Verohallinnon laskurit

Laskurien käyttö ei vaadi tunnistautumista.

Veroprosenttilaskuri

Veroprosenttilaskurilla voit arvioida, tarvitsetko muutoksen verokortissasi näkyvään ennakonpidätysprosenttiin, kun tulosi tai vähennyksesi ovat oleellisesti muuttuneet esimerkiksi työstä pois jäännin tai työhön menon vuoksi.


Korkolaskuri

Korkolaskurilla voit laskea viivekoron, viivästyskoron sekä veronlisäyksen määrän.


Perintöverolaskuri

Perintöverolaskurilla voit laskea perintöveron määrän, kun perinnönjättäjä on kuollut 1.1.2017 tai sen jälkeen. Laskurissa voit lisäksi tehdä puoliso- tai alaikäisyysvähennyksen.


Lahjaverolaskuri

Lahjaverolaskurilla voit laskea lahjaveron määrän, kun lahja on saatu 1.1.2017 tai sen jälkeen.


Varainsiirtoverolaskuri

Varainsiirtoverolaskurilla voit alustavasti laskea, paljonko sinun pitää maksaa varainsiirtoveroa.


Autoetulaskuri

Laskurilla voi laskea työnantajalta yksityiskäyttöä varten Suomessa saadun henkilö- tai pakettiauton verotusarvon.


Ajoneuvojen hintatietopalvelu ja autoverolaskuri

Palvelusta löytyvän laskurin avulla voit hakea autoveron määrän käytetylle ajoneuvolle.


Alkoholiverolaskuri

Laskurilla voit arvioida, paljonko sinun pitää maksaa alkoholijuomaveroa sekä juomapakkausveroa.


Bruttopalkkalaskuri

Laskurilla voi laskea esimerkiksi ulkomailta töihin tulleen työntekijän bruttopalkan.


Lähdeverolaskuri EU- tai ETA-valtiossa asuvalle rajoitetusti verovelvolliselle taiteilijalle ja urheilijalle


Ulkomaisen lähdeveron hyvityslaskuri 2017–2019

Ulkomaisen lähdeveron hyvityslaskurilla voit laskea hyvitettävän lähdeveron määrän verovuodesta 2017 lähtien. Laskuria voit käyttää silloin, jos olet saanut ulkomailta osinko-, korko- tai rojaltituloa tai kiinteän toimipaikan liiketuloa.

Ulkomaisen lähdeveron hyvityslaskuri 2013–2016

Yhteisöasiakkaat voivat käyttää laskuria apuna laskiessaan lomakkeella 70 (Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi) hyvitettäväksi vaadittavan määrän