Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verotulojen kehitys vuonna 2024

Joka kuukausi päivitettävät katsaukset verotulojen kehityksestä näyttävät keskeiset luvut, muutokset ja taulukot vuodelta 2024. Aikaisempien vuosien verotulojen kehitystä pääset tarkastelemaan tästä.

Lisäksi Verohallinnon tilastotietokannassa julkaistavassa Verotulojen kehitys -tilastossa julkaistaan kuukausittain luvut

 • asiakkaiden maksamista veroista eli bruttokertymästä
 • asiakkaille palautetuista veroista eli palautuksista
 • näiden kahden erotuksesta eli nettokertymästä, joka tilitetään veronsaajille

Verohallinto keräsi tammi-toukokuussa 2024 veroja yhteensä 35 669 miljoonaa euroa

Verohallinnon verokertymissä ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja, joista euromäärältään merkittävin on Traficomin keräämä ajoneuvovero. Verohallinnon kertymissä ei ole mukana myöskään veronluonteisia maksuja kuten työttömyys- ja eläkevakuutusmaksuja. Verohallinnon keräämiä verotuloja tilitetään valtion lisäksi kunnille, seurakunnille ja Kelalle. Verohallinnon luvut esitetään aina nimellisinä, eli kyseisen vuoden käyvin hinnoin laskettuna eikä vuosivertailuissa ole huomioitu inflaatiovaikutusta.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-toukokuussa 17 040 miljoonaa, joka oli 277 miljoonaa (+1,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-toukokuun tuloverokertymä laski pääosin verovuoteen 2022 liittyneissä jäännösveroissa 204 miljoonaa (-43,7 %) sekä verovuoteen 2023 liittyneissä lisäennakoissa 244 miljoonaa (-33,9 %). Sen sijaan pääosin verovuoteen 2024 liittyviä, tuloveron euromäärältään merkittävintä verolajia eli palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä kertyi 14 876 miljoonaa, joka oli 721 miljoonaa (+5,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yhteisöveroa kertyi tammi-toukokuussa 3 624 miljoonaa, joka oli 95 miljoonaa (-2,6 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteisöveron verolajeista tammi-toukokuun kertymä laski verovuoteen 2023 liittyneissä lisäennakoissa 322 miljoonaa (-19,5 %). Sen sijaan pääosin verovuoteen 2024 liittyviä ennakkoveroja kertyi tammi-toukokuussa 228 miljoonaa (+11,7 %) enemmän kuin tammi-toukokuussa 2023 kertyi verovuoden 2023 ennakkoveroja.

Arvonlisäveroa kertyi tammi-toukokuussa 8 903 miljoonaa, joka oli 111 miljoonaa (-1,2 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-toukokuussa ilmoitettiin ja maksettiin pääosin marraskuun 2023 - maaliskuun 2024 verokausien arvonlisäveroa.

Muista verolajeista tammi-toukokuun merkittävin kertymämuutos tapahtui tupakkaverossa, jota kertyi 444 miljoonaa (-63,4 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuosina 2016–2023 tupakkaveroa korotettiin kaksi kertaa vuodessa ja ennen korotuksia yhtiöt siirsivät tavallista suuremman määrän verollisiin varastoihin, mikä puolestaan näkyi tavallista suurempana verokertymänä eräpäiväkuukautena. Koska tänä vuonna tupakkaverossa ei tehdä veronkorotuksia, vastaavanlaista isoa kertymäpiikkiä ei tullut 2024 alkuvuonna ja tupakkaveroa tulee kertymään vuoden aikana tasaisemmin.

Tarkastele verotulojen kertymiä verolajeittain ja kausittain

 • Ylemmästä taulukosta näet graafina kumulatiivisen verokertymän haluamaltasi ajanjaksolta ja edellisen vuoden vastaavan ajanjakson luvut.
 • Alemmasta taulukosta näet euroina kumulatiivisen verokertymän haluamaltasi ajanjaksolta. Lisäksi näet muutokset euroina ja prosentteina.
 • Alimmasta taulukosta näet, miten yhteisöjen ennakkoverojen maksuunpannut kokonaismäärät ovat kehittyneet. 
 • Aktivoi taulukko klikkaamalla kuvaa. 
 • Valitse oikean yläkulman nuoli alaspäin, kun haluat tarkastella tiettyä veroryhmää tarkemmin.
 • Palaa takaisin valitsemalla vasemmasta yläkulmasta nuoli ylöspäin.
 • Jos haluat tarkastella aiempia kuukausia, valitse ajankohta vasemmasta yläkulmasta.
 • Lue tarvittaessa taustatiedot tilaston tulkintaohjeesta.

Verotulojen kehitys verolajeittain – kaavio

Verotulojen kehitys verolajeittain – taulukko

Yhteisöjen ennakkoverojen maksuunpantujen kokonaismäärien kehitys, verovuodet 2022-2024 – kuvaaja

Sivu on viimeksi päivitetty 9.4.2024