Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Lämpöpumput ja sähkökattilat alempaan sähköveroluokkaan 1.7.2022

Uutinen, 22.6.2022

Kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat lämpöpumput ja sähkökattilat sekä muut vähintään 0,5 MW lämpötehoiset lämpöpumput tai lämpöpumppujen muodostama toiminnallinen kokonaisuus ovat heinäkuun alusta lähtien oikeutettuja alempaan veroluokan II sähköveroon. Sähköveron alennus koskee myös geotermisten lämpölaitosten kiertovesipumppujen kuluttamaa sähköä.

Muutos tulee voimaan 1.7.2022 valtioneuvoston asetuksella 468/2022.

Sähköveroluokan II veroetu on valtiontukea. Valmisteverotuksessa voi saada valtiontukea veronpalautuksina tai alempina verotasoina. Tukea saavien yritysten pitää vuosittain toimittaa tiedot valtiontuesta ja toiminnastaan Verohallinnolle. Tietojen julkaisuvelvoitteen noudattaminen on yksi edellytys sille, että tuki voidaan hyväksyä.

Sähkön ja lämmön tuotannon pitää olla Suomessa lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä huolto- ja toimitusvarmuusnäkökulmat huomioiden. Hiilineutraaleihin ratkaisuihin siirtymistä pyritään vauhdittamaan siirtämällä esimerkiksi eräät lämpöpumput ja sähkökattilat alempaan sähköveroluokkaan II.

Lue lisää:

Energiaverotusta uudistetaan ympäristöohjaavammaksi (Vm:n tiedote 16.6.2022)

Ilmoita valmisteveron tukitiedot Verohallinnolle

Sivu on viimeksi päivitetty 22.6.2022