Lähdeverokortti- tai verokorttihakemus (lomake 6207a), täyttöohje

Jos olet muuttamassa ulkomaille tai asut pysyvästi ulkomailla, voit hakea itsellesi lähdeverokortin tai verokortin esimerkiksi Suomesta saatavaa eläkettä varten. Hae lähdeverokorttia tai verokorttia OmaVerossa tai paperilomakkeella, jonka saat lomakesivulta. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Lisätietoa Suomesta saadun tulon verotuksesta saat vero.fi:stä.

Voit käyttää tätä lomaketta myös silloin, jos olet saanut ennakkoperintää koskevan muutoksenhakukelpoisen päätöksen ja haluat tehdä siitä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Täytä oikaisuvaatimus (lomake 5002) ja liitä mukaan tämä lomake.

Jos korjaat aiemmin antamaasi tietoa tai haet verotuksen oikaisua, anna kaikki aiemmin antamasi tiedot uudelleen, pelkkä virheellisen tiedon korjaaminen tai uuden tiedon lisääminen ei riitä.

Täyttöohjeet

Sisällysluettelo

1 Hakemus
2 Henkilötiedot ja verovuosi
3 Sosiaaliturva
4 Muut tiedot
5 Erittely tuloista
6 Lisätietojen antaja

1 Hakemus

Merkitse tähän rastilla, haetko lähdeverokorttia vai verokorttia. Täytä laatikkoon, mistä päivästä lähtien haet korttia. Ilmoita päivämäärä muodossa ppkkvvvv.

Verokorttia voivat hakea yleisesti verovelvolliset.

Lähdeverokorttia voivat hakea rajoitetusti verovelvolliset sekä ne yleisesti verovelvolliset, jotka hakevat rajoitettua verovelvollisuutta.

Lue lisää yleisestä ja rajoitetusta verovelvollisuudesta

2 Henkilötiedot ja verovuosi

Ilmoita tässä henkilö- ja asuintietosi.

 • Täytä kenttiin sukunimesi ja kaikki etunimesi.
 • Ilmoita verovuosi, eli se vuosi, jolle haet verokorttia.
 • Ilmoita suomalainen henkilötunnuksesi, jos sinulla on sellainen. Ilmoita syntymäaikasi muodossa ppkkvvvv.
 • Ilmoita asuinvaltiosi. Liitä hakemukseesi asuinvaltiosi veroviranomaisen myöntämä asuinpaikkatodistus. Voit myös pyytää asuinvaltiosi veroviranomaista täyttämään todistuksen Todistus henkilön verotuksellisesta asuinpaikasta Suomen veroviranomaisia varten (lomake 6132f).
 • Täytä kansalaisuutesi sille merkittyyn kohtaan.
 • Merkitse asuinvaltiossasi annettu verotunniste kohtaan "Verotunniste asuinvaltiossa (Tax Identification Number, TIN)." Tarkempia tietoja verotunnisteesta saat asuinvaltiosi veroviranomaiselta.
 • Osoite asuinvaltiossa: Ilmoita osoitetietosi asuinvaltiossasi. Täytä kenttiin katuosoite, postinumero, postitoimipaikka sekä valtio.
 • Osoite Suomessa: Ilmoita postiosoitteesi ja talon numero, porras, huoneiston numero tai postilokeron numero. Ilmoita myös postinumero ja postitoimipaikka.

Siviilisääty

 • Ilmoita siviilisäätysi rastittamalla oikea vaihtoehto.
 • Jos olet tai olet ollut avioliitossa, ilmoita, minä vuonna avioliitto on solmittu.
 • Jos olet muuttanut pysyvästi erilleen puolisostasi, ilmoita, mistä päivästä lähtien olette asuneet erillään.
 • Jos olet eronnut puolisostasi, täytä kenttään avioerovuosi muodossa vvvv.

3 Sosiaaliturva

Merkitse rastilla, kuulutko Suomen sosiaaliturvan piiriin. Ilmoita myös ajankohta, mistä lähtien olet tai et ole kuulunut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Täytä päiväys muodossa ppkkvvvv.

Jos et kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin, liitä hakemukseesi todistus sairausvakuutuskortin luovuttamisesta tai Kansaneläkelaitoksen (Kela) myöntämä todistus siitä, että et kuulu Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin.

Merkitse rastilla, vastaako Suomi sairaanhoitosi kustannuksista. Ilmoita myös, mistä lähtien Suomi vastaa tai ei vastaa kustannuksista.

4 Muut tiedot

Tämän kohdan kysymyksillä kartoitetaan verotuksellista tilannettasi. Lisätietoja saat ohjeesta Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus.

