Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Elavdraget hjälper med höga elräkningar – tas i bruk från och med januari

Skatteförvaltningens meddelande, 16.11.2022

I januari–april 2023 går det undantagsvis att få hushållsavdrag också för elenergi. Skatteförvaltningen önskar att de som får avdraget väntar tålmodigt: om de vill beakta avdraget i den egna skattesatsen nästa år kan kostnaderna för elenergi anges för ett nytt skattekort i januari eller senare.

Nästa år går det att få hushållsavdrag undantagsvis också för kostnaderna för den elenergi som förbrukas i januari–april. Det är fråga om ett tillfälligt avdrag för att hjälpa de hushåll som betalar ett högt elpris.

Elavdrag kan ansökas om de totala kostnaderna för elenergin är mer än 2 000 euro i januari–april. Storleken på elavdraget är 60 procent av den del som överstiger 2 000 euro men dock högst 2 400 euro per stadigvarande bostad.

Det fulla avdragsbeloppet uppnås om elenergiräkningarna uppgår till totalt 6 000 euro i januari–april. Hushållsavdraget har 100 euro i självrisk.

En uppskattning av elräkningarna för början av året till skattekortet tidigast i januari

Elavdraget kan anges antingen på ansökan om skattekort från och med januari eller på den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren 2024. För skattekortet kan avdraget anges genom att uppskatta de kostnader för elenergi som förverkligas i januari–april på basis av den egna energiförbrukningen och elpriset på avtalet.

-        Om man vill få den ekonomiska nyttan av elavdraget snabbt lönar det sig att göra ett nytt skattekort i MinSkatt genast i början av året, och på ansökan om skattekort ange en uppskattning av elkostnaderna för januari–april. När personen har gjort ett nytt skattekort påverkar avdraget hur mycket skatt hen betalar på lönen under resten av året, säger ledande skattesakkunnig Sami Varonen på Skatteförvaltningen.

När de faktiska kostnaderna för elenergin i januari–april är kända ska man göra ett nytt skattekort med de faktiska elenergikostnaderna eller korrigera uppgifterna på den förhandsifyllda skattedeklarationen senast på våren 2024.

-          Det lönar sig att genast när de förverkligade kostnaderna för elenergi är kända att ändra uppgifterna på skattekortet för att inte glömma bort att göra det, säger Varonen.

Om uppgifterna om elavdraget vill anges på en gång går det att ansöka om nytt skattekort på basis av de förverkligade elenergikostnaderna också efter april.

Det går att ansöka om elavdrag för de elenergikostnader som uppkommit för den stadigvarande bostaden i januari–april. Det går alltså inte att lägga till elräkningen för december i avdragen även om betalningsdagen infaller i januari. Å andra sidan kan räkningen för april räknas in i avdragen även om betalningsdagen infaller i maj.

Verifikat som anknyter till avdraget ska bevaras i sex år efter skatteårets utgång.

Avdrag endast för en bostad

Det går att få högst 2 400 euro i avdrag för en stadigvarande bostad, och en person kan få elavdrag endast för en bostad.

Flera personer kan dock få sin andel av avdraget för samma bostad om exempelvis personer som delar bostad betalar elräkningen tillsammans. Makar kan dela avdraget sinsemellan hur de vill även om endast den ena av makarna har betalat räkningen.

Om personen inte har tillräckligt med skatter från vilka elavdraget kan dras av, avdrar Skatteförvaltningen automatiskt det oavdragna beloppet från den andra makans eller makens skatter.

Om det inte finns tillräckligt med skatter för att personen ska kunna dra nytta av elavdraget lönar det sig att ansöka om det elstöd som Folkpensionsanstalten beviljar. Det går inte att få elavdrag om man har fått elstöd.

Det går inte heller att ansöka om elavdrag för elenergikostnaderna till den del som de hänför sig till jordbruks- eller näringsverksamhet eller om de dras av annanstans i inkomstbeskattningen.

Avdrag för elenergi, inte för elöverföring

Det går att ansöka om elavdrag på det mervärdesskattepliktiga priset på elenergi och grundavgiften för elenergi. Det går däremot inte att få avdrag för elöverföring eller dess grundavgift.

-        Om man köper elenergi från det egna lokala elbolaget kan det fakturera elenergin och elöverföringen på samma elräkning. Då ska den som ansöker om avdrag kontrollera vilken andel av fakturan som är kostnader för elenergi och dess grundavgift, säger Varonen.

Påverkar inte övriga hushållsavdrag

Elavdraget minskar inte de övriga hushållsavdragen, till exempel beloppet av hushållsavdrag för renovering eller vårdarbete.

-        Om personen i början av nästa år har mycket höga kostnader för elenergi och hen dessutom låter utföra renoveringsarbete som berättigar till maximibeloppet av hushållsavdrag, kan hen få 2 400 euro i elavdrag och 2 250 euro i hushållsavdrag för renoveringen. Självrisken på 100 euro dras av endast en gång, säger Varonen.

Elavdraget minskar beloppet av den skatt som betalas, såsom också de övriga hushållsavdragen.

Enligt finansministeriets uppskattning gäller elavdraget cirka 252 000 hushåll och minskar skatteintäkterna med cirka 265 miljoner euro. År 2021 beviljades totalt cirka 420 miljoner euro i hushållsavdrag.

Exempel 1:

En person betalar elenergiräkningar för totalt 4 000 euro för den el som förbrukats i januari–april 2023. Hen får dra av 60 procent av den del som överstiger 2 000 euro, alltså av 2 000 euro. Sålunda blir hens avdrag 60 procent av 2 000 euro, det vill säga 1 200 euro dras av som hushållsavdrag från hens skatter.

Om personen inte har hushållsavdrag på basis av andra avdragbara arbeten, dras 100 euro i självrisk från 1 200 euro. Nyttan av avdraget är 1 100 euro.

Exempel 2:

Elenergiräkningen för två personers stadigvarande bostad är totalt 4 000 euro för januari–april 2023. Båda ansöker om avdrag på basis av de kostnader som de båda betalat hälften av.

Den avdragbara elförbrukningsplatsspecifika andelen är 2 000 euro, det vill säga 1 000 euro i sådana kostnader som berättigar till hushållsavdrag för båda. Elavdraget som dras av som hushållsavdrag blir för dem båda 60 procent av 1 000 euro, det vill säga 600 euro. Hushållsavdragets självrisk är personlig, alltså i det här fallet dras det ännu av 100 euro i självrisk av båda om de inte har något annat hushållsavdrag. Båda får sålunda 500 euro i avdrag.

 

Mer information om ämnet:

Elavdrag - vero.fi

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2022