Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningen påminner: Om dina inkomster har ändrats under året ska du granska din inkomstgräns i MinSkatt och vid behov göra ett nytt skattekort

Skatteförvaltningens meddelande, 29.8.2022

När inkomstgränsen på skattekortet är uppdaterad beskattas inkomsterna inte enligt tilläggssatsen under slutet av året.

Skatteförvaltningen uppskattar att inkomstgränsen på skattekortet kommer att överskridas för nästan tre inkomsttagare av tio om de får lön i samma takt under resten av året som de fått i januari–juli 2022.

Om inkomstgränsen på skattekortet överskrids beskattas inkomsterna enligt tilläggssatsen som är högre än grundsatsen.
- Om inkomsterna har ändrats betydligt sedan början av året lönar det sig att göra ett nytt skattekort i MinSkatt för resten av året. Genom att göra det nya skattekortet nu finns det ännu tid att i förskottsinnehållningen beakta de högre inkomsterna och den eventuellt större skattesatsen jämt under höstens lopp, säger överinspektör Heikki Koskela på Skatteförvaltningen.

Uppskatta inkomsterna för slutet av året och jämför dem med inkomstgränsen i MinSkatt

Det är enkelt att själv granska om inkomstgränsen på skattekortet är tillräcklig. Inkomstgränsen finns både i MinSkatt och på skattekortet och dessutom på beslutet om förskottsuppbörd som kommer med skattekortet.
- Det lönar sig att jämföra de egna inkomsterna som du har uppgifter om med inkomstgränsen på skattekortet. Om det ser ut att inkomstgränsen inte räcker till för inkomsterna under slutet av året är det på sin plats att beställa ett nytt skattekort, säger Koskela.

Hur kontrollerar jag att inkomstgränsen på skattekortet är tillräckligt hög? – skatt.fi

De som får garanti- eller folkpension: Du behöver inte ett nytt skattekort med anledning av indexförhöjningen

Den extra indexhöjningen höjde också garanti- och folkpensionen i sommar. Skattesatsen för pensionstagare höjs dock inte utan kan till och med sjunka lite eftersom också pensionsavdraget ökade samtidigt.

De personer som endast får folkpension eller garantipension har skattesatsen noll både före och efter indexhöjningen.

De som får arbetsmarknads- eller utkomststöd: kontrollera om inkomstgränsen på skattekortet är tillräcklig

Till exempel arbetsmarknadsstödet, utkomststödet och handikappförmånerna höjdes i och med en extra indexförhöjning vid ingången av juli. Skatteförvaltningen gör inte automatiskt nya skattekort med anledning av höjningen.

Många förmånstagare betalar 20 procent i skatt på förmåner och det är den antagna skattesatsen som Fpa fastställt. Exempelvis för dem som får grunddagpenning är 20 procent tillräcklig som skattesats också efter indexhöjningen.
- Förmånstagaren har visserligen kunnat ansöka om skattekort enligt sina exakta inkomster. Och eftersom indexhöjningen höjer inkomstbeloppet lönar det sig för förmånstagaren att i det här fallet ansöka om nytt skattekort för att inte överskrida inkomstgränsen på skattekortet under slutet av året, säger Koskela.

Skattekortet för förmån behöver inte lämnas till förmånsbetalaren själv eftersom kortet överförs automatiskt från Skatteförvaltningen exempelvis till Fpa.

Skatteförvaltningen påminner om att kontrollera inkomstgränsen också per textmeddelande

Skatteförvaltningen har redan i tre års tid som test skickat textmeddelanden till en del av de kunder vars inkomstgräns på skattekortet hotar att överskridas enligt Skatteförvaltningens uppgifter. Textmeddelanden skickas till sammanlagt circa 8 000 kunder också i höst. I textmeddelandet uppmanas personen att granska inkomstgränsen och vid behov göra ett nytt skattekort i MinSkatt.
- Som sändare i Skatteförvaltningens textmeddelanden visas Vero Skatt. Meddelandena innehåller inga länkar någonstans och inga uppgifter begärs av kunden utan kunden handleds att använda MinSkatt vid behov, säger Heikki Koskela.

Läs mer:
Nästan 600 000 finländare vinner på det förhöjda resekostnadsavdraget för resor mellan hemmet och arbetsplatsen – förmånen kan användas från och med i morgon – skatt.fi

Sidan har senast uppdaterats 29.8.2022