 • Mitkä ovat muuttosi pääasialliset syyt ja kuinka kauan arvioit asuvasi ulkomailla?
  • Kerro vapaamuotoisesti muuttosi syyt ja arviosi siitä, kuinka kauan asut ulkomailla.
 • Missä puolisosi tai perheesi asuu ulkomailla oleskelusi aikana?
  • Ilmoita asunnon osoite ja valtio.
 • Oletko irtisanonut Suomessa olleen asuntosi vuokrasopimuksen tai oletko myynyt tai antanut vuokralle Suomessa olleen asuntosi?
  • Kerro, mikä edellä luetelluista vaihtoehdoista koskee sinua (vuokrasopimuksen irtisanominen, asunnon myynti vai asunnon vuokraaminen).
  • llmoita vuokrasopimuksen irtisanomisen, asunnon myynnin tai asunnon vuokralle antamisen päivämäärä.
  • Liitä hakemukseesi kopio vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksesta, kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta.
 • Oletko oleskellut Suomessa muuttosi jälkeen?
  • Täytä kunkin oleskelujakson alkamis- ja päättymispäivät muodossa ppkkvvvv–ppkkvvvv.
  • Jos et ole oleskellut Suomessa muuttosi jälkeen, voit jättää kohdan täyttämättä.
 • Kuinka usein aiot muuttosi jälkeen käydä Suomessa ja kuinka pitkiä ajanjaksoja aiot viettää täällä?
  • Kerro vapaamuotoisesti oleskelustasi Suomessa muuttosi jälkeen. Kerro myös, jos et aio käydä Suomessa lainkaan
 •  Onko muuttosi jälkeen sinun tai perheesi käyttöön varattuna asuntoa Suomessa?
  • Jos sinulla tai perheelläsi on Suomessa asunto muuton jälkeen, ilmoita asunnon osoite, pinta-ala ja huoneiden lukumäärä. Liitä hakemukseesi kopio asunnon kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta.
 • Omistatko tai oletko vuokrannut asunnon Suomen ulkopuolelta?
  • Jos omistat tai olet vuokrannut asunnon muualta kuin Suomesta, ilmoita asunnon osoite, pinta-ala ja huoneiden lukumäärä. Liitä hakemukseesi kopio asunnon kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta.
 •  Mitä omaisuutta sinulta jää Suomeen ulkomaille muuttaessasi?
  • Kerro vapaamuotoisesti, mitä omaisuutta sinulta jää Suomeen sen jälkeen, kun olet muuttanut ulkomaille (esim. kesämökki tai sijoitusasunto).
 • Mitä omaisuutta sinulla on Suomen ulkopuolella ja mitä tuloja (esim. eläkettä) saat muualta kuin Suomesta?
  • Kerro vapaamuotoisesti, mitä omaisuutta sinulla on ulkomailla ja mitä tuloja saat muualta kuin Suomesta.

5 Erittely tuloista

Ilmoita tässä, mitä tuloa varten haet verokorttia tai lähdeverokorttia. Erittele tulosi alla oleviin kenttiin.

Eläketulot

Jos saat eläketuloa Suomesta, ilmoita eläkelaitoksen nimi ja eläkkeen lajin numero. Eläkkeen lajit on numeroitu lomakkeessa olevalle listalle, ja sama luettelo on alla:

1 = Julkisyhteisön maksama työeläke (ei liiketoiminnassa ansaittu). Julkisyhteisöllä tarkoitetaan valtiota tai kuntaa.
2 = Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus (yksityisen työnantajan
palveluksessa saatu eläke mm. työeläke, luopumiseläke tai tapaturmaeläke)
3 = Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin
työeläke (esim. kansaneläke tai takuueläke)
4 = Ansiotuloa oleva ostettu eläke (mm. itse otettuun tai työnantajan ottamaan vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke)
5 = Julkisyhteisön liiketoiminnassa ansaittu eläke. Julkisyhteisöllä tarkoitetaan valtiota tai kuntaa, ja julkisyhteisön liiketoiminnasta ansaittua eläkettä voi olla esimerkiksi valtion rautatieliikennetyössä ansaittu eläke.
6 = Muu kuin kohdissa 1–5 tarkoitettu eläke (esim. liikennevakuutukseen ja muuhun riskivakuutukseen perustuva eläke)

Merkitse eläkkeen alkamispäivä muodossa ppkkvvvv. Ilmoita eläkkeen bruttomäärä kuukaudessa euroina.

Ulkomaille maksetun veron hyvittäminen (käänteinen hyvitys)

Tiettyjen verosopimusten mukaan kaksinkertainen verotus poistetaan poikkeuksellisesti tulon lähdevaltiossa. Tällaisessa tilanteessa on kyse niin sanotusta käänteisestä hyvityksestä.

Jos asut Sveitsissä, Thaimaassa tai Italiassa ja saat sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuvaa eläkettä Suomesta, ilmoita arvio eläkkeestä asuinvaltioosi maksettavaksi tulevasta veron määrästä.

Jos asut Espanjassa ja saat eläkettä Suomesta, ilmoita arvio eläkkeestä Espanjaan maksettavaksi tulevasta veron määrästä. Lisätietoa Espanjan verosopimukseen liittyvästä käänteisestä hyvityksestä.

Muut tulot

Ilmoita tulon maksaja, tulon laatu (esim. palkka tai osinko) ja tulon määrä vuodessa euroina.

6 Lisätietojen antaja

Ilmoita hakemusta täydentävien tietojen antajan nimi ja puhelinnumero. Jos annat täydentävät tiedot itse, voit jättää kohdan täyttämättä.

Päivää ja allekirjoita hakemuksesi. Ilmoita sellainen puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.