Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningen lade mer än 5 miljoner i inkomsttillägg för OnlyFans-innehållsproducenter för år 2023 – övervakningen av innehållsproduktionen på plattformar fortsätter i år

Skatteförvaltningens meddelande, 25.3.2024

Skatteförvaltningen påminner att influerare och innehållsproducenter ska deklarera sina inkomster av verksamhet som influerare och inkomster som de fått via plattformar som är avsedda för innehållsproduktion. Kostnader som hänför sig till innehållsproduktionen kan dras av i beskattningen.

I fjol övervakade Skatteförvaltningen flera hundra innehållsproducenter som fick inkomster via olika plattformar som är avsedda för innehållsproduktion. Enligt observationerna hade enbart de som producerar innehåll i OnlyFans mer än fem miljoner euro i sådana inkomster som de inte hade deklarerat i beskattningen.
– I innehållsproducenternas beskattningsbara inkomster lade Skatteförvaltningen till de inkomster som de fått via plattformarna och som de inte hade deklarerat. Vi fortsätter med övervakningen i år, berättar riskansvarig Kari Torssonen från Skatteförvaltningen.

Från och med i år har Skatteförvaltningen också tillgång till de årsanmälningar som plattformsoperatörer lämnar och via vilka Skatteförvaltningen får uppgifter om den försäljning av varor och tjänster samt uthyrning av trafikmedel och fast egendom som sker via digitala plattformar.
– Från och med i år får Skatteförvaltningen av andra skattemyndigheter i EU-länder information om hurdana inkomster personer som bor i Finland och företag som har etablerat sig i Finland får via utländska plattformar. Orsaken är en ändring i direktivet DAC7 som förpliktar plattformsoperatörer att anmäla skattemyndigheterna i EU-länder alla de inkomster som personer och företag fått via plattformen. Detta underlättar övervakningen av inkomster som fås via plattformar, berättar Torssonen.

Skatter ska också betalas för produktgåvor och rabatter som utan att be om dem fås för synligheten

Ledande skattesakkunnig Kirsi Tuunala från Skatteförvaltningen påminner att samma regler som gäller annat förvärvsarbete också gäller innehållsproduktion: skatterna ska betalas och kostnaderna som hänför sig till arbetet får dras av. I fråga om arbete som influerare ska skatterna inte bara betalas för penninglön utan också för produkter som mottagits gratis och för avvikande rabatter.

– Skatt ska också betalas för produkter som fåtts utan att be om dem eller som mottagaren inte presenterat i sina kanaler på sociala medier. Ett undantag utgör visserligen sedvanliga reklamgåvor. Skatt behöver inte betalas för dem om det inte överenskommits om att de är en ersättning för synligheten, säger Tuunala.

En sedvanlig reklamgåva har ett värde på högst 50 euro. Gåvan kan också ha ett högre värde om exempelvis gåvogivarens logotyp syns tydligt på gåvan och därför inte lätt kan bytas till pengar genom att sälja den vidare.

Utgifterna för att producera innehåll på sociala medier kan dras av från inkomsterna enligt samma princip som från andra inkomster, alltså avdragbar är endast den andel som direkt hänför sig till inkomstförvärvet.
Vanliga levnadskostnader är däremot inte avdragbara.
– Levnadskostnader är exempelvis vanliga utgifter för kläder, beställningen av dags- och veckotidningar och anskaffningen av hushållsmaskiner. Alltså till exempel kostnader för anskaffningen av en telefon kan inte dras av även om den delvis används till att förvärva inkomster, säger Kirsi Tuunala.
– Anteckningar ska föras om de produkter, tjänster och avvikande rabatter som fåtts under årets lopp samt de kostnader som uppstått för att producera innehåll på sociala medier. Kvitton behöver inte fogas till skattedeklarationen utan vi ber om dem vid behov.

Så här deklarerar du inkomster av sociala medier om du inte har ett företag

Kontrollera om de inkomster som du har fått och avdragen visas rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen som finns i MinSkatt. Kom ihåg att även anmäla inkomster från utlandet.

Vid behov ska du komplettera din förhandsifyllda skattedeklaration senast på den egna utsatta dagen som finns antecknad i skattedeklarationen. Deklarera inkomsterna i din skattedeklaration i punkten övriga inkomster och förvärvsverksamhet. Inkomster från utlandet har en egen punkt i skattedeklarationen.

Anvisningar om hur du deklarerar inkomster av sociala medier som en privatperson

Så här deklarerar du inkomster av sociala medier som företagare

Om du är en firmaföretagare och arbetet med sociala medier eller innehållsproduktion på olika plattformar hör till din företagsverksamhet ska du deklarera inkomsterna och utgifterna i den skattedeklaration för näringsverksamhet som baserar sig på bokföringen. Den utsatta dagen för skattedeklarationen för näringsverksamhet är i år den 2 april.

Anvisningar om hur du lämnar skattedeklarationen för näringsverksamhet

Om du har ett aktiebolag och arbetet på sociala medier och med innehållsproduktion på olika plattformar hör till din företagsverksamhet ingår inkomsterna och utgifterna i aktiebolagets bokföring. Utifrån den lämnar aktiebolaget sin skattedeklaration.

Skattedeklarationen för aktiebolag ska lämnas inom fyra månader räknat från räkenskapsperiodens utgång. Om räkenskapsperioden för ditt aktiebolag har gått ut vid utgången av 2023 är den utsatta dagen för skattedeklarationen den 30 april.

Mer information om inkomster av sociala medier i beskattningen av aktiebolag

FAKTA: Skattedeklarationsvåren 2024

  • Nu är tiden inne för firmaföretagare och jordbruksidkare och dessas makar att kontrollera och komplettera skattedeklarationen. För dessa kundgrupper infaller den utsatta dagen den 2 april 2024.
  • De förhandsifyllda skattedeklarationerna för löntagare och pensionärer kommer till MinSkatt senast den 28 mars och per post senare.
  • För löntagare och pensionärer är de utsatta dagarna för att komplettera skattedeklarationen den 7, 14 och 21 maj. Den egna utsatta dagen visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen. I MinSkatt är det möjligt att komplettera skattedeklarationen ännu på den utsatta dagen. Om deklarationen lämnas på en pappersblankett ska blanketten vara framme hos Skatteförvaltningen på den egna utsatta dagen.
  • Skatteförvaltningen skickar allt som allt 5,5 miljoner förhandsifyllda skattedeklarationer under våren.
Sidan har senast uppdaterats 25.3.2024