Verohallinnon VES-/TES-asiakirjat

VES-/TES -asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. Verohallinnon voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Verohallinnolla on yksi VES-numero, joka on 281851 ja yksi TES-numero, joka on 281805. Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Valtiokonttorin lupaa.

VES 281851

Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) Verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 20.12.2005  
Verohallitus/ JUKO, Pardia ja JHL
Allekirjoituspvm: 20.12.2005
Voimassaolo: 1.9.2005−28.2.2010.

Tarkentava virkaehtosopimus Verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 14.1.2011  
Verohallinto/ JUKO, Pardia ja JHL
Allekirjoituspvm:
Voimassaolo: 1.3.2010–25.9.2011

Tarkentava virkaehtosopimus Verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 26.9.2011  
Verohallinto/ JUKO, Pardia ja JHL
Allekirjoituspvm: 26.9.2011
Voimassaolo: 1.3.2010–29.2.2012 (jatkuva)

Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista 20.12.2005  
Verohallinto/ JUKO, Pardia ja JHL
Allekirjoituspvm: 20.12.2005
Voimassaolo: 1.9.2005−28.2.2008

Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista 15.2.2008
Verohallinto/ JUKO, Pardia ja JHL
Allekirjoituspvm: 15.2.2008
Voimassaolo: 1.3.2008−28.2.2010

Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista 15.4.2010  
Verohallinto/ JUKO, Pardia ja JHL
Allekirjoituspvm: 15.4.2010
Voimassaolo: 1.3.2010−28.2.2013

Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista 20.2.2013  
Verohallinto/ JUKO, Pardia ja JHL
Allekirjoituspvm: 20.2.2013
Voimassaolo: 1.3.2013–31.1.2016

Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista 18.1.2016  
Verohallinto/ JUKO, Pardia ja JHL
Allekirjoituspvm: 18.1.2006
Voimassaolo:1.2.2016−31.3.2018

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 17.3.2011 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin  
Verohallinto/ JUKO, Pardia, JHL ja Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 14.6.2011
Voimassaolo: 1.5.2011–30.9.2011

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 22.12.2011 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin  
Verohallinto/ JUKO, Pardia, JHL ja Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 20.1.2012
Voimassaolo: 1.3.2012–28.2.2014

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 22.12.2011 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin (9.2.2012)  
Verohallinto/ JUKO, Pardia, JHL ja Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 9.2.2012
Voimassaolo: 1.3.2012–28.2.2014

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin  
Verohallinto/ JUKO, Pardia, JHL ja Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 24.1.2014
Voimassaolo: 1.3.2014–31.1.2017

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin (15.9.2015)
Verohallinto/ JUKO, Pardia, JHL ja Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 3.10.2015
Voimassaolo: 1.3.2014–31.1.2017

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 12.12.2016 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin
Verohallinto/ JUKO, Pardia, JHL ja Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 16.1.2017
Voimassaolo: 2017–2018

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 12.3.2018 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin
Verohallinto/ JUKO, Pardia, JHL ja Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 22.3.2018
Voimassaolo: 1.2.2018–31.3.2020

Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista 1.4.2018
Verohallinto/ JUKO, Pardia, JHL 
Allekirjoituspvm: 7.5.2018 
Voimassaolo: 1.4.2018–toistaiseksi

Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista ja palkkauksesta 22.10.2019
Verohallinto/ JUKO, Pardia, JHL 
Allekirjoituspvm: 22.10.2019 
Voimassaolo: 1.1.2020–31.3.2020

TES 281805

Työehtosopimus (UPJ) Verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 20.12.2005  
Verohallitus/ Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 20.12.2005
Voimassaolo: 1.9.2005–30.9.2007 (jatkuva)

Pöytäkirja työsopimussuhteessa olevaan henkilöstöön sovellettavasta uudesta palkkausjärjestelmästä  
Verohallitus/ Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 20.12.2005
Voimassaolo: 1.9.2005–30.9.2007 (jatkuva)

Verohallinnon ja Verohallinnon ATK-henkilöt VERO-ATK välinen työehtosopimus 26.4.2010 
Verohallitus / Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 26.4.2010
Voimassaolo: 1.3.2008–29.2.2012 (jatkuva)

Työehtosopimus Verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä päivitys 14.1.2011 
Verohallitus / Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 14.1.2011 (päivitetty teksti)
Voimassaolo: 1.3.2010–29.2.2012

Työehtosopimus Verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 26.9.2011  
Verohallinto/ Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 26.9.2011
Voimassaolo: 1.3.2010–29.2.2012 (jatkuva)

Työehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista 20.12.2005  
Verohallinto/ Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 20.12.2005
Voimassaolo: 1.9.2005−29.2.2008

Työehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista 15.2.2008  
Verohallinto/ Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 15.2.2008
Voimassaolo: 1.3.2008−29.2.2010

Työehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista 26.4.2010  
Verohallinto/ Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 26.4.2010
Voimassaolo: 1.3.2010−31.12.2013

Työehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista 16.10.2014 
Verohallinto/ Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 16.10.2014
Voimassaolo: 1.1.2014−31.1.2016

Työehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista 14.10.2015  
Verohallinto/ Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 14.10.2015
Voimassaolo: 1.2.2016−31.3.2018

Työehtosopimusten uudistamispöytäkirja 15.4.2010  
Verohallinto/ Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 15.4.2010
Voimassaolo: 1.3.2010–29.2.2012

Työehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista 1.4.2018
Verohallinto/ Vero-ATK
Allekirjoitus: 7.5.2018
Voimassaolo: 1.4.2018−toistaiseksi

Työehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista ja palkkauksesta 22.10.2019
Verohallinto/ Vero-ATK
Allekirjoitus: 22.10.2019
Voimassaolo: 1.1.2020−31.3.2020

Muut valtion virastojen ja laitosten VES-/TES –asiakirjat

Keskustason virka- ja työehtosopimukset