Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Preliminära uppgifter om skärpt övervakning av näthandel med alkohol: Många webbutiker har ändrat sitt verksamhetssätt, ansvaret för skatterna har överförts till köparen

Skatteförvaltningens meddelande, 12.1.2023

I november inledde Tullen och Skatteförvaltningen skärpt övervakning av näthandel med alkohol för att få punktskatterna på de alkoholdrycker som köpts på nätet betalade till Finland. Den skärpta övervakningen har minskat observationerna av alkoholförsändelser till Finland.

Många utländska webbutiker som säljer alkohol till Finland har ändrat sitt verksamhetssätt under hösten 2022. Tidigare rekommenderade många alkoholwebbutiker sina kunder en viss transportör i samband med beställningen, medan hänvisningen till en viss transportör nu har avlägsnats från beställningsprocessen.

Om det säljande företaget enar kunden och transportören ansvarar säljaren för punktskatten på den alkoholprodukt som köpts från webbutiken. I andra fall ligger skatteansvaret på kunden.

- Ur kundens synvinkel innebär detta att kunden nu kan ha ansvaret för att betala punktskatterna även om ansvaret tidigare när kunden beställt från samma webbutik har legat på säljaren, säger styrnings- och övervakningschef Sami Peltola från Skatteförvaltningen.

Orsaken bakom ändringen är den skärpta övervakningen som Skatteförvaltningen och Tullen inledde i november. Syftet med den skärpta övervakningen är att säkerställa att punktskatterna på de alkoholdrycker som beställts från utlandet betalas till Finland.

Ur skattelagstiftningens synvinkel går det att beställa alkohol från utländska webbutiker så länge som skatterna betalas.

- Vår avsikt är alltså inte att hindra köp av alkohol från utländska webbutiker. Utöver den mervärdesskatt som betalas i samband med köpet ska också punktskatt betalas till Finland. Skattskyldigheten ska skötas i MinSkatt innan produkterna skickas, säger Peltola.

Uppskattningsvis 33 miljoner liter alkohol köptes från utländska webbutiker 2021. Skatteförvaltningen uppskattar att det betalats punktskatter endast på cirka en procent av de alkoholdrycker som beställts på nätet 2021, och att Finland därför förlorar uppskattningsvis 80–100 miljoner euro i skatteintäkter per år.

Otydliga uppgifter om avsändaren och mottagaren fördröjer utredningen

Under de två första månaderna av den skärpta övervakningen har Tullen i samband med införseln i landet kontrollerat transporter med alkoholdrycker köpta på nätet. Tullen har stoppat de alkoholförsändelser om vilka nödvändiga myndighetsanmälningar inte har lämnats. I november–december stoppade Tullen allt som allt 81 500 liter alkohol som köpts från webbutiker.

Utifrån de försändelser som Tullen stoppat får Skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter antingen för ett beslut om att produkterna omhändertas eller för att upprätta ett behörigt beskattningsbeslut.

Största delen av de stoppade alkoholtransporterna fortsatte vidare till köparen efter Skatteförvaltningens utredning, eftersom en privatperson som är skattskyldig får ett beskattningsbeslut om de obetalade punktskatterna i efterhand.

- Även i dessa fall ska Tullen kontrollera lasten separat för varje varuparti för att utreda kvaliteten på och mängden av alkoholdryckerna. Skatteförvaltningen behöver dessa uppgifter för sin beskattningsprövning. Observera att en transport kan innehålla alkoholdrycker till flera hundra mottagare. Kontrollen och identifieringen både av säljaren och av köparen har tyvärr också fördröjt transporten av en del alkoholdrycker som införts enligt bestämmelserna, berättar Sami Rakshit, direktör för övervakningsenheten på Tullen.

