Mikä on tulorekisteri?

Tulorekisteri on valtion sähköinen palvelu.

Tulorekisterissä on tiedot kansalaisten tuloista, kuten palkoista, eläkkeistä ja sosiaalietuuksista.

Työnantajat ilmoittavat maksetut palkat tulorekisteriin. Palkkatietoja on tulorekisterissä vuodesta 2019.

Eläkkeiden ja etuuksien maksajat ilmoittavat maksetut eläkkeet ja sosiaalietuudet tulorekisteriin. Näitä etuustietoja on tulorekisterissä vuodesta 2021.

Mitä hyötyä tulorekisteristä on kansalaisille?

Kansalaiset näkevät tulorekisteristä, paljonko he ovat saaneet palkkaa, eläkkeitä ja sosiaalietuuksia.

Tulorekisteri helpottaa ja nopeuttaa asiointia viranomaisten kanssa. Monet viranomaiset, kuten Verohallinto ja Kela, saavat tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä. Jos haet esimerkiksi sosiaalietuuksia, hakemuksiin ei tarvitse liittää palkkalaskelmia.

Viranomaiset näkevät tiedot tulorekisteristä, kun niitä tarvitsevat. Etuuspäätökset perustuvat tietoihin, jotka ovat ajan tasalla.

Mitkä viranomaiset saavat tietoja tulorekisteristä?

Tulorekisterin tietoja käyttävät esimerkiksi

  • Verohallinto
  • Kela
  • Työllisyysrahasto
  • työeläkelaitokset
  • työttömyyskassat
  • Ulosottolaitos
  • Maahanmuuttovirasto
  • poliisi
  • Tulli
  • Tilastokeskus.

Viranomaiset ja muut käyttäjät saavat tulorekisteristä vain ne tiedot, jotka niillä on oikeus saada ja joita ne tarvitsevat toiminnassaan.

Mitä hyötyä tulorekisteristä on työnantajille?

Tulorekisteri helpottaa työnantajien asiointia viranomaisten kanssa.

Työnantajat ilmoittavat tulorekisteriin palkat ja korvaukset, jotka he ovat maksaneet työntekijöille. Työnantajien ei tarvitse ilmoittaa palkkatietoja moneen eri paikkaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.9.2023