Tilitoimisto tai muu toisen asioita hoitava: näin pyydät valtuutta veroasiointiin

Jos tarvitset valtuuden, jotta voit hoitaa toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön veroasioita sähköisesti, voit tehdä valtuuspyynnön Suomi.fi:ssä.

Huomaa, että valtuuden antajan pitää hyväksyä valtuuspyyntö. Hyväksymisen tapaan vaikuttaa se, onko valtuuden antajalla henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti.

Näin teet valtuuspyynnön

1

Selvitä tarvittavat valtuudet

Veroasioiden hoito -valtuuden avulla voi hoitaa kaikkia valtuuden antajan veroasioita. Muiden valtuuksien avulla voi hoitaa rajoitetusti vain nimettyjä asioita.

Lue valtuuksien kuvauksista, mikä valtuus sopii tarpeisiisi

Valitset valtuuden myöhemmin Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa.

2

Pyydä valtuutta Suomi.fi:ssä

Tunnistaudu Suomi.fi:n valtuudet-palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Tee sen jälkeen valtuuspyyntö asiakkaalle.

Siirry Suomi.fi:n valtuudet-palveluun

Ohje Suomi.fi:ssä: Pyydä valtuus yrityksenä tai yhteisönä

3

Pyydä asiakasta hyväksymään valtuuspyyntö

A) Jos asiakkaalla on henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti, pyydä häntä kirjautumaan Suomi.fi:n valtuudet-palveluun ja hyväksymään valtuuspyyntö siellä. 

Jokaisen täytyy käydä hyväksymässä valtuuspyyntö omalta osaltaan, jos yhtiöjärjestyksen mukainen nimenkirjoitussääntö on

  • hallitus yhdessä (osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, säätiö, yhdistys) 
  • kaksi hallituksen jäsentä yhdessä (osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö)
  • puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä (osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö).

Suomi.fi:n valtuudet-palvelu

Ohje Suomi.fi:ssä: Anna valtuus yrityksenä tai yhteisönä

Ohje Suomi.fi:ssä: Anna asiointivaltuus henkilönä

B) Jos asiakkaalla ei ole tunnistusvälinettä, pyydä häntä käymään verotoimistossa ja ottamaan mukaan passi, kuvallinen henkilökortti, ajokortti tai muu kuvallinen henkilökortti. Henkilö täytyy aina pystyä tunnistamaan kuvasta. Asiakas voi hyväksyä valtuuspyynnön verotoimistossa, ja hänen täytyy käydä siellä henkilökohtaisesti.

Jos yksi henkilö käy verotoimistossa hyväksymässä valtuuspyynnön osakkaiden puolesta, hän tarvitsee lisäksi mukaan

  • valtakirjan, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeus osakkaiden puolesta (valtakirja saa olla enintään 6 kuukautta vanha)
  • kopiot kaikkien niiden osakkaiden passeista tai kuvallisista henkilökorteista, jotka eivät ole paikalla verotoimistossa
  • kopion perukirjan osakasluettelosta, jos kyseessä on Y-tunnuksellinen kuolinpesä.

Verotoimistojen yhteystiedot

4

Voit hoitaa valtuuttajan veroasiat sähköisesti

Kun valtuuspyyntö on hyväksytty, voit kirjautua Verohallinnon sähköisiin asiointipalveluihin henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. 

Valitse OmaVerossa kirjautumisen jälkeen "Asioi yrityksen puolesta" tai "Asioi toisen henkilön puolesta" sen mukaan, hoidatko yrityksen vai henkilön veroasioita.

Tilitoimisto voi rajata kirjanpitäjälle pääsyn vain nimettyjen asiakkaiden tietoihin

Tilitoimisto voi vaikuttaa siihen, minkä asiakkaiden tietoja kukin kirjanpitäjä näkee OmaVerossa. Tähän tilitoimisto voi käyttää niin sanottua tarkennetta silloin, kun antaa työntekijöille valtuuksia hoitaa asiakkaiden asioita. Tarkenteen eli esimerkiksi asiakastunnuksen avulla avulla kirjanpitäjät näkevät OmaVerossa vain niiden asiakkaiden tiedot, joiden asioita he hoitavat.

Usein kysyttyä

Jos olet yksityinen edunvalvoja, et voi toistaiseksi asioida OmaVerossa tai muissa Verohallinnon asiointipalveluissa toisen henkilön puolesta, jos edustamallasi henkilöllä ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti ja myöntää valtuuksia. 

Jos olet hoitanut edunvalvonnassa olevan asioita Katso-valtuuden avulla, voit tehdä valtuushakemuksen, jotta saat käyttöösi Suomi.fi-valtuuden. Voimassa oleva Katso-tunnisteen käyttäjätunnus pitää liittää mukaan valtuushakemukseen.

Suomi.fi:stä saat lisätietoa siitä, milloin toisen puolesta voi ja ei voi asioida

1.7.2021 alkaen henkilökohtaisella vahvalla tunnisteella kirjautuessa asiointioikeutta ei enää tarkasteta Katso-palvelun valtuuksista. Katso-valtuuksien tilalle tarvitset Suomi.fi-valtuudet.

Voit asioida palvelussa Katso-tunnisteellasi siihen saakka, kunnes Suomi.fi-valtuus on kunnossa. Katso-tunnistautuminen päättyy 31.8.2021.

Kun tunnistaudut palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla, asiointioikeutesi organisaation puolesta tarkastetaan

  • kaupparekisteristä
  • yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) 
  • yhdistysrekisteristä
  • Suomi.fi:n valtuudet-palvelusta.

Ohje lukkiutuneen Katso-tunnisteen avaamiseen (PDF)