Verotulojen kehitys vuonna 2021

Joka kuukausi päivitettävät katsaukset verotulojen kehityksestä näyttävät keskeiset luvut, muutokset ja taulukot vuodelta 2021. Aikaisempien vuosien verotulojen kehitystä pääset tarkastelemaan tästä.

Lisäksi Verohallinnon tilastotietokannassa julkaistavassa Verotulojen kehitys -tilastossa julkaistaan kuukausittain luvut

 • asiakkaiden maksamista veroista eli bruttokertymästä
 • asiakkaille palautetuista veroista eli palautuksista
 • näiden kahden erotuksesta eli nettokertymästä, joka tilitetään veronsaajille

Verohallinto keräsi tammi-elokuussa 2021 veroja yhteensä 50 801 miljoonaa euroa

Verohallinnon kertymissä ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja, joista euromäärältään merkittävin on Traficomin keräämä ajoneuvovero.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-elokuussa 22 892 miljoonaa, joka oli 1 082 miljoonaa (+5,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuloveron euromäärältään merkittävintä verolajia eli palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä kertyi 21 165 miljoonaa, joka oli 958 miljoonaa (+4,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yhteisöveroa kertyi tammi-elokuussa 4 471 miljoonaa, joka oli 979 miljoonaa (+28,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteisöveron verolajeista tammi-elokuun kertymä kasvoi verovuoteen 2020 liittyneissä lisäennakoissa 178 miljoonaa (+16,6 %) sekä verovuoden 2021 ennakkoveroissa 756 miljoonaa (+33,3 %). Vuodentakaista 2020 maalis-elokuun ennakkoverokertymää painoi korona-tilanne, kun monet yhteisöt hakivat alennuksia ennakkoveroihin maaliskuusta 2020 lähtien. Verovuoden 2020 yhteisöjen maksuunpantujen ennakkoverojen yhteismäärä laski 2020 maalis-kesäkuun aikana noin 4,9 miljardista noin 4,2 miljardiin (kts. sivulla alimpana oleva graafi "Yhteisöjen ennakkoverojen maksuunpantujen kokonaismäärien kehitys"). Siitä eteenpäin eli 2020 heinäkuusta alkaen maksuunpantujen ennakkoverojen yhteismäärässä ei enää tapahtunut suuria muutoksia. Vertailukohtana verovuoden 2021 yhteisöjen maksuunpantujen ennakkoverojen yhteismäärä oli 2021 elokuun lopussa noin 5,1 miljardia.

Arvonlisäveroa kertyi tammi-elokuussa 13 324 miljoonaa, joka oli 1 738 miljoonaa (+15,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. 2020 huhti-elokuun alv-kertymää painoi korona-tilanteen lisäksi korona-tukitoimien mukaisesti yrityksille myönnetyt huojennetut maksujärjestelyt, joiden avulla yritykset pystyivät siirtämään 2020 keväällä ja kesällä erääntyneiden verojen maksamista eteenpäin. Lisäksi huojennettujen maksujärjestelyjen mukaisesti yrityksille voitiin palauttaa hakemuksesta takaisin niiden 2020 alkuvuonna maksamia arvonlisäveroja. Kaikkiaan huojennettujen maksujärjestelyjen piiriin tuli arvonlisäveroa vajaa miljardi, josta vajaa 400 miljoonaa oli palautuksia alkuvuonna maksetuista arvonlisäveroista.

Valmisteverojen ja siten myös Verohallinnon kokonaisverokertymien vertailukelpoisuutta hämärtää tänä vuonna valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutos, jonka mukaisesti valmisteverojen maksaminen myöhentyi 1/2021 verokaudesta lähtien arvonlisäverotuksesta tuttuun aikatauluun, jossa veron ilmoittamis- ja maksamiseräpäivä on verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivä (esim. tammikuun verokauden vero ilmoitetaan ja maksetaan maaliskuussa). Aiemmin valmisteverot ilmoitettiin ja maksettiin pääosin jo verokautta seuraavan kuukauden aikana. Aikataulumuutoksesta johtuen helmikuussa 2021 valmisteveroja ei käytännössä erääntynyt ja kertynyt laisinkaan. Aikataulumuutos aiheuttaa kertaluontoisen valmisteverokertymän pienentymisen vuodelle 2021 marraskuun verokauden verojen siirtyessä pysyvästi seuraavan vuoden tammikuulle.

Tarkastele verotulojen kertymiä verolajeittain ja kausittain

 • Ylemmästä taulukosta näet graafina kumulatiivisen verokertymän haluamaltasi ajanjaksolta ja edellisen vuoden vastaavan ajanjakson luvut.
 • Alemmasta taulukosta näet euroina kumulatiivisen verokertymän haluamaltasi ajanjaksolta. Lisäksi näet muutokset euroina ja prosentteina.
 • Alimmasta taulukosta näet, miten yhteisöjen ennakkoverojen maksuunpannut kokonaismäärät ovat kehittyneet. 
 • Aktivoi taulukko klikkaamalla kuvaa. 
 • Valitse oikean yläkulman nuoli alaspäin, kun haluat tarkastella tiettyä veroryhmää tarkemmin.
 • Palaa takaisin valitsemalla vasemmasta yläkulmasta nuoli ylöspäin.
 • Jos haluat tarkastella aiempia kuukausia, valitse ajankohta vasemmasta yläkulmasta.
 • Lue tarvittaessa taustatiedot tilaston tulkintaohjeesta.

Verotulojen kehitys verolajeittain – kaavio

Verotulojen kehitys verolajeittain – taulukko

Yhteisöjen ennakkoverojen maksuunpantujen kokonaismäärien kehitys, verovuodet 2019-2021 – kuvaaja