Enligt Tullens observationer har uppgifterna om avsändaren och mottagaren av alkoholförsändelserna varit otydligare än tidigare i fråga om de alkoholförsändelser som anlänt i november–december. Detta har krävt ytterligare utredningar antingen på plats eller senare på Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen omhändertog över 18 000 liter alkoholdrycker i november–december

Under den skärpta övervakningen omhändertar Skatteförvaltningen de alkoholförsändelser på vilka det säljande företaget enligt myndighetsuppgifterna ska betala punktskatterna och för vilka den anmälan som krävs inte har lämnats och ingen säkerhet betalats. I november–december fattade Skatteförvaltningen ett beslut om att omhänderta totalt 18 400 liter alkoholdrycker.

Under samma tidsperiod skickade Skatteförvaltningen dessutom ett beskattningsbeslut till tiotals privatpersoner som inte hade lämnat en förhandsanmälan om och betalat säkerhet för sina alkoholbeställningar och vilka enligt myndighetsuppgifterna har ansvaret för punktskatterna på sina beställningar.

- Utöver detta är utredningen ännu halvfärdig av flera sådana försändelser för vilka beställaren sannolikt är skattskyldig, alltså om vilka vi sannolikt skickar ett beskattningsbeslut till köparen, säger Peltola.

Enligt Tullens observationer ökade antalet alkoholförsändelser till Finland något när Skatteförvaltningen och Tullen i mitten av oktober berättat om att inleda skärpt övervakning. Medan antalet alkoholförsändelser som Tullen upptäckt minskade i november–december.

- Det är möjligt att leveranserna har hittat nya rutter, och vid behov riktar vi vår övervakning enligt ändrade logistikflöden, säger Rakshit.

FAKTA: Skärpt övervakningen av näthandel med alkohol

  • Den skattekontroll som Skatteförvaltningen och Tullen genomför inleddes i november 2022. Syftet med skärpt övervakning är att säkerställa att punktskatterna på de alkoholdrycker som köps från utländska webbutiker betalas till Finland.
  • När alkohol som beställts från webbutiker anländer till Finland intervjuar Tullen chauffören och sätter sig in i transportdokumenten samt utreder hos Skatteförvaltningen om de krävda säkerheterna för beställningarna har betalats och förhandsanmälningarna lämnats. Om det finns skäl att misstänka att verksamheten i fråga om alkoholtransporten strider mot bestämmelserna omhändertar Tullen alkoholen och utför en kontroll och upprättar en förteckning per varuparti.
  • Skatteförvaltningen beslutar om fortsatta åtgärder:
    • Om anmälan och säkerheten saknas när säljaren enligt myndighetsuppgifterna ansvarar för skatterna, det vill säga det är fråga om distansförsäljning, fattar Skatteförvaltningen ett beslut om omhändertagande och då stannar försändelsen för att vänta på att skatterna betalas.
    • Om köparen har ansvaret för skatterna på alkoholbeställningen, det vill säga det är fråga om distansköp, fortsätter försändelsen från Tullen till kunden efter Skatteförvaltningens utredning och Skatteförvaltningen skickar kunden ett beskattningsbeslut i efterhand.
  • Myndigheterna meddelar transportören av alkoholprodukterna och det säljande företaget om att försändelsen stoppats och om ett eventuellt omhändertagande. Det lönar sig för kunderna att rikta sina eventuella förfrågningar om de egna beställningarna till det säljande företaget.
  • Skatteförvaltningen och Tullen har fått tre miljoner euro i finansiering av finansministeriet för den skärpta övervakningen. 

Mer information om ämnet:

Så här deklarerar och betalar du punktskatterna om du beställer eller skickar alkohol eller tobak

Distansförsäljning av punktskattepliktiga produkter till Finland

Vanliga frågor om beställning av alkohol på nätet

Tidigare om ämnet:

Skatteförvaltningen och Tullen intensifierar övervakningen av alkoholinköp från utländska webbutiker – skatterna till Finland

Sidan har senast uppdaterats 12.1.2023