Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Verohallinnon tilastoja: Ennakkotietoa kiinteistöverotuksesta 2017

 
Tietokantataulukot
 

Verohallinnon ennakkotietojen perusteella kiinteistöveron tuotto nousee tänä vuonna 126 miljoonaa (+7,5%) suuremmaksi kuin viime vuonna. Kiinteistöveroja kerätään tänä vuonna kunnille arviolta 1,8 miljardia euroa. Tilastot perustuvat kiinteistötietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle 2017. Kiinteistöverotus valmistuu syyskuussa, jolloin julkaistaan myös lopulliset tilastot kiinteistöveroista. Lopulliset tilastot voivat poiketa näistä ennakkotilastoista.

Kiinteistövero perustuu kiinteistön sijaintikunnan määräämään kiinteistöveroprosenttiin sekä kiinteistön verotusarvoon. Kiinteistövero tilitetään kokonaisuudessaan sille kunnalle, jossa kiinteistö sijaitsee.

Kiinteistöveroprosentit

Eduskunta säätää prosenteille ala- ja ylärajan, joiden puitteissa kunta määrää kiinteistöveroprosentin. Vuodelle 2017 korotettiin yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa (0,80:stä 0,93:een) ja ylärajaa (1,55:stä 1,80 prosenttiin). Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajoja myös nostettiin. Alaraja on tänä vuonna 0,41 prosenttia (vuonna 2016 0,37%) ja yläraja 0,90 prosenttia (vuonna 2016 0,80%). Myös rakentamattoman maan kiinteistöveroprosentin yläraja nousi 6,0 prosenttiin (vuonna 2016 4,0%).

Lisäksi vuodelle 2017 kaikkien kuntien tuli määrätä myös muiden asuinrakennusten veroprosentti, jonka  tuli olla vähintään 0,93% ja enintään 1,80%. Samalla poistettiin muiden asuinrakennusten veroprosentin kytkös vakituisen asuinkäytön veroprosenttiin.

Yleinen kiinteistöveroprosentti nousi 112 kunnassa. Vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia nosti 74 kuntaa ja muiden asuinrakennusten veroprosenttia nosti 70 kuntaa.

Kiinteistöjen verotusarvot

Kiinteistön verotusarvossa arvioidaan erikseen maan ja rakennusten verotusarvo. Maan verotusarvo perustuu kuntakohtaisiin tonttihintakarttoihin sekä arviointiohjeisiin. Näihin ei ole tehty muutoksia.

Rakennusten ja rakennelmien verotusarvot perustuvat jälleenhankinta-arvoihin sekä niistä tehtäviin ikäalennuksiin. Rakennuskustannusten nousu nostaa jälleenhankinta-arvoja mutta ikäalennukset laskevat. Tänä vuonna jälleenhankinta-arvoja on nostettu 0,7 prosenttia.

Kiinteistöjen verotusarvot 2014-2017

Kiinteistöverot

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kiinteistöveron määrä on yli kaksin kertaistunut. Selittävä tekijä on kiinteistöveron perusteiden eli veroprosenttien ja verotusarvojen nousu. Kiinteistöjen lukumäärä ei ole kasvanut samassa suhteessa.
Ennakkotietojen mukaan vuonna 2017 kiinteistövero tuottaa kunnille 1,8 miljardia euroa. Tämä on 126 miljoonaa (+7,5%) enemmän kuin vuonna 2016 maksuunpantu kiinteistövero. Vuonna 2016 maksuunpantu kiinteistövero kasvoi 2,9 prosenttia. Tänä vuonna maapohjista kertyvä kiinteistövero kasvaa ennakkotietojen mukaan 10,3 prosenttia ja rakennuksista 6,5 prosenttia. Noin 80 prosenttia kiinteistöveron tuotosta kertyy rakennuksista.

Laskennalliset kiinteistöverot 2014-2017

Maakunnittain tarkasteltuna eniten kiinteistöveron tuotto kasvaa Uudellamaalla, +12,9 prosenttia. Myös Pohjois-Pohjanmaalla (+12,2%) sekä Pirkanmaalla (+10,0%) kiinteistöveron tuotto ennakkotietojen mukaan ylittää koko maan kasvuprosentin (+7,5%). Hitainta kiinteistöverotuoton kasvu on Kymenlaaksossa (+0,4%), Pohjois-Karjalassa (+0,4%) sekä Kainuussa (+0,1%).

Laskennallisen kiinteistöveron muutos alueittain 2017

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.3.2017