Annetut ilmoitukset

 Annetut ilmoitukset -sivulla voit tehdä hakuja ja katsella tulorekisteriin antamiasi ilmoituksia. Voit hakea hakuehdoilla tai viitteellä. Haun jälkeen voit tarkastella yksittäistä ilmoitusta, korjata ilmoitusta tai mitätöidä sen tai käyttää ilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana.

Voit hakea ja katsella sellaisia ilmoituksia, joiden katseluun olet saanut valtuuden. Jos organisaatiolla on esimerkiksi käytössä maksajan aliorganisaation tunniste, näkyvät hakutuloksissa vain ne aliorganisaation ilmoitukset, joihin sinulla on valtuus.

Hakuehdot

Hae ilmoituksia täyttämällä valitsemasi hakuehdot. Valitse ensin hakuehto luettelosta ja täytä sitten tarkemmat tiedot avautuvaan ruutuun.

Voit poistaa hakuehtoja hakuehdon yläkulman rastista. Voit poistaa kaikki hakuehdot valitsemalla Tyhjennä.

Aikaväli

Haun aikaväli ja aikavälin tyyppi ovat pakollisia tietoja. Valitse haluamasi aikavälin alku- ja loppupäivä kalenterivalikosta. Valitse myös aikavälin tyyppi.

Voit halutessasi antaa useamman aikavälin valitsemalla Lisää aikaväli. Antamalla useamman aikavälin rajaat hakua suppeammaksi. Jos annat esimerkiksi maksu- tai ilmoituspäivän aikaväliksi 1.–15.10. ja ilmoituksen vastaanottohetken aikaväliksi 1.–20.10., haetaan ilmoituksia, joissa maksupäivä on 1.–15.10. ja ilmoitus on vastaanotettu 1.–20.10. Molempien aikavälien on toteuduttava samanaikaisesti.

Oletus

Aikaväliksi on oletuksena täytetty maksu- tai ilmoituspäivä.

Ilmoituksen vastaanottohetki

Ilmoituksen vastaanottohetki tarkoittaa ajankohtaa, jolloin ilmoitus on tallennettu tulorekisteriin.

Maksu- tai ilmoituspäivä

Maksu- tai ilmoituspäivä tarkoittaa ilmoitukseen merkittyä suorituksen maksupäivää tai ilmoituspäivää.

Ansaintakausi

Ansaintakausi tarkoittaa ilmoitukseen merkittyä ajanjaksoa, jolta tulo on kertynyt.

Poissaolojakso (palkkatietoilmoitus)

Poissaolojakso tarkoittaa palkkatietoilmoituksella ilmoitettua tulonsaajan yhtäjaksoista poissaolojaksoa.

Kohdekausi (työnantajan erillisilmoitus)

Kohdekausi tarkoittaa työnantajan erillisilmoituksella ilmoitettavaa kalenterikuukautta, johon tiedot kohdistuvat.

Tulonsaaja

Voit rajata hakua antamalla tulonsaajan tunnisteen tyypin ja tulonsaajan tunnisteen.

Valitse tunnisteen tyyppi pudotusvalikosta, esimerkiksi henkilötunnus, ja lisää tunniste. Jos valitset Ei henkilötunnusta tai Ei yritystunnusta, anna henkilön nimi ja syntymäaika tai yrityksen nimi.

Ilmoituksen tila ja tyyppi

Voit hakea tulorekisteriin annettuja ilmoituksia ilmoituksen tilan perusteella.

Voimassa olevat: Hakutuloksissa näytetään vain ne ilmoitukset, jotka ovat voimassa. Mitätöityjä tai korjattujen ilmoituksien edellisiä versioita ei sisällytetä hakutuloksiin.

Kaikki versiot: Hakutuloksissa näytetään kaikki tulorekisteriin annetut ilmoitukset, myös mitätöidyt ilmoitukset ja korjatun ilmoituksen edelliset versiot.

Mitätöidyt: Hakutuloksissa näytetään vain ne ilmoitukset, jotka on mitätöity tulorekisteristä.

Jos et valitse hakuehdoksi ilmoitukseen tilaa, käytetään oletuksena tilaa Voimassa olevat.

Ilmoituksen tyyppi

Voit rajata hakutuloksia valitsemalla ne ilmoitustyypit, joita haluat hakea tulorekisteristä.

Maksajan tarkemmat tiedot

Voit rajata hakua maksajan aliorganisaation tunnisteella. Valitse aliorganisaation tunnisteen tyyppi pudotusvalikosta ja lisää aliorganisaation tunniste.

Voit rajata hakua myös valitsemalla ilmoitukset, joissa on ilmoitettu sijaismaksajan tiedot, tai ilmoitukset, joissa ei ole ilmoitettu sijaismaksajaa.

