Mikä on tulorekisteri?

Tämä selkoteksti on toteutettu yhdessä Selkokeskuksen kanssa. 

Tulorekisteri on uusi valtion palvelu, joka tuli käyttöön 1. tammikuuta 2019 alkaen.

Tulorekisteriin kootaan tiedot kansalaisten tuloista, kuten palkoista, eläkkeistä ja sosiaalietuuksista.

Työnantajat ilmoittavat maksetut palkat tulorekisteriin. Niitä ei enää tarvitse ilmoittaa jokaiselle viranomaiselle erikseen. Eläkkeiden ja etuuksien maksajat ilmoittavat tiedot näistä maksuista tulorekisteriin 1. tammikuuta 2021.

Mitä hyötyä tulorekisteristä on kansalaisille?

Kansalaiset näkevät tulorekisteristä, paljonko he ovat saaneet palkkaa, eläkkeitä ja sosiaalietuuksia.

Tulorekisteri helpottaa ja nopeuttaa asiointia viranomaisten kanssa. Monet viranomaiset, kuten Verohallinto ja Kela saavat tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä.

Jos haet esimerkiksi sosiaalietuuksia, hakemuksiin ei tarvitse liittää palkkalaskelmia. Viranomaiset näkevät tiedot tulorekisteristä, kun niitä tarvitsevat. Etuuspäätökset perustuvat tietoihin, jotka ovat ajan tasalla.

Mitkä viranomaiset saavat tietoja tulorekisteristä?

Viranomaiset alkavat käyttää tulorekisteriä vähitellen. Aluksi tulorekisterin tietoja käyttävät

 • Verohallinto
 • Kela
 • Työllisyysrahasto (osittain)
 • työeläkelaitokset
 • Eläketurvakeskus (ETK).

Vuonna 2020 tulorekisterin tietoja alkavat käyttää myös esimerkiksi

 • Työ- ja elinkeinoministeriö ja sen alla toimivat virastot
 • Tilastokeskus
 • Työllisyysrahasto (osittain)
 • Tapaturmavakuutuskeskus
 • Potilasvakuutuskeskus
 • vahinkovakuuttajat
 • työttömyyskassat
 • työsuojeluviranomainen
 • kunnat.

Viranomaiset ja muut käyttäjät saavat tulorekisteristä vain samat tiedot kansalaisista kuin ennenkin. Ne saavat tulorekisteristä vain ne tiedot, joita niillä on oikeus saada ja joita ne tarvitsevat toiminnassaan.

Mitä hyötyä tulorekisteristä on työnantajille?

Tulorekisteri helpottaa työnantajien asiointia viranomaisten kanssa.

Työnantajat ilmoittavat tulorekisteriin palkat ja korvaukset, jotka he ovat maksaneet työntekijöille.

Työnantajien ei enää tarvitse ilmoittaa palkkatietoja moneen eri paikkaan. Vuoden 2019 alusta alkaen työnantajat ilmoittavat palkkatiedot vain tulorekisteriin.

Sivu on viimeksi päivitetty 6.6.2019