Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Miksi en löydä lomakkeita OmaVerosta?

OmaVerossa tietoja ilmoitetaan aiheiden mukaan nimetyissä kohdissa joko esitäytetyllä veroilmoituksella tai verokorttihakemuksessa.

Jos haluat ilmoittaa esimerkiksi

  • vuokratuloja, OmaVerossa ei ole erillistä lomaketta 7H, 7K tai 7L vaan kohta Vuokratulot
  • omaisuuden luovutuksen, OmaVerossa ei ole erillistä lomaketta 9 tai 9A vaan kohta Luovutusvoitot sekä Arvopaperien myyntivoitot.

Kun ilmoitat OmaVerossa tuloja ja vähennyksiä esimerkiksi esitäytettyyn veroilmoitukseesi,

  • kohdassa Esitäytetyt tulot ja vähennykset voit täydentää sellaisia tuloja ja vähennyksiä, joista on jo jotain tietoja veroilmoituksessasi, esimerkiksi aiemmin ilmoittamiasi vuokratuloja
  • kohdassa Muut tulot voit ilmoittaa tuloja, joista ei ole esitäytettyjä tietoja − valitse vain Kyllä esimerkiksi kohdassa Vuokratulot tai Luovutusvoitot
  • kohdassa Muut vähennykset voit ilmoittaa vähennyksiä, joista ei ole esitäytettyjä tietoja − valitse vain Kyllä esimerkiksi kohdassa Matkakulut tai Kotitalousvähennykset.

Muista aina lähettää tiedot vaiheessa Esikatsele ja lähetä.

Vastaavalla tavalla voit ilmoittaa tietoja OmaVerossa myös silloin, kun haet uutta verokorttia tai teet ennakkoverohakemusta.

Käytä apunasi OmaVeron käyttöohjeita

Sivu on viimeksi päivitetty 15.6.2020