Näin kunta tilaa vuoden 2021 kiinteistöverotietoja

Kunnat voivat tilata vuoden 2021 kiinteistöverotiedot Verohallinnolta. Tilaathan kiinteistöverotiedot viimeistään 4.6.2021.

Verohallinto on välittänyt linkin tilauslomakkeelle sekä tilauksessa tarvittavan koodin kunnille Kuntaliiton ja Ålands kommunförbundin kautta. Tilausohjeet voi pyytää tarvittaessa Verohallinnolta osoitteesta  YHT.Kivekunnat_TIPA@vero.fi.

Huom! Kiinteistöverotiedot eivät ole tilattavissa ajalla 1.7.−1.8.2021.

Kiinteistöverotuksen valmistuminen ja  muutoksenhakuoikeus

Kiinteistöverotus päättyy nykyisin eri aikaan eri verovelvollisilla. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista ja yhteisöistä kiinteistöverotus päättyy jo kesäkuussa. Kiinteistöverotus päättyy kuitenkin viimeistään lokakuun lopussa.

Kiinteistöverotiedot lähetetään kolmessa erässä

Kiinteistöverotiedot luovutetaan kunnille kolmessa erässä, jotta kunnat ehtivät tarvittaessa käyttää muutoksenhakuoikeuttaan. Kunta saa kaikki erät yhdellä tilauksella. Kolmas eli viimeinen erä sisältää kaikki 1. ja 2. erässä jo toimitetut kiinteistöverotiedot sekä 1. ja 2. erään mahdollisesti tehdyt päivitykset kiinteistöveropäätöksiin.

Vuoden 2021 kiinteistöverotietojen luovutusajat 

  • 1. erä viikolla 24 (14.−18.6.2021)
  • 2. erä viikolla 34 (23.−27.8.2021)
  • 3. erä viikolla 46 (15.−19.11.2021)

Muutoksenhakuaika on neljä kuukautta. Se lasketaan kunkin verovelvollisen verotuksen päättymispäivästä. Esimerkiksi kesäkuussa päättyvään kiinteistöverotukseen tulee hakea muutosta viimeistään lokakuussa.

Ilmoita yhteyshenkilön muutoksesta

Kaikki kolme erää lähetetään kunnan tilauksessaan ilmoittaman yhteyshenkilön virkasähköpostiosoitteeseen. Mahdolliset yhteystietojen muutokset pitää ilmoitetaan Verohallinnolle hyvissä ajoin ennen kiinteistöverotietojen luovuttamista. Ilmoita muuttuneet tiedot osoitteeseen YHT.Kivekunnat_TIPA@vero.fi.

Turvakieltoselvitys

Turvakieltoasiakkailta on poistettu kiinteistöveron tiedoista kiinteistötunnus, kiinteistön sijaintikunta, kiinteistön sijaintikunnan numero ja kiinteistön nimi. Näiden turvakiellon kohteena olevien tietojen luovuttaminen kunnalle edellyttää erillisen turvakieltoselvityksen antamista tilauksen yhteydessä. Turvakieltoselvitystä ei tarvitse antaa, jos kunta on toimittanut sen Verohallinnolle jo aiemmin.

Turvasähköposti on avattavissa vain 30 päivää

Turvasähköpostilla luovutettava tiedosto on luettavissa ja avattavissa ainoastaan 30 vuorokauden ajan. Turvasähköpostin avausohje toimitetaan kunnille kiinteistöverotietojen luovutuksen yhteydessä.

Tiedostojen lukuohje vuodelle 2021

Tiedostojen lukuohje vuodelle 2020

Näin kunta ilmoittaa kiinteistöverotiedoista puuttuvia rakennuksia DVV:lle (entinen VRK)

Ohje: Puuttuvien rakennustunnusten ilmoittaminen 2021 (pdf)

Ilmoita tällä lomakkeella:  Kuntien-ilmoittamat-verohallinnon-tietokannasta-puuttuvat-rakennukset-2020 (xlsx)

Näin kunta ilmoittaa kaavatietoja 

Ohje: Kaavatietojen ilmoittaminen Verohallinnolle

Ilmoita tiedot Ilmoitin.fi:ssä.

Ilmoita kaavan vahvistamishetkellä voimassa olevan kiinteistön kuhunkin käyttötarkoitukseen kaavoitettu pinta-ala ja rakennusoikeus kokonaislukuna.

Näin kunta ilmoittaa rakentamattomia rakennuspaikkoja

Ohje: Rakentamattomien rakennuspaikkojen ilmoittaminen 

Ilmoita tiedot Ilmoitin.fi:ssä.

Kiinteistöveron tilastot

Kiinteistöveron tilastot saat Verohallinnon tilastotietokannasta.

Huom.! Järjestelmämuutosten seurauksena seuraavia tilastonäkymiä ei enää jatkossa julkaista:

  • Maksuunpantu kiinteistövero: erän määrä ja eränumero asiakkaan oikeudellisen muodon mukaan
  • Maapohjakohtainen laskennallinen kiinteistöverotilasto
  • Maapohjien laskennalliset verotusarvot tonttityypeittäin
  • Maapohjien laskennallisten verotusarvojen muutos tonttityypeittäin
  • Maapohjien laskennallisten verotusarvojen suhde tavoitearvoon tonttityypeittäin

Lisäksi seuraavan tilastonäkymän tiedot löytyvät jatkossa tilastonäkymän 1.1 sisältä:

  • Maksuunpantu kiinteistövero: asiakkaan kiinteistöveron määrä oikeudellisen muodon, veron suuruuden ja verovelvollisen kotikunnan mukaan

Tilastolukuja vuosien 2014−2021 poistettujen tilastonäkymistä voi tiedustella osoitteesta verotilastot(at)vero.fi.

Veronsaajien palvelut

Veronsaajien palvelusta saat tietoa muun muassa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista.