Palkkaus

Verohallinnon palkkausjärjestelmässä palkat perustuvat tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoritukseen.

Verohallinnon tehtävät on jaoteltu kuuteentoista vaativuusluokkaan. Tehtävän vaativuustason perusteella maksetaan tehtäväkohtaista palkkaa. Lisäksi on mahdollisuus saada työsuoritukseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa. Sen määrä on enimmillään 48 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta. Henkilökohtainen suoriutuminen arvioidaan vuosittain työntekijän ja esimiehen välisessä kehityskeskustelussa. Arvioinnissa tarkastellaan työntekijän aikaansaavuutta ja työn laatua, vuorovaikutustaitoja, laaja-alaisuutta tai erityisosaamista sekä aktiivisuutta ja kehittämisotetta.

Tehtäväkohtaiset palkanosat:

Vaativuustaso Tehtäväkohtainen palkanosa €/kk
02 1 826,69
03 1 897,33
04 1 978,68
05 2 075,38
06 2 191,57
07 2 332,64
08 2 501,30
09 2 699,31
10 2 929,23
11 3 207,48
12 3 547,64
13 3 953,22
14 4 411,97
15 4 926,89
16 5 509,22