on toimittanut sen Verohallinnolle jo aiemmin.

Turvasähköposti on avattavissa vain 30 päivää

Turvasähköpostilla luovutettava tiedosto on luettavissa ja avattavissa ainoastaan 30 vuorokauden ajan. Turvasähköpostin avausohje toimitetaan kunnille kiinteistöverotietojen luovutuksen yhteydessä.

Tiedostojen lukuohje vuodelle 2024

Ohjeet videoina

Tietuekuvauksen esittely (YouTube)

Kiinteistötiedoston esittely ja valmistelu (YouTube)

Kiinteistötiedoston lukeminen (YouTube)

Omistajatietojen katsominen (YouTube)

Näin kunta ilmoittaa kiinteistöverotiedoista puuttuvia rakennuksia DVV:lle

Ohje: Puuttuvien rakennustunnusten ilmoittaminen 2024 (pdf)

Ilmoita tällä lomakkeella: Kuntien ilmoittamat Verohallinnon tietokannasta puuttuvat rakennukset 2024 (xlsx)

Näin kunta ilmoittaa kaavatietoja 

Ohje: Kaavatietojen ilmoittaminen Verohallinnolle

Ilmoita tiedot Ilmoitin.fi:ssä.

Ilmoita kaavan vahvistamishetkellä voimassa olevan kiinteistön kuhunkin käyttötarkoitukseen kaavoitettu pinta-ala ja rakennusoikeus kokonaislukuna.

Näin kunta ilmoittaa rakentamattomia rakennuspaikkoja

Ohje: Rakentamattomien rakennuspaikkojen ilmoittaminen 

Ilmoita tiedot Ilmoitin.fi:ssä.

Kiinteistöveron tilastot

Kiinteistöveron tilastot saat Verohallinnon tilastotietokannasta.

Lisätietoja voi tiedustella osoitteesta verotilastot@vero.fi.

Veronsaajien palvelut

Veronsaajien palvelusta saat tietoa muun muassa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.5.2024