Yleisohje ilmoittaminen

Voit antaa tulorekisterin asiointipalvelussa palkkatietoilmoituksen, etuustietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen sekä kansainvälisiin tilanteisiin liittyvät lomakkeet: tiedot kansainvälisestä työskentelystä ja vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen.

Kun valitset haluamasi ilmoituksen, aukeaa ilmoituslomake, jolla voit antaa uuden ilmoituksen. Saat tarkemmat tiedot kunkin ilmoituksen antamista varten valitsemalla lomakkeen.

Jos haluat korjata aikaisemmin tekemääsi palkkatietoilmoitusta, valitse Annetut ilmoitukset. Seuraavalla sivulla näet antamasi ilmoitukset. Voit myös hakea ilmoitusta erilaisten hakuehtojen mukaan. Valitse ilmoitus, jota haluat korjata ja korjaa ilmoituksen tiedot.

Huom. Ilmoitusta ei voi tallentaa luonnoksena.

Ilmoita tiedot oikealla ilmoituksella

Palkkatietoilmoitus: Ilmoita yhdelle tulonsaajalle samana maksupäivänä maksetut palkat ja muut suoritukset. Palkkatietoilmoitus annetaan viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.

Anna palkkatietoilmoitus vain, jos olet maksanut palkkaa. Säännöllinen työnantaja: Jos et ole maksanut palkkaa, anna Ei palkanmaksua -tieto työnantajan erillisilmoituksella.

Työnantajan erillisilmoitus: Ilmoita kohdekuukaudelta työnantajan sairausvakuutusmaksun ja siitä tehtävät vähennykset tai säännöllisen työnantajan Ei palkanmaksua -tieto. Erillisilmoitus annetaan viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Tiedot kansainvälisestä työskentelystä: Ilmoita tiedot ennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa (NT1) tai ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisestä Suomessa (NT2). Samassa ilmoituksessa ilmoitetaan työntekijöiden oleskelujaksot Suomessa. Anna NT-tiedot viimeistään viidentenä kalenteripäivänä sen jälkeen, kun ensimmäinen palkka ulkomaan työskentelystä on maksettu. Ilmoita työntekijöiden oleskelujaksot Suomessa viimeistään maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus (ulkomainen työnantaja): Ilmoita tiedot ulkomaisesta vuokratyöntekijästä, jonka olet vuokrannut Suomessa olevalle työn teettäjälle. Ilmoitus on annettava työskentelyn kestosta riippumatta aina. Anna ilmoitus viimeistään viidentenä kalenteripäivänä ensimmäisen palkanmaksupäivän jälkeen.

Etuustietoilmoitus: Ilmoita etuustietoilmoituksella yhdelle tulonsaajalle samana maksupäivänä maksetut etuudet tai eläkkeet. Ilmoita myös maksettavasta suorituksesta vähennettävät erät, eli esimerkiksi ennakonpidätys. Tulonsaajalle voi antaa useita etuustietoilmoituksia samalle maksupäivälle.

Lisätietoja erilaisista ilmoittamisen tilanteista: