Tilapäinen työnantaja (ei TyEL-vakuutussopimusta)

Tilapäinen työnantaja on työeläkevakuuttajien käyttämä käsite, jolla ilmoitetaan se, oletko tehnyt työeläkevakuutusyhtiön kanssa sopimuksen työeläkevakuuttamisesta vai et.

Tilapäinen työnantaja ei ole tehnyt työeläkelaitoksen kanssa sopimusta työntekijöiden eläkevakuuttamisesta.

Työnantaja järjestää työntekijöidensä eläketurvan joko tilapäisenä työnantajana tai sopimustyönantajana. Jos yrityksellä on TyEL-vakuutussopimus, se ei ole tilapäinen työnantaja.

Tilapäinen työnantaja ei työllistä pysyvästi

Voit toimia tilapäisenä työnantajana, jos

 • sinulla ei ole vakituisia työntekijöitä
 • maksat palkkoja kuuden kuukauden aikana yhteensä enintään 9 822 euroa (vuonna 2024)
 • et ole tehnyt eläkevakuutussopimusta työeläkelaitoksen kanssa.

Tarkista missä tilanteissa sinulla on työnantajana velvollisuus ottaa työntekijöille vakuutus

Ilmoita tulorekisteriin tilapäisen työnantajan tiedot

Ilmoita seuraavat tiedot:

 • maksajan tyyppi Tilapäinen työnantaja (ei TyEL-vakuutussopimusta) .
  • Rajapinnassa tieto ilmoitetaan osana maksajan tietoja.
  • Sähköisessä asiointipalvelussa tieto ilmoitetaan työeläkevakuutustietojen yhteydessä sivulla Tulonsaaja.
 • valitsemasi eläkelaitoksen yhtiötunnus, rajapinnassa ilmoita myös yhtiöltä saamasi tilapäisen työnantajan geneerinen eläkejärjestelynumero
 • maksajan osoite ja osoitteen maakoodi.

Halutessasi voit myös tilapäisenä työnantajana tehdä eläkevakuutussopimuksen, vaikka maksaisit palkkoja kuuden kuukauden aikana alle palkkarajan. Ilmoita silloin palkkatietoilmoituksella eläkelaitoksesi tiedot ja sopimuksesi eläkejärjestelynumero. Älä ilmoita maksajan tyyppiä "Tilapäinen työnantaja (ei TyEL-vakuutussopimusta)". 

Älä ilmoita tilapäisen työnantajan tietoja myöskään silloin, jos

 • maksat vain työkorvausta, verovapaita kilometrikorvauksia tai muuta sellaista tuloa, joka ei ole eläkkeen perusteena
 • maksat palkkaa vain YEL-vakuutetulle henkilölle, ilmoita sen sijaan Työeläkevakuutus-kohdassa "Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)" ja Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tieto.
Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024