Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattedagen på onsdagen: Rekordbelopp av kvarskatter för finländare för skatteåret 2021 – orsaken är de ökade kapitalinkomsterna

Skatteförvaltningens meddelande, 8.11.2022

Skatteförvaltningen har slutfört inkomstbeskattningen för 2021. Grankullabor har både den största genomsnittliga kvarskatten och den största genomsnittliga skatteåterbäringen för 2021. Beskattningsuppgifterna om både personbeskattningen och samfundsbeskattningen för 2021 blir offentliga på onsdagen den 9 november.

Privatpersonerna ska betala kvarskatter för ett totalbelopp på 1,8 miljarder euro för år 2021. Kvarskattebeloppet har ökat exceptionellt mycket jämfört med året innan, 45,5 procent. Sammanlagt 850 000 personer påförs kvarskatt.

– Den centrala orsaken till de ökade kvarskatterna är en kännbar tillväxt av kapitalinkomsterna under 2021. Många av dem som fått kapitalinkomster har inte betalat tilläggsförskott under skatteåret eller strax efter det och då ska skatterna betalas som kvarskatt, förklarar Matti Luokkanen, överinspektör på Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen å sin sida betalar sammanlagt 2,4 miljarder euro i skatteåterbäring till privatpersoner, det vill säga betalar tillbaka de inkomstskatter som betalats till ett för stort belopp år 2021. Återbäringsbeloppet minskade med 4,6 procent från året innan. Nästan 3,5 miljoner personer får återbäring.

Stora skillnader mellan kommunerna i de genomsnittliga kvarskatterna och skatteåterbäringarna

Den genomsnittliga kvarskatten är 2 117 euro per privatperson i Finland. Det finns stora skillnader mellan kommunerna: I Grankulla är den genomsnittliga kvarskatten över åtta gånger större än i Pyhäranta.

Den genomsnittliga skatteåterbäringen i hela Finland är 704 euro. Också i de genomsnittliga återbäringarna finns det skillnader mellan olika kommuner: Den genomsnittliga skatteåterbäringen i Grankulla är mer än dubbel jämfört med Varkaus. 

Kommunerna med de största och minsta genomsnittliga kvarskatterna 2021 (i euro)

De största   De minsta  
Grankulla 8 158 Pyhäranta 1 006
Kökar 7 723 Sodankylä 1 108
Esbo 4 135 Kärkölä 1 118
Aura 4 068 Vindala 1 146
Föglö 4 030 Rautavaara 1 159

Kommunerna med de största och minsta genomsnittliga skatteåterbäringarna 2021 (i euro)

De största   De minsta  
Grankulla 1 192 Varkaus 568
Föglö 925 Lieksa 573
Pukkila 925 Kemijärvi 581
Lumparland 919 Jakobstad 585
Askola 915 Nyslott 588

– I siffrorna för Grankullas del syns att invånarna där har mångsidigt med olika inkomster, såsom kapitalinkomster som ökat kraftigt i fjol. Då kan det vara svårt att förutse skattebeloppet och betala det redan under skatteåret, vilket kan leda till kvarskatt eller återbäring. I kommunerna i andra ändan av listan bor det många pensionärer och andra sådana personer vars inkomster och beskattning lättare kan förutses, och vars beskattning träffar rätt redan under skatteåret, konstaterar Luokkanen.

Det finns statistik över återbäringar och kvarskatter per kommun på skatt.fi.

Tillväxt också i kvarskatterna för samfund

Samfunden ska betala kvarskatter för ett belopp på 924 miljoner euro, det vill säga 28,1 procent mer än året innan. Samfunden fick totalt 627 miljoner euro i skatteåterbäringar, vilket är 12,9 procent mindre än året innan.

– Det stora beloppet av kvarskatter berättar om att många företag har haft för låg förskottsskattenivå under skatteåret, uppskattar Luokkanen.

Läs mer:

År 2021 samlades det in inkomstskatter för ett totalbelopp på 42,4 miljarder euro för att säkerställa ett väl fungerande samhälle – ett rekordbelopp skatter på kapitalinkomster och av företag - vero.fi

Skattedag på onsdagen: de offentliga beskattningsuppgifterna berättar inte allt om personens inkomster - vero.fi 

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2022