Päätökset

Tälle sivulle on koottu tulorekisteriä koskevia päätöksiä.

Tulorekisteriyksikön päätökset

Tulotietojärjestelmässä käsitellään tietoja, joiden ilmoittamisvelvollisuudesta, käyttötarkoituksesta ja käyttäjistä säädetään laissa.

Laki tulotietojärjestelmästä 53/2018 Finlex-palvelussa

Tulorekisteriyksikkö tekee päätökset siitä, mitä tietoja tulorekisteriin talletetaan ja mitä tietoja kullekin tiedon käyttäjälle luovutetaan siihen käyttötarkoitukseen, mikä laissa on säädetty.

Tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 4 §:n 1 momentin mukainen päätös tulorekisteriin talletettavista tiedoista

Selosteet tulorekisteriin talletettavista ja tulorekisteristä luovutettavista tiedoista

Tulotietojärjestelmästä annetun lain 16 §:n 1 kohdan mukainen seloste

Tulotietojärjestelmästä annetun lain 16 §:n 2 kohdan mukainen seloste, suorituksen maksajat

Tulotietojärjestelmästä annetun lain 16 §:n 2 kohdan mukainen seloste, tiedon käyttäjät

Tulotietojärjestelmästä annetun lain 16 §:n 3 kohdan mukainen seloste

Verohallinnon päätökset

Verohallinnon päätös Tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikojen pidentämisestä

Verohallinnon päätös takaisin perittyjen etuustulojen takaisinmaksun määräpäivästä etuudensaajan verotuksessa

Verohallinnon päätös oma-aloitteista veroa koskevan tiedon muodostamisesta Tulorekisteriyksikölle annetuista tiedoista

Verohallinnon päätös verokauden veroa koskevan korjatun tiedon muodostamisesta

Verohallinnon ohjeet

Verohallinnon ohje: Tulorekisteri-ilmoittamisen laiminlyöntimaksu

Verohallinnon ohje: Seuraamusmaksut oma-aloitteisessa verotuksessa