Päätökset

Tälle sivulle on koottu tulorekisteriä koskevia päätöksiä.

Tulorekisteriyksikön päätökset

Tulotietojärjestelmässä käsitellään tietoja, joiden ilmoittamisvelvollisuudesta, käyttötarkoituksesta ja käyttäjistä säädetään laissa.

Laki tulotietojärjestelmästä 53/2018 Finlex-palvelussa

Tulorekisteriyksikkö tekee päätökset siitä, mitä tietoja tulorekisteriin talletetaan ja mitä tietoja kullekin tiedon käyttäjälle luovutetaan siihen käyttötarkoitukseen, mikä laissa on säädetty.

Tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 4 §:n 1 momentin mukainen päätös tulorekisteriin talletettavista tiedoista

Selosteet tulorekisteriin talletettavista ja tulorekisteristä luovutettavista tiedoista

Verohallinnon päätökset

Verohallinnon päätös Tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikojen pidentämisestä

Verohallinnon päätös takaisin perittyjen etuustulojen takaisinmaksun määräpäivästä etuudensaajan verotuksessa

Verohallinnon päätös oma-aloitteista veroa koskevan tiedon muodostamisesta Tulorekisteriyksikölle annetuista tiedoista

Verohallinnon päätös verokauden veroa koskevan korjatun tiedon muodostamisesta

Verohallinnon ohjeet

Verohallinnon ohje: Tulorekisteri-ilmoittamisen laiminlyöntimaksu

Verohallinnon ohje: Seuraamusmaksut oma-aloitteisessa verotuksessa

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024