Poissaolot

Voit rajata hakua valitsemalla ilmoitukset, joissa on ilmoitettu poissaolotietoja, tai ilmoitukset, joissa ei ole ilmoitettu poissaolotietoja.

Vakuuttaminen ja työeläke

Voit rajata hakua antamalla työeläkejärjestelynumeron tai työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumeron.

 Maksetut suoritukset

Voit rajata hakua tulorekisterin tulolajeilla.

Valitse ensin haluamasi ilmoituksen tyyppi, esimerkiksi palkkatietoilmoituksen tulolajit. Lisää sen jälkeen tulolajin koodi.

Palkkojen tulolajit

Etuuksien tulolajit

Viite

Voit hakea annettuja ilmoituksia hakuehtojen sijaan myös viitteellä. Valitse viitteen tyyppi ja anna viite.

  • Tulorekisterin ilmoitusviite on guid-muotoinen tekninen järjestelmäviite (esimerkiksi 40c5d83b-b2f6-4f4c-8f95-51f9224c7388).
  • Maksajan ilmoitusviite on muotoa IR-2019-XXX, jos se on tulorekisterin muodostama. Maksajan itse muodostama enintään 40 merkkiä pitkä ilmoitusviite voi sisältää mitä tahansa viitteessä sallittuja merkkejä.

Hakutulokset

Kun olet täyttänyt hakuehdot, valitse Hae. Siirryt sivulle, jossa näet yhteenvedon hakua vastaavista ilmoituksista. Haussa käytetyt hakuehdot näkyvät sivun yläosassa.

Ilmoitukset on ryhmitelty ilmoitustyypin mukaan. Palkkatietoilmoituksista haku näyttää erikseen ne ilmoitukset, joilla on ilmoitettu tiedot kansainvälisestä työskentelystä, vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus tai poissaolotietoja. Voit siirtyä tarkastelemaan ilmoituksia valitsemalla yhden rivin.

Ilmoitukset näytetään uusimmasta vanhimpaan. Voit halutessasi vaihtaa järjestystä klikkaamalla sarakeotsikkoa.

Valitsemalla yhden rivin voit siirtyä tarkastelemaan yksittäistä ilmoitusta. Voit myös korjata ilmoitusta tai mitätöidä sen tai käyttää ilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana.  

Viitteellä haettaessa hakutuloksissa ei näytetä yhteenvetoa tulolajeittain, koska viitehaussa haetaan aina ilmoituksen kaikki versiot.

Virheilmoitukset

Näet virheilmoituksen esimerkiksi silloin, jos hakuehdoista puuttuu pakollisia tietoja tai jos hakuehdot ovat keskenään ristiriidassa eikä hakua voida tehdä. Korjaa puutteelliset tai virheelliset hakuehdot jatkaaksesi hakua.

Korjaa ilmoitusta, käytä uuden ilmoituksen pohjana tai mitätöi ilmoitus 

Voit korjata ilmoitusta, käyttää ilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana tai mitätöidä haluamasi ilmoituksen. Avaa ilmoitus ja valitse haluamasi toiminto ilmoituksen oikeasta yläkulmasta.

Korjaa: Korjaa ilmoitusta esimerkiksi silloin, kun siinä on virhe tai puute. Ilmoituksella pitää antaa uudelleen kaikki ne tiedot, jotka olivat alkuperäisellä ilmoituksella oikein, joten älä poista paikkansa pitäviä tietoja. Lisää tai korjaa vain virheelliset tiedot. Ilmoitus korvaa tulorekisteriin aikaisemmin annetun, korjattavan ilmoituksen.

Huomioi, että kaikkia tulorekisteriin annettavia tietoja ei voi korjata, vaan tietyissä tilanteissa on annettava kokonaan uusi ilmoitus ja mitätöitävä virheellinen ilmoitus.

Käytä pohjana: Voit käyttää ilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana, jolloin sinun pitää syöttää ilmoitukseen vain muuttuneet tiedot. Kun olet muokannut tiedot ja lähetät ilmoituksen, siitä muodostuu tulorekisteriin uusi ilmoitus, jolla on yksilöllinen ilmoitusviite.

Mitätöi: Voit mitätöidä ilmoituksen silloin, kun haluat poistaa tiedot tulorekisteristä kokonaan. Ilmoitus on mitätöitävä myös tietyissä korjaamistilanteissa, jolloin korvaavan ilmoituksen antaminen ei ole mahdollista. Ilmoitus on mitätöitävä ja sen jälkeen annettava uusi ilmoitus esimerkiksi silloin, kun korjataan virheellistä palkanmaksukautta.

Huomioi, että mitätöintiä ei voi peruuttaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.3.2023