Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatterna höjs för många fastighetsägare i och med högre byggkostnader – kontrollera fastighetsbeskattningsbeslutet och korrigera eller komplettera uppgifterna vid behov

Skatteförvaltningens meddelande, 16.3.2023

Fastighetsbeskattningsbesluten för alla fastighetsägare finns nu i MinSkatt. Privatpersoner ska kontrollera och komplettera fastighetsbeskattningsbeslutet senast den 9 maj, företag och organisationer senast den 2 maj. De högre byggkostnaderna har höjt beskattningsvärdet på byggnader vilket är en orsak till att fastighetsskatten är högre än tidigare för många.

Största delen av fastighetsägarna har en högre fastighetsskatt i år än i fjol. En orsak är att byggkostnaderna har stigit.

Fastighetsskatten och beskattningsvärdet på byggnader baserar sig på de återanskaffningsvärden som finansministeriet (FM) fastställer med en årlig förordning. Återanskaffningsvärdet står för hur mycket det kostar att bygga en motsvarande ny byggnad.

FM granskar värdena varje år utifrån byggnadskostnadsindexet. Indexet har stigit med 9,4 procent från föregående år.

– Byggnadskostnadsindexet har stigit exceptionellt mycket och det visar sig som höjda skatter för många fastighetsägare. Tidigare har förändringarna i indexet varit betydligt måttligare, säger överinspektör Jukka Backlund på Skatteförvaltningen.

Storleken på fastighetsskatten beror utöver beskattningsvärdet på en fastighet också på de fastighetsskattesatser som kommunen fastställer. Skatteförvaltningen redovisar fastighetsskatten i sin helhet till kommunerna.

– Fastighetsskattebeloppet ändras olika mycket för olika skattebetalare. Förändringen beror bland annat på hur stor andel av fastighetsskatten som bestäms utifrån marken och hur stor del utifrån byggnaderna. Dessutom görs det olikstora åldersavdrag på olika slag av byggnader, säger Backlund.

Ändring av sommarstugan till stadigvarande bostad ska anmälas

Den höjda fastighetsskatten kan också bero på någon annan orsak. Kommunen kan ha höjt sin fastighetsskattesats eller ha granskat och korrigerat uppgifterna om byggnaderna inom sitt område och anmält ändringarna till Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen har också kontrollerat och korrigerat felaktiga uppgifter om marken, såsom tomtens planuppgifter eller andra egenskaper.

Fastighetsskatten ändras också om fastighetsägaren anmäler ändringar till Skatteförvaltningen, såsom ombyggnad av en byggnad eller en ändring av användningsändamålet för den.

– Om omfattande ombyggnader har gjorts på fastigheten, såsom att det har lagts till vattenledning, avlopp eller maskinell luftkonditionering, ska de anmälas. Också när användningsändamålet med byggnaden har ändrats, till exempel sommarstugan har ändrats till stadigvarande bostad, ska ändringarna anges på fastighetsskattedeklarationen, råder Backlund.

Av alla 2,2 miljoner fastighetsägare gjorde totalt 58 000 ändringar på sin fastighetsskattedeklaration år 2022. Enligt Backlund gällde de flesta ändringar just byggnadernas egenskaper.

Tusentals fastighetsägare glömmer bort att anmäla ändringar

Backlund påminner att fastighetsbeskattningsbeslutet alltid ska kontrolleras. Om uppgifterna stämmer behöver fastighetsägaren inte göra någonting. Företags- och organisationskunder ska anmäla ändringarna till Skatteförvaltningen senast den 2 maj. Det utsatta datumet för privatpersoner är den 9 maj.

Backlund uppmanar fastighetsägare att anmäla eventuella ändringar senast på den utsatta dagen.

– Om fastighetsägaren inte anmäler ändringarna på fastighetsskattedeklarationen är alternativet att lämna en omprövningsbegäran efteråt, vilket är en långsam process. Varje år blir ändringarna för tusentals fastighetsägare ogjorda före den utsatta dagen, säger Backlund.

Beställ en e-faktura –nästan en fjärdedel betalar för sent

För de flesta fastighetsägare infaller förfallodagarna för fastighetsskatten i augusti och oktober eller i september och november. Om fastighetsskattebeloppet är 170 euro eller mer delas betalningen upp i två betalningsrater. Jukka Backlund tipsar att det lönar sig att börja använda e-fakturor med tanke på de kommande förfallodagarna.

I fjol betalade nästan en fjärdedel av fastighetsägarna (över 500 000 fastighetsägare) sin fastighetsskatt för sent.

– Det lönar sig att beställa Skatteförvaltningens e-faktura i den egna nätbanken nu när detta är aktuellt. E-fakturan ska beställas senast tre veckor före förfallodagen för fastighetsskatten. Då kommer e-fakturan till nätbanken cirka två veckor före förfallodagen. Dröjsmålsräntan på en obetalad skatt börjar löpa genast efter förfallodagen, påminner Backlund.

Ytterligare information om ämnet:

Anvisning om betalningen av fastighetsskatt

Så här beräknas fastighetsskatten 

Sidan har senast uppdaterats 16.3.2023