Verohallinnon VES-/TES-asiakirjat

VES-/TES -asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. Verohallinnon voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Verohallinnolla on yksi VES-numero, joka on 281851 ja yksi TES-numero, joka on 281805. Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Valtiokonttorin lupaa.

Virkaehtosopimukset (VES) 281851

Pöytäkirja 21.4.2022 perustuen valtiovarainministeriön 13.4.2022 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin
Verohallinto/JUKO, JHL, Ammattiliitto Pro ja Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 21.4.2022

Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista ja palkkauksesta 4.5.2022
Verohallinto/JUKO, JHL ja Ammattiliitto Pro
Allekirjoituspvm: 4.5.2022
Voimassaolo: 1.6.2022–29.2.2024

Tarkentava virkaehtosopimus Verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 26.9.2011 (pdf)  
Verohallinto/ JUKO, Pardia ja JHL
Allekirjoituspvm: 26.9.2011
Voimassaolo: 1.3.2010–29.2.2012 (jatkuva)

Työehtosopimukset (TES) 281805

Työehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista ja palkkauksesta 4.5.2022
Verohallinto/Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 4.5.2022
Voimassaolo 1.6.2022–29.2.2024

Työehtosopimus Verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 26.9.2011 (pdf)  
Verohallinto/ Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 26.9.2011
Voimassaolo: 1.3.2010–29.2.2012 (jatkuva)

Verohallinnon ja Verohallinnon ATK-henkilöt VERO-ATK välinen työehtosopimus 26.4.2010 (pdf) 
Verohallitus / Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 26.4.2010
Voimassaolo: 1.3.2008–29.2.2012 (jatkuva)

Pöytäkirja työsopimussuhteessa olevaan henkilöstöön sovellettavasta uudesta palkkausjärjestelmästä (pdf)  
Verohallitus/ Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 20.12.2005
Voimassaolo: 1.9.2005–30.9.2007 (jatkuva)

Muut valtion virastojen ja laitosten virka- ja työehtosopimusasiakirjat

Keskustason virka- ja työehtosopimukset

Sivu on viimeksi päivitetty 25.3.2021