Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Nästan 600 000 finländare vinner på det förhöjda resekostnadsavdraget för resor mellan hemmet och arbetsplatsen – förmånen kan användas från och med i morgon

Skatteförvaltningens meddelande, 30.6.2022

På våren fattade riksdagen ett beslut om att temporärt höja maximibeloppet av resekostnadsavdraget och avdraget för användningen av egen bil. De som har rätt till avdraget förtjänar i genomsnitt 240 euro på beslutet.

Nästan 600 000 personer har så höga kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen att de vinner på beslutet om den temporära förhöjningen av resekostnadsavdraget eller kilometerersättningen för användningen av egen bil.

I början av juli går det att dra nytta av de förhöjda skatteförmånerna genom att göra ett nytt skattekort. Lättast är det att göra ett nytt skattekort i MinSkatt.

Genom att ange resekostnaderna eller avdraget per kilometer på sin ansökan om skattekort kan det nu större skatteavdraget minska skattesatsen för slutet av året.

-        På ansökan om skattekort lönar det sig att ange en uppskattning av alla kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen under året, men endast om resekostnaderna överstiger självrisken på 750 euro. Det beror på storleken av personens inkomster och avdrag om skattesatsen minskar eller inte, säger överinspektör Päivi Ylitalo på Skatteförvaltningen.

Skattesatsen beräknas med en halv procents noggrannhet och avrundas alltid uppåt antingen till en hel eller halv procent.

I samband med uppdateringen av skattekortet lönar det sig dessutom att kontrollera om uppskattningen av inkomstgränsen för i år stämmer och vid behov uppdatera uppskattningen.

Maximibeloppet av resekostnadsavdraget höjdes till 8 400 euro och det kilometerspecifika avdraget med 5 cent per kilometer

På våren fattade riksdagen ett beslut om att temporärt höja avdraget för kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen från 7 000 euro till 8 400 euro. Självrisken för resekostnader är fortsättningsvis 750 euro.

Det avdrag per kilometer som hänför sig till användningen av egen bil höjdes temporärt för i år. Förhöjningen är fem cent per kilometer.

För dem som får avdraget enligt användningen av egen bil är avdraget 0,30 euro per kilometer. Avdraget för en bruksförmånsbil är 0,24 euro per kilometer.

Kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen med egen bil kan dras av endast om vissa villkor uppfylls: Hur ska jag i beskattningen dra av kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Nyttan av de förhöjda avdragen är i genomsnitt cirka 240 euro.

Nyttan av det höjda resekostnadsavdraget är som högst cirka 500–600 euro

Det förhöjda avdraget för kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen gagnar uppskattningsvis drygt 30 000 personer.

-        Om resekostnadsavdraget uppgår till det maximala 8 400 euro i stället för det tidigare beloppet på 7 000 euro är den ekonomiska vinsten cirka 500–600 euro mer än tidigare. Den exakta vinsten av avdraget beror på personens inkomster och övriga avdrag, säger Ylitalo.

Kostnaderna för de resor mellan bostaden och arbetsplatsen som gjorts i år ska deklareras i beskattningen senast i samband med kompletteringen av den egna förhandsifyllda skattedeklarationen på våren 2023.

Mer om temat:

Resekostnader – skatt.fi

Resekostnadsavdraget höjs temporärt för 2022 – Finansministeriet (vm.fi)

Ta i bruk de förbättrade skatteförmånerna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i juli – skatt.fi

Lågavlönade ansökte mest om skatteavdrag för resor mellan hemmet och arbetsplatsen – skatt.fi