Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Näin kunta tilaa vuoden 2023 kiinteistöverotietoja

Kunnat voivat tilata vuoden 2023 kiinteistöverotiedot Verohallinnolta. Tilaathan kiinteistöverotiedot viimeistään 2.6.2023.

Verohallinto on välittänyt linkin tilauslomakkeelle sekä tilauksessa tarvittavan koodin kunnille Kuntaliiton ja Ålands kommunförbundin kautta. Tilausohjeet voi pyytää tarvittaessa Verohallinnolta osoitteesta YHT.Kivekunnat_TIPA@vero.fi.

Kiinteistöverotuksen valmistuminen ja  muutoksenhakuoikeus

Kiinteistöverotus päättyy eri aikaan eri verovelvollisilla. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista ja yhteisöistä kiinteistöverotus päättyy jo kesäkuussa. Kiinteistöverotus päättyy kuitenkin viimeistään lokakuun lopussa.

Kiinteistöverotiedot lähetetään kolmessa erässä

Kiinteistöverotiedot luovutetaan kunnille kolmessa erässä, jotta kunnat ehtivät tarvittaessa käyttää muutoksenhakuoikeuttaan. Kunta saa kaikki erät yhdellä tilauksella. Kolmas eli viimeinen erä sisältää kaikki 1. ja 2. erässä jo toimitetut kiinteistöverotiedot sekä 1. ja 2. erään mahdollisesti tehdyt päivitykset kiinteistöveropäätöksiin.

Vuoden 2023 kiinteistöverotietojen luovutusajat:

 • 1. erä viikolla 24 (12.−16.6.2023)
 • 2. erä viikolla 34 (21.−25.8.2023)
 • 3. erä viikolla 47 (20.−24.11.2022)

Muutoksenhakuaika on neljä kuukautta. Se lasketaan kunkin verovelvollisen verotuksen päättymispäivästä. Esimerkiksi kesäkuussa päättyvään kiinteistöverotukseen tulee hakea muutosta viimeistään lokakuussa.

Kunta tekee oikaisuvaatimuksen vapaamuotoisesti. Kunta ilmoittaa oikaisuvaatimuksella aina seuraavat tiedot:

 • muutoksenhakija on kunta veronsaajana
 • kiinteistötunnus
 • verovelvollisen nimi, jos se on tiedossa
 • minkä verovuoden kiinteistöverosta on kyse
 • miten verotusta vaaditaan muutettavaksi
 • mitkä ovat perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Kunta voi hakea samalla oikaisuvaatimuksella muutosta usean eri kiinteistön kiinteistöverotukseen. Oikaisuvaatimuksen palautusosoite on Verohallinto, PL 650, 00052 VERO.

Ilmoita yhteyshenkilön muutoksesta

Kaikki kolme erää lähetetään kunnan tilauksessaan ilmoittaman yhteyshenkilön virkasähköpostiosoitteeseen. Mahdolliset yhteystietojen muutokset pitää ilmoitetaan Verohallinnolle hyvissä ajoin ennen kiinteistöverotietojen luovuttamista. Ilmoita muuttuneet tiedot osoitteeseen YHT.Kivekunnat_TIPA@vero.fi.

Turvakieltoselvitys

Turvakieltoasiakkailta on poistettu kiinteistöveron tiedoista kiinteistötunnus, kiinteistön sijaintikunta, kiinteistön sijaintikunnan numero ja kiinteistön nimi. Näiden turvakiellon kohteena olevien tietojen luovuttaminen kunnalle edellyttää erillisen turvakieltoselvityksen antamista tilauksen yhteydessä. Turvakieltoselvitystä ei tarvitse antaa, jos kunta on toimittanut sen Verohallinnolle jo aiemmin.

Turvasähköposti on avattavissa vain 30 päivää

Turvasähköpostilla luovutettava tiedosto on luettavissa ja avattavissa ainoastaan 30 vuorokauden ajan. Turvasähköpostin avausohje toimitetaan kunnille kiinteistöverotietojen luovutuksen yhteydessä.

Tiedostojen lukuohje vuodelle 2023

Tiedostojen lukuohje vuodelle 2022

Ohjeet videoina

Tietuekuvauksen esittely (YouTube)

Kiinteistötiedoston esittely ja valmistelu (YouTube)

Kiinteistötiedoston lukeminen (YouTube)

Omistajatietojen katsominen (YouTube)

Näin kunta ilmoittaa kiinteistöverotiedoista puuttuvia rakennuksia DVV:lle

Ohje: Puuttuvien rakennustunnusten ilmoittaminen 2023 (pdf)

Ilmoita tällä lomakkeella: Kuntien ilmoittamat Verohallinnon tietokannasta puuttuvat rakennukset 2023 (xlsx)

Näin kunta ilmoittaa kaavatietoja 

Ohje: Kaavatietojen ilmoittaminen Verohallinnolle

Ilmoita tiedot Ilmoitin.fi:ssä.

Ilmoita kaavan vahvistamishetkellä voimassa olevan kiinteistön kuhunkin käyttötarkoitukseen kaavoitettu pinta-ala ja rakennusoikeus kokonaislukuna.

Näin kunta ilmoittaa rakentamattomia rakennuspaikkoja

Ohje: Rakentamattomien rakennuspaikkojen ilmoittaminen 

Ilmoita tiedot Ilmoitin.fi:ssä.

Kiinteistöveron tilastot

Kiinteistöveron tilastot saat Verohallinnon tilastotietokannasta.

Huom. Järjestelmämuutosten seurauksena seuraavia tilastonäkymiä ei enää jatkossa julkaista:

 • Maksuunpantu kiinteistövero: erän määrä ja eränumero asiakkaan oikeudellisen muodon mukaan
 • Maapohjakohtainen laskennallinen kiinteistöverotilasto
 • Maapohjien laskennalliset verotusarvot tonttityypeittäin
 • Maapohjien laskennallisten verotusarvojen muutos tonttityypeittäin
 • Maapohjien laskennallisten verotusarvojen suhde tavoitearvoon tonttityypeittäin

Lisäksi seuraavan tilastonäkymän tiedot löytyvät jatkossa tilastonäkymän 1.1 sisältä:

 • Maksuunpantu kiinteistövero: asiakkaan kiinteistöveron määrä oikeudellisen muodon, veron suuruuden ja verovelvollisen kotikunnan mukaan

Tilastolukuja vuosien 2014−2019 poistettujen tilastonäkymistä voi tiedustella osoitteesta verotilastot(at)vero.fi.

Veronsaajien palvelut

Veronsaajien palvelusta saat tietoa muun muassa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.5.2023