Työnantajan erillisilmoitus

Ilmoita työnantajan erillisilmoituksella joko työnantajan sairausvakuutusmaksu ja siitä tehtävät vähennykset tai Ei palkanmaksua -tieto.

Anna yhdeltä kohdekuukaudelta vain yksi työnantajan erillisilmoitus.

Säännöllinen työnantaja: anna työnantajan erillisilmoitus jokaiselta kuukaudelta.

Satunnainen työnantaja: anna työnantajan erillisilmoitus vain niiltä kuukausilta, joilta olet antanut myös palkkatietoilmoituksen.

Työnantajan erillisilmoitus annetaan kuukausittain, viimeistään palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Lue lisää työnantajan erillisilmoituksesta.

Huom. Ilmoitusta ei voi tallentaa luonnoksena.

Voit myös käyttää aiemmin antamaasi ilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana. Hae tällöin ilmoitus Annetut ilmoitukset -sivulta.

Ilmoitus on jaettu neljään vaiheeseen:

  1. Yleistiedot
  2. Maksaja
  3. Ilmoituksen tiedot
  4. Esikatselu

Vaiheiden välillä voi liikkua sivun alussa olevan vaihepolun kautta tai painamalla Seuraava tai Edellinen. Jos painat Poistu, kaikki täyttämäsi tiedot tyhjennetään, etkä voi enää palata ilmoitukseen.

1 Yleistiedot

Kohdekausi

Valitse valikoista ilmoitettavan kohdekauden vuosi ja kuukausi. Ei palkanmaksua -tiedon voi ilmoittaa kuudelta kuukaudelta etukäteen. Työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän ja työnantajan sairausvakuutusmaksusta tehtävien vähennysten määrän voi ilmoittaa aikaisintaan kuukautta ennen kohdekuukauden alkua.

Voit ilmoittaa yhdellä ilmoituksella vain yhden kuukauden tiedot.

Jos myöhemmin muutat kohdekauden vuotta, ilmoitukseen täyttämäsi tiedot tyhjennetään ja ne pitää täyttää uudestaan.

Ilmoituksen viite

Ilmoitusviite yksilöi tulorekisteriin annetun ilmoituksen. Tarvitset viitettä, jos haluat myöhemmin hakea antamasi ilmoituksen tulorekisteristä, korjata sitä tai mitätöidä sen. Voit muodostaa ilmoitusviitteen itse. Jos et anna ilmoitusviitettä, tulorekisteri muodostaa sen puolestasi ja näet viitteen, kun olet lähettänyt ilmoituksen.

Jos muodostat ilmoitusviitteen itse, sen on oltava jokaiselle ilmoitukselle erilainen. Ilmoitusviite voi olla enintään 40 merkin pituinen. Se voi sisältää sekä kirjaimia että numeroita mutta ei välilyöntejä. Sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”.

Ilmoituksen yhteyshenkilö

Jokaisella ilmoituksella on oltava yhteyshenkilö. Oletuksena yhteyshenkilöksi on täytetty palveluun kirjautunut henkilö. Voit vaihtaa yhteyshenkilöä tai ilmoittaa useamman yhteyshenkilön tiedot.

Ilmoita ainakin yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. Sähköposti ja vastuualue ovat vapaaehtoisia tietoja.

Yhteyshenkilön tietoja saattavat tarvita esimerkiksi viranomaiset tai vakuutusyhtiöt, jos ne tarvitsevat lisätietoja maksajan ilmoituksista. Valitse vastuualueeksi sisällölliset asiat, jos yhteyshenkilö voi antaa lisätietoja ilmoitetuista palkkatiedoista. Valitse tekniset asiat, jos yhteyshenkilö voi antaa lisätietoja aineistoon liittyvistä teknisistä asioista. Tätä tietoa käytetään yleensä vain silloin, kun tiedot on lähetetty teknisen rajapinnan kautta toisesta ohjelmistosta tai tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun latauspalvelussa.

2 Maksaja

Maksajan perustiedot

Maksajan nimi ja tunniste on tuotu suoraan järjestelmästä asiointiroolisi perusteella. Voit muokata joitain tietoja. Jos maksajalla on useita tunnisteita, ilmoita ne kaikki.

Maksajan osoite

Ilmoita osoite, jos

  • maksajalla ei ole Y-tunnusta tai suomalaista henkilötunnusta
  • osoite on ulkomailla.

Osoite on esitäytetty, jos tulorekisteri on saanut tiedot esimerkiksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

Maksajan aliorganisaatio

Jos haluat rajata antamasi ilmoituksen näkyvyyttä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, ilmoita maksajan aliorganisaatio. Valitse tällöin aliorganisaation tunnisteen tyypiksi Maksajan oma koodisto. Ilmoita aliorganisaation tunnisteeksi Suomi.fi-valtuuksissa määritelty rajaustarkenne.

Vaikka annat maksajan aliorganisaation, työnantajan erillisilmoitus koskee silti aina koko yritystä. Anna siis kuukaudelta vain yksi ilmoitus, jossa on koko yrityksen tiedot.

Maksajan oman koodiston mukaisen aliorganisaation tunnisteen voi ilmoittaa, jos maksaja on liittänyt aliorganisaation tunnisteen henkilölle antamaansa valtuuteen Suomi.fi-palvelussa. Tunnisteella annetut ilmoitukset näkyvät ilmoitusten katselussa vain valtuutetuille henkilöille. Huomaa, että antamasi ilmoitus näkyy tulorekisteristä tilattavilla raporteilla riippumatta siitä, oletko antanut aliorganisaation tunnisteen vai et. Lue lisää tunnisteen käytöstä.

Kevan aliorganisaatiotunnistetta tai virastotunnistetta ei tarvitse ilmoittaa työnantajan erillisilmoituksella, koska ne eivät rajaa tietojen näkyvyyttä.

3 Ilmoituksen tiedot

Sairausvakuutusmaksu ja Ei palkanmaksua -tieto

Ilmoita kohdekuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella laskettu työnantajan sairausvakuutusmaksu ja siitä mahdollisesti tehtävät vähennykset.

Jos kuulut Verohallinnon työnantajarekisteriin mutta et ole maksanut palkkoja kuukauden aikana, ilmoita Ei palkanmaksua -tieto. Jos et kuulu Verohallinnon työnantajarekisteriin, Ei palkanmaksua -tietoa ei tarvitse koskaan antaa

Jos olet maksanut suorituksia, mutta niiden perusteella ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua, ilmoita sairausvakuutusmaksun määräksi 0 euroa. Älä ilmoita tällöin Ei palkanmaksua -tietoa. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos olet maksanut vain verovapaita kustannusten korvauksia, esimerkiksi verovapaita kilometrikorvauksia. Lue lisää työnantajan erillisilmoituksen antamisesta eri tilanteissa.

Tietyissä tilanteissa sairausvakuutusmaksusta voi tehdä vähennyksiä, esimerkiksi jos työnantajalle on maksettu työntekijälle myönnettyä etuutta. Ilmoita vähennykset tulolajilla 103 Työnantajan sairausvakuutusmaksusta tehtävät vähennykset. Älä vähennä määrää tulolajista 102 Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä).

Työeläkevakuutus

Jos annat Ei palkanmaksua -tiedon, ilmoita myös työeläkelaitoksen tiedot, jos maksajalla on vakuutussopimus työeläkelaitoksen kanssa.

Valitse listasta työeläkelaitos, jonka kanssa maksajalla on sopimus työeläkevakuutuksesta. Ilmoita myös eläkejärjestelynumero. Näin työeläkeyhtiö saa tulorekisteristä tiedon siitä, ettei palkkoja ole maksettu kyseisenä kuukautena.

Älä ilmoita näitä tietoja, jos toimit tilapäisenä työnantajana eli sinulla ei ole vakuutussopimusta eläkeyhtiön kanssa tai jos maksat suorituksia vain YEL- tai MYEL-vakuutetuille henkilöille.

Työtapaturmavakuutus

Jos annat Ei palkanmaksua -tiedon, ilmoita myös työtapaturmavakuutusyhtiön tiedot, jos maksaja on vakuuttanut työntekijöitään useammalla kuin yhdellä työtapaturmavakuutuksella.

Ilmoita suomalaisesta vakuutusyhtiöstä aina suomalainen Y-tunnus. Jos yhtiöllä ei ole suomalaista tunnistetta, ilmoita ulkomainen tunniste ja sen maakoodi. Vakuutusnumeron saat siltä vakuutusyhtiöltä, josta vakuutus on otettu.

4 Esikatselu

Tarkista esikatselussa, että ilmoittamasi tiedot ovat oikein. Voit palata takaisin muokkaamaan ilmoitusta painamalla Edellinen tai siirtymällä toiselle sivulle sivun alussa olevan vaihepolun kautta.

Suurin osa virheistä tarkistetaan samalla kun täytät ilmoitusta. Jos ilmoitukseen on jäänyt puutteita tai virheitä, esikatselun yhteenvedon alla on lista virheilmoituksia. Voit lähettää ilmoituksen vasta sitten, kun olet korjannut virheet. On myös tiettyjä tarkistuksia, jotka voidaan tehdä vasta sitten, kun painat Lähetä. Jos näissä tarkistuksissa löytyy vielä virheitä, ilmoitukset näytetään esikatselusivulla.

Kun olet tarkistanut tiedot, paina Lähetä. Palvelu kertoo, että ilmoitus on vastaanotettu ja että tiedot tallennetaan tulorekisteriin. Sivulla näkyy myös ilmoitusviite, jonka avulla voit myöhemmin esimerkiksi hakea ilmoitusta tulorekisteristä.

Jos painat esikatselussa Poistu, antamasi tiedot eivät tallennu tulorekisteriin vaan ilmoituksen tiedot tyhjennetään.

Lähetetyn ilmoituksen katseleminen

Voit tarkastella lähettämiäsi ilmoituksia sähköisessä asiointipalvelussa sivulla Annetut ilmoitukset. Hae ilmoitusta esimerkiksi käyttämällä maksajan ilmoitusviitettä tai aikaväliä. Hakua voi rajata myös muilla hakuehdoilla.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.11